Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Herning Kommune

Fuldtid
Herning Kommune
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger en fysioterapeut til Bocentret Har du lyst til at arbejde et sted, hvor vi har en ambition om at være Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig! I vores Bocenter har vi en fast stilling ledig. Her vil du indgå i tværfaglige teams. Afdelingens mål er, at støtte den enkelte borger i at være så aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. Bocentret er et permanent botilbud der henvender sig til voksne personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade, der er kendetegnet ved betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har behov for træning og behandling i små grupper og/eller individuelt. Vi arbejder ud fra ABC koncepterne i huset, og tværfagligt tilstræber vi at inddrage koncepterne 24 timer i døgnet. Du vil komme til at varetage træning og behandling, der svarer til vederlagsfri...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Midt i Herning by – tæt på alting. Har du mod og interesse for mennesker og omsorg og lyst til at kunne gøre en forskel for de beboere der bor på Vesterled Plejecenter, er det - det helt rigtige for dig at søge jobbet som afløser på vores Plejecenter. Vi søger lige nu afløsere, der kan indgå i alle vagtlag dag -aften og nat – måske vil du kunne afløse og tage vagter på hverdage i aftenvagter eller som fast afløser til weekendarbejde hver 2. eller hver 3. weekend dag eller aften. Mulighederne er mange og kan tilpasses efter dit behov, da du måske er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, er studerende eller har lyst til at gå ind i omsorgsfaget for, at få mere eller ny viden og erfaring. Du vil på Vesterled Plejecenter få en grundig oplæring i trygge omgivelser og få et introduktionsprogram og følgedage, så det er trygt for både dig og beboerne, inden du skal arbejde selvstændigt. Ring og få en snak med afdelingsleder Marianne, og måske er det lige dig vi mangler. Dig som...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Bytoften 75, Herning, søger en sygeplejerske til Bocentret, et botilbud til personer med erhvervede hjerneskader og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt. Timetal efter aftale, gerne i intervallet 25 til 37 timer. Der er fortrinsvis dagvagter, med 7-9 aftenvagter i et 6 ugers rul og weekendvagt hver 3. weekend. Der kan i vagtplanlægningen tages individuelle hensyn. Vi vil nytænke vores måde at samarbejde på i det tværfaglige forum, hvilket vi håber at du synes lyder spændende og ønsker at deltage i. Specialuddannelse eller erfaring er ikke et krav, hvis du har lysten til at udvikle dig, har vi kompetencerne og mulighederne for at give dig den viden du skal bruge i vores afdeling og i huset på tværs. Vi ønsker at holde fokus på borgerens levede liv. Vi søger en kollega, der brænder for sit fag, som vil indgå i afdelingens udviklingsarbejde, og som tillige har lyst til at indgå i tværfaglige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger en fysioterapeut til Bocentret Har du lyst til at arbejde et sted, hvor vi har en ambition om at være Vestjysk kraftcenter for borgere med hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse? Hvis ja, så har vi jobbet til dig! I vores Bocenter har vi en fast stilling ledig. Her vil du indgå i tværfaglige teams. Afdelingens mål er, at støtte den enkelte borger i at være så aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. Bocentret er et permanent botilbud der henvender sig til voksne personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade, der er kendetegnet ved betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har behov for træning og behandling i små grupper og/eller individuelt. Vi arbejder ud fra ABC koncepterne i huset, og tværfagligt tilstræber vi at inddrage koncepterne 24 timer i døgnet. Du vil komme til at varetage træning og behandling, der svarer til vederlagsfri...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Herning Kommune
