Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Ballerup

Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
- Så tjek denne spændende stilling i vores Psykiatriske Akutteam i Ballerup ud! Vi står overfor en udvidelse af teamet og søger DIG som vores nye kollega! Som en del af akutteamet på Psykiatrisk Center Ballerup, bliver din fornemmeste opgave, i samarbejde med dit tværfaglige team, at imødekomme patienters akutte behov for psykiatrisk behandling og forebygge indlæggelser ved at tilbyde en hurtig, kort og intensiv behandling, uanset patientens diagnose. Hverdag og arbejdsopgaver Som social- og sundhedsassistent i teamet får du selvstændigt ansvar for et antal patientforløb, hvor du følger patienten fra henvisning til afslutning. I den forbindelse forventer vi, at du bringer din faglige pallette og sygeplejefaglige kompetencer i spil ift. at bidrage til det gode behandlingsforløb. En af dine kerneopgaver bliver samtaleforløb. Samtalerne bliver hovedsageligt afholdt i akuthuset men kan også foretages ved hjemmebesøg. Du kommer til at have et tæt samarbejde med dine kolleger,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Bliv ledende socialrådgiver og vær med til at udvikle og styrke den socialfaglige indsats på tværs af et ambitiøst center! Vi søger en erfaren socialrådgiver, der kan gå forrest og være det socialfaglige fyrtårn for gruppen af dygtige socialrådgivere. Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du proaktivt bidrager til den fortsatte udvikling af den socialfaglige indsats samt arbejder for at styrke det tværsektorielle samarbejde på individ- og organisationsniveau. Dine ansvarsområder og hverdag Du får det faglige ansvar for alle centrets socialrådgivere, og får derfor til opgave at definere kerneydelsen, sikre en fortsat faglig udvikling af gruppen samt løbende at følge op på kvaliteten af kerneydelserne. Denne udvikling skal ske i tæt samarbejde og dialog med centerledelsen og de respektive afsnitsledelser. Udover det faglige ansvar får du også personaleledelse for den gruppe af socialrådgivere, der er tilknyttet de almene sengeafsnit. Som ledende socialrådgiver refererer du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Kan du agere rollemodel i en spisesituation, og vil du arbejde med den motiverende samtale? Vi tilbyder en stilling i fast aftenvagt eller 3-holds-skifte til en dygtig social- og sundhedsassistent . Du bliver en del af et udviklingsorienteret og fagligt inspirerende arbejdsmiljø i det største center for spiseforstyrrelser i Danmark. Her bliver du tilknyttet døgnafsnit 38, som er et åbent specialiserede afsnit med plads til 16 patienter. Hverdag og arbejdsopgaver Du kommer til at arbejde med patienter med moderat til svær anorexia nervosa, der har behov for døgnindlæggelse af varighed mellem 6-16 uger. Sammen med et tværfagligt team arbejder I ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingen via et udførligt behandlingsprogram som udleveres ved indlæggelsen. Behandlingen bygger på elementer fra kognitiv- og dialektisk adfærdsterapi, og du kommer til at arbejde med: Normalisering af vægt og spisemønster Forebyggelse og behandling af somatiske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Kan du agere rollemodel i en spisesituation, og vil du arbejde med den motiverende samtale? Vi tilbyder en stilling i fast aftenvagt eller 3-holds-skifte til en dygtig social- og sundhedsassistent . Du bliver en del af et udviklingsorienteret og fagligt inspirerende arbejdsmiljø i det største center for spiseforstyrrelser i Danmark. Her bliver du tilknyttet døgnafsnit 38, som er et åbent specialiserede afsnit med plads til 16 patienter. Hverdag og arbejdsopgaver Du kommer til at arbejde med patienter med moderat til svær anorexia nervosa, der har behov for døgnindlæggelse af varighed mellem 6-16 uger. Sammen med et tværfagligt team arbejder I ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingen via et udførligt behandlingsprogram som udleveres ved indlæggelsen. Behandlingen bygger på elementer fra kognitiv- og dialektisk adfærdsterapi, og du kommer til at arbejde med: Normalisering af vægt og spisemønster Forebyggelse og behandling af somatiske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Til vores meget velfungerende sekretariat søger vi en ambitiøs og serviceminded lægesekretær, der har lyst til at blive en del af et psykoterapeutisk ambulatorium med specialvisitation, udredning og behandling af spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri. Hverdag og samarbejde i teamet Du bliver en del af et ambulatorie, der består af 3 tværfaglige behandlerteams, bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og socialrådgivere samt et team af sekretærer (dit team). Sammen med dine 4 sekretærkolleger får du ansvaret for lægesekretæropgaverne i de 3 behandlerteams. Vi sidder placeret i hjertet af ambulatoriet, og vi vægter et godt tæt samarbejde. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, høj faglighed, og vi har en tæt kontakt til ledelsen, behandlerne og patienterne. Du skal kunne trives i et travlt og mangfoldigt miljø, som den, der griber opgaverne og lander løsningerne i håndteringen af ambulant sekretariatsarbejde. Du er den rette, hvis...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