Fællesskab, hyggelig atmosfære og gode kollegaer Er du uddannet sygeplejerske og sætter du pris på værdier som nærvær, gode loyale kollegaer, fleksibilitet og det at arbejde i en organisation hvor der er højt til loftet? Så er Sørvad plejecenter måske din kommende arbejdsplads? Vi søger en dygtig sygeplejerske pr. 1/11-22 til en fast stilling på 30 -32 timer ugentlig i primær dagvagt, men med enkelte aftenvagter. Der arbejdes hver 3. weekend plus en enkelt vagt over 6 uger. Beskrivelse af Sørvad plejecenter: Sørvad plejecenter består af 20 lejligheder, hvoraf de to fungerer som aflastningspladser. På aflastningspladserne modtager vi beboere, som har behov for enten et akut/ vurderings- eller et venteophold til en plejecenterplads. Som et af Herning Kommunes mindste plejecentre kan vi tilbyde et super godt arbejdsmiljø, hvor vi giver plads til hinandens forskelligheder og hjælper hinanden med at udvikle de nødvendige kompetencer som opgavernes kompleksitet fordrer. Vi kan...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Center for Kommunikation søger en medarbejder til høreafdelingen Du er uddannet hørekonsulent, audiologopæd, teknisk audiolog eller audiologiassistent med erfaring indenfor høreapparatbehandling. Stillingen er på 37 timer ugentlig med ansættelse snarest. Organisering Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune med 45 medarbejdere. Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder. Centret har desuden en regional høreklinik. Se Center for Kommunikations hjemmeside. Center for Kommunikation dækker et stort geografisk område og betjener 6 kommuner. Vores nye kollega vil få tjenestested i Herning og forventes at skulle varetage opgaver indenfor høreklinikken eller generelle audiologopædiske opgaver, eller en kombination af disse. Der kan være kørsel, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed. Høreafdelingen består af 9 medarbejdere samt afdelingsleder....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Brænder du for god hjælpemiddelformidling og for kvalitet, udvikling og helhed omkring borgerne? Vi udvider et team i afdelingen, flytter lidt rundt på opgavevaretagelsen og dermed bliver denne stilling ledig. Måske er det lige dig vi mangler. Stillingen er på 37 timer/uge. Men er du den rigtige og har du andre ønsker, så er vi fleksible. Hjælpemiddelenheden behandler ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder på såvel børne- og voksenområdet, Desuden behandles ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, proteser, handicapbiler og boligændringer. Stillingen vil primært omfatte sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer på voksenområdet. Som en del af stillingen indgår man desuden i vores team der håndterer borgere der skal udskrives fra sygehuset. I afdelingen løfter vi opgaverne i fællesskab og har fokus på balancen mellem menneske, faglighed og økonomi. Vi søger en kvalitetsfuld- og effektiv opgaveløsning og er hele tiden optaget af - i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Herning Kommune
Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til botilbud - afdeling Skovbo på Rosenholm med tiltrædelse den 1. november 2022 eller snarest. Kompleksiteten hos beboerne på Rosenholm øges, og der stilles stadig større krav til de sygeplejefaglige kompetencer. Derfor søger vi endnu en sundhedsfagligmedarbejder, som kan medvirke til at styrke og udvikle fagligheden. Har du lyst til at arbejde på tværs af faggrupper på en arbejdsplads med mange fagligt kompetente kollegaer, vil vi gerne se din ansøgning. Din arbejdsdag vil blive alsidig, og vi forventer, at du i samarbejde med de øvrige faggrupper bidrager på Rosenholm med At sikre kvaliteten i medicin håndtering i hele huset At sikre dokumentation, samt udarbejde og følge op på sygeplejefaglige handleplaner i samarbejde med kollegaerne på afdelingen. Desuden forventer vi, at du som medarbejder på afdeling Skovbo Indgår i det daglige pædagogiske arbejde, herunder fungerer som kontaktperson Varetager plejeopgaver på lige fod...