En unik mulighed for at arbejde med udredning og optimering af behandlingen af psykiatriske patienter fra andre kulturer. Vi har fokus på at bevare de lægefaglige opgaver og sikre et højt lægefagligt niveau. Vi prioriterer høj faglighed, undervisning og forskning, men i en afslappet ånd med humor og gensidig respekt. Vil du bidrage til vores spændende arbejde, indgå i et meget dynamisk og engageret team samt få indsigt i psykiatriske lidelser hos patienter fra andre kulturer? Så bliv reservelæge ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Vi arbejder med to målgrupper henholdsvis flygtninge med traumerelaterede lidelser som PTSD og depression samt andre psykiatriske patienter med anden etnisk baggrund end dansk, hvor kulturelle faktorer spiller en væsentlig rolle i sygdomsbilledet. Vores mål er at forbedre psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling af vores målgrupper. Behandlingen er evidensbaseret og manualiseret....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Vil du være en del af et spændende tværfagligt behandlingstilbud med det bedst tænkelige arbejdsmiljø? Du har nu muligheden for at få en fast stilling i et spændende og udviklende speciale. Her værner vi om den gode behandling, det gode arbejdsmiljø og respekten for hinandens faglighed. Om Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet er et specialiseret tilbud, der behandler voksne patienter med alvorlig spiseforstyrrelse ofte med komorbiditet. Vi modtager patienter fra hele Region Hovedstaden. Overordnet arbejdes der med normalisering af vægt og spisemønster, forebyggelse og behandling af somatiske komplikationer, behandling af psykiatrisk komorbiditet, terapi/støtte til indsigt i de tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for spiseforstyrrelsen, samt motivation for behandling. Behandlingen bygger på elementer fra kognitiv terapi, dialektisk adfærdsterapi samt motivationsfremmende terapi. Jobbet Som psykolog i afsnittet, skal du varetage forskellige opgaver. Det...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Drømmer du om en stilling, hvor du kan kombinere akut psykiatrisk sygepleje med somatiske problemstillinger? Akuthuset består af et åbent akutmodtageafsnit med 10 sengepladser og et intensivt akutmodtageafsnit med 11 intensive sengepladser, samt en døgnåben akutmodtagelse. I Akuthuset har vi også ECT- funktion, udkørende Akutteam og DAT-team, som varetages af fast tilknyttet personale. I samarbejde med dine kollegaer bliver du vejledt og undervist i de mange forskelligartede arbejdsopgaver og får på den måde en række unikke kompetencer, som du kan anvende i en varieret hverdag. Med en ansættelse hos os, kommer du til at indgå i et bredt sammensat team bestående af en fagligt dygtig og imødekommende personalegruppe, hvor godt humør og fællesskab bliver vægtet højt. Vi arbejder målrettet og kontinuerligt på at skabe et rart sted for både patienter, pårørende og personale. Vi kan tilbyde dig: Grundig introduktion med et veltilrettelagt introduktionsprogram...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Kom og bliv en del af et erfarent sygeplejersketeam på en arbejdsplads, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø højt. På Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup, søger vi en erfaren sygeplejerske. Arbejdsopgaverne er kliniske, primært samtaler indenfor bl.a. den kognitive ramme til indvandrere og svært traumatiserede flygtninge, hvoraf halvdelen har behov for tolk. Der er dels tale om traumerelaterede, psykiatriske lidelser som PTSD, depression og angsttilstande, dels andre psykiske lidelser hos personer med anden etnisk baggrund, hvor den kulturelle forståelsesramme kan influere på forståelsen og behandlingen af lidelsen. Behandlingen sker i tæt samarbejde med kompetencecenterets læger, socialrådgivere og psykologer, og der arbejdes ud fra vores sygeplejemanual, som sygeplejerskegruppen selv varetager udviklingen af. Som ansat i kompetencecenteret forventes det, at du deltager i undervisningsforpligtelser internt og i RHP-regi. Alle...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Ballerup
Lige nu har du muligheden for at sætte DIT præg på genetableringen af vores afsnit! Vi har nu endelig genåbnet døgnafsnit 6 efter en god rekrutteringsproces de sidste 9 måneder – Så slå til nu og få en af de få ledige pladser der er tilbage! Det bliver dine arbejdsopgaver og fokus som nattevagt I samarbejde med dine kollegaer får du medansvar for pleje- og behandling af vores 13 patienter. I nattevagten er opgaverne primært grundlæggende psykiatrisk og somatisk sygepleje i tråd med den øvrige behandling – både for sovende og ikke sovende patienter. Om natten er fokus målrettet søvnoptimering og beroligelse med henblik på opretholdelse eller genetablering af normal døgnrytme. Derudover er der, i nattevagten, en del praktiske opgaver som understøtter sygeplejen såsom varebestilling og forberedelse af dagens og aftenens program. Ved hver vagts start har vi en ”check ind” runde, hvor vi lytter til hinanden og planlægger vagten sammen på bedste vis. Vi er 3-4 faste...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022