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Ungevejledningen i Herning søger en socialrådgiver der brænder for at arbejde med unge med udfordringer Har du et brændende ønske om at kombinere din socialfaglige viden med din lyst for at skabe håb og tro på egne evner hos de unge du arbejder med? Så må du gerne nærlæse dette stillingsopslag. Vi søger en socialrådgiver, som vil arbejde med uddannelsesparate og aktivitetsparate unge mellem 18 og 25 år, herunder unge med funktionsnedsættelser. I Ungevejledningen arbejder vi værdibaseret med fokus på tværfaglighed og samarbejde. I afdelingen er der rådgivere, uddannelsesvejledere, mentorer, botrænere/bostøtter, ungevejledere med flere, som alle arbejder helhedsorienteret for at understøtte de unge på deres vej mod uddannelse eller arbejde. Vi arbejder udover Beskæftigelsesloven, også med Servicelovens § 85 (bostøtte), til de unge der har brug for støtte i eget hjem. Dine primære arbejdsopgaver vil være: Rådgivning efter beskæftigelsesloven for unge mellem 18 og 25 år...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Er du social- og sundhedshjælper / social- og sundhedsassistent / Elev / sygeplejestuderende / sygeplejerske? Vi søger afløsere til weekenderne og ferieperioderne i Rehabiliteringscenter, Herning Har du lyst til at blive en del af en rigtig god personalegruppe, hvor der er stor fokus på høj faglighed, patient- og pårørende samarbejdet og et godt arbejdsmiljø med rigtig gode fysiske rammer? Vil du gerne have mulighed for tæt sparring og udvikle dine kompetencer indenfor spændende opgave i plejen, så har du muligheden hos os. Vi søger afløsere med sundhedsfaglig baggrund til at arbejde i weekenderne, i ferieperioderne og ad.hoc ved sygdom. Antallet er timer er helt op til dig. Stillingerne ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale. Du skal indgå i pleje og rehabiliteringsopgaver sammen med de øvrige teammedlemmer. Det vil være individuelt, og du altid have tæt sparring med en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske. Rehabiliteringscentret er en vigtig brik i det...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Kunne du tænke dig en anderledes nattevagt? En nattevagt hvor du arbejder 6 nætter og har 8 dage fri. Dine vagter er fra kl. 22.00 til kl. 07.00 Vi er en flok dygtige og positive medarbejdere som søger ny nattevagt. Du vil være sammen med aftenvagterne frem til kl. 23.30 og herefter er du alene. Alle besøg foregår inden døre. Vores base er på Bytoften i Tjørring. Vi hører ind under område Vest, hvor vi har god sparring og samarbejde sammen med terapeuter og sygeplejersker. Vores kerneopgave er at yde personlig pleje og praktisk bistand til borgere i egen bolig. Største delen af vores opgaver er hos borgere med senhjerneskade. Vi tilbyder: Faglig udvikling og læring, især inden for senhjerneskade området En aktiv, ansvarsbevidst og engageret medarbejdergruppe, der vil tage godt imod dig Alle vores borgere bor på Bytoften, så alt er i gåafstand under tag Indflydelse på vagtplan og timetal Vi forventer, at du: Er uddannet som social og sundhedshjælper eller assistent Kan...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Herning Kommune
Vi søger en audiologopæd til et barselsvikariat inden for området stemme- og talevanskeligheder. Stillingen er et vikariat på 30 timer og med ansættelse for perioden 1. december 2022 eller snarest muligt. Taleafdelingen består af 7 talekonsulenter og afdelingsleder. Afdelingen hjælper borgere der har stemme- og talevanskeligheder samt sprogligt/kognitive kommunikationsvanskeligheder. Stillingen forventes primært at dække området stemme- og talevanskeligheder, og der vil være mulighed for introduktion til området. Opgaverne inden for området stemme- og talevanskeligheder kan bl.a. indeholde Udredning af stemme- og talevanskeligheder Individuel undervisning Holdundervisning Samarbejde med andre fagpersoner og pårørende Taleafdelingen løser opgaver for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer kommuner. Alle konsulenter i Taleafdelingen har ansættelsessted i Herning. Undervisningen foregår i CfK’s lokaler i Herning og øvrige kommuner. Vores nye kollega har...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Herning Kommunes Specialskole Valdemarskolen søger en dygtig og engageret fysioterapeut pr. 1. oktober eller hurtigst muligt derefter. Skolen er Herning Kommunes specialskole og varetager undervisning af elever i syv afdelinger: Afdeling A for elever med Autisme Afdeling B for elever med Generelle Indlæringsvanskeligheder Afdeling C for elever med Multiple Funktionsnedsættelser Afdelingen D for elever i Socio-emotionelle vanskeligheder Afdeling Indskoling, Afdeling Mellemtrin og Afdeling Udskoling for elever med ASF. Skolens ansatte er specialiserede indenfor de enkelte områder. Vi yder undervisningsrelateret fysioterapi til eleverne i henhold til Folkeskoleloven, hvor vi bl.a. støtter op om barnets deltagelsesmuligheder i undervisningen, og vi mangler lige nu en dygtig og engageret fysioterapeut til vores fysioterapeutteam. Vi forventer, at du er uddannet fysioterapeut er robust, ansvarlig og fleksibel er en tydelig voksen, der har øje for det enkelte barns...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Herning Kommune
Bliv en del af et døgntilbud, med fokus på faglighed og trivsel for både borgere og medarbejdere Vi er Mosaikken, et botilbud i Herning Kommune til voksne med en diagnose inden for autismespektret og ADHD. Vi er organiseret i et center for autismeområdet, med 52 borgere og 100 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger, under handicap-og psykiatriafdelingen. Borgere med en diagnose indenfor autismespektret har behov for struktur og forudsigelighed, ud fra en individuel ramme og forståelse. Vi arbejder derfor med skræddersyede dagsprogrammer og metodebeskrivelser til hver enkelt af vores beboere. Det kalder på, at du er lidt ”firkantet” på en fleksibel måde, kan organisere og synes det er fedt at være med til at vedligeholde og tilpasse en struktur, der skaber mening for borgerens hverdag. Ind i arbejdet er der rig mulighed for at bruge din faglig viden og erfaringer, idet vi hele tiden udvikler på dagsprogrammerne og metodebeskrivelserne, så de matcher hver enkelt borgers behov og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Herning Kommune - Hjemmeplejen SYD søger social og sundhedshjælper til dagvagt, ansættelse efter aftale. Andre faggrupper er også velkommen til at ansøge Brænder du for at levere pleje og omsorg til borgere med behov for hjælp og er du optaget af gøre en konkret forskel for andre mennesker hver dag – så kan det være dig vi leder efter. Vi er en flok dygtige og positive medarbejdere som søger nye kollegaer. Vores base er i Lind, på Lind plejecenter hvor vi ”bor” sammen med både terapeuter og sygeplejersker, hvilket giver god mulighed for sparring og samarbejde på tværs. Vores kerneopgave er at yde personlig pleje og praktisk bistand til borgere som er bosiddende i eget hjem i den sydlige del af Herning kommune, som bl.a. er Lind, Kibæk, Sdr. Felding, Snejbjerg, Arnborg og oplandet omkring. Vi tilbyder weekendvagt hver 3 weekend timetal efter aftale og medindflydelse på din vagtplan en aktiv, ansvarsbevidst og engageret medarbejdergruppe gode muligheder for personlig og faglig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Herning Kommune
Socialfaglig eller sundhedsfaglig nattevagt til POLARIS Center Herning, afdeling Skovlyset Kloge hjerter kom og bliv Lyst til et nyt arbejdsfællesskab? Søg hos os; her får du dine faglige færdigheder i spil. POLARIS center Herning er den specialiserede del af den kommunale psykiatri i Herning Kommune. POLARIS center Herning består af to afdelinger - Skiftesporet og Skovlyset - med både forebyggende tilbud (herunder akuttilbud, bostøtte, dagtilbud, botilbud) og VISO-leverance til andre kommuner. Vi samarbejder med den øvrige del af den kommunale psykiatri, som befinder sig i Børn- og familieafdelingen, Sundhed og ældre og i Social og Beskæftigelse. I POLARIS center Herning arbejder vi med udgangspunkt i de bærende principper for recovery. I POLARIS center Herning tager vi vare om mennesker, der for en stund har mistet navigationsevnen i dele af deres liv. Vi hjælper disse liv på vej og hjælper dem med at finde de bærende ønsker og håb for fremtiden. I samarbejdet med borgerne...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Social- og sundhedshjælper / assistent til dagvagt i hjemmeplejen på Bytoften område Vest Vi er en flok dygtige og positive medarbejdere som søger ny kollega. Vores base er på Bytoften i Tjørring. Vi hører ind under område Vest, hvor vi har god sparring og samarbejde sammen med terapeuter og sygeplejersker. Vores kerneopgave er at yde personlig pleje og praktisk bistand til borgere i egen bolig. Største delen af vores opgaver er hos borgere med senhjerneskade. Vi tilbyder Weekendvagt hver 3 uge, timetal efter aftale Desuden fridag før weekend og efter. Ønsker du at kombinere med aftenvagt, er dette også en muligt, så stor mulighed for egen indflydelse på vagtplan Faglig udvikling og læring, især inden for senhjerneskadeområdet En aktiv, ansvarsbevidst og engageret medarbejdergruppe, der vil tage godt imod dig Alle vores borgere bor på Bytoften, så alt er i gåafstand under tag Vi forventer at du er uddannet som social og sundhedshjælper eller assistent kan lide at være...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
”Jeg drømmer om at arbejde med mennesker og gøre en forskel”. - Er det dine tanker så skynd dig at læse videre herunder! Med en Social- og Sundhedshjælper- eller Social og Sundhedsassistentuddannelse bliver du en del af frontpersonale der i dén grad gør en forskel for de borgere der har brug for praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje. Vi modtager løbende ansøgninger til elevstillinger på Grundforløb 2 og hovedforløbene til Social og Sundhedshjælper og Social og Sundhedsassistent. Der er holdstart 4 gange om året – og vi venter spændt på din ansøgning. SE HER Inden du sender din ansøgning til Herning Kommune, skal du lige et smut forbi Social og Sundhedsskolen og få lavet en uddannelsesplan hos en studievejleder og søge på optagelse.dk Du skal booke tid til dette på Social og Sundhedsskolens hjemmeside: SOSU MV | Uddannelse for dig, der vil gøre en forskel! Du kan også kontakte dem her: SOSU MV | Kontant SOSU MV . Er du over 25 år skal du også have lavet en...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Herning Kommune
Søglimt Plejecenter søger varm, kærlig og kompetent sygeplejerske Er du struktureret og organiseret, kan du holde et godt overblik, kan du lære fra dig, har du et indgående kendskab til sygepleje af den ældre borger, er du villig til at arbejde med kvalitet og udvikling af faglighed, kan du arbejde med og i relation til beboerne, har du flair for samarbejde på tværs af mange fagligheder og brænder du for at give vores ældre beboer en værdig og indholdsrig hverdag – ja så skal du være vores nye sygeplejerske på Søglimt. Listen af ønsker til en kommende kollega viser med tydelighed, at det at være sygeplejerske på et plejecenter, er en kompleks opgave, du skal formå at være tovholder for den daglige drift, kunne koordinere og uddelegere opgaver, samtidig skal du kunne vurdere hvor og hvordan dine kompetencer udnyttes bedst, og hvordan tiden skal udnyttes, så der bliver huller i løbet af dagen, hvor fællesskabet og relationerne til vores beboer dyrkes. Vores mål for Søglimt er at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Herning Kommune
Er du social- og sundhedshjælper / social- og sundhedsassistent / Elev / sygeplejestuderende / sygeplejerske? Vi søger afløsere til weekenderne og ferieperioderne i Rehabiliteringscenter, Herning Har du lyst til at blive en del af en rigtig god personalegruppe, hvor der er stor fokus på høj faglighed, patient- og pårørende samarbejdet og et godt arbejdsmiljø med rigtig gode fysiske rammer? Vil du gerne have mulighed for tæt sparring og udvikle dine kompetencer indenfor spændende opgave i plejen, så har du muligheden hos os. Vi søger afløsere med sundhedsfaglig baggrund til at arbejde i weekenderne, i ferieperioderne og ad.hoc ved sygdom. Antallet er timer er helt op til dig. Stillingerne ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale. Du skal indgå i pleje og rehabiliteringsopgaver sammen med de øvrige teammedlemmer. Det vil være individuelt, og du altid have tæt sparring med en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske. Rehabiliteringscentret er en vigtig brik i det...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022