Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Glostrup

Fuldtid
Psykiatrisk Center Glostrup
Du har nu muligheden for at være med helt fra start... På Psykiatrisk Center Glostrup er vi i gang med at etablere et nyt regionsdækkende specialiseret åbent døgnafsnit med tilhørende ambulant forløb for patienter med borderline personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd. Synes du, at det lyder spændende? Så læs videre. 4 hurtige facts om vores kommende afsnit Afsnittet skal have plads til 12 indlagte patienter og vi stiler mod at modtage de første patienter i starten af 2023. Patienterne er visiteret til afsnittet, og de skal være motiveret for et forløb hos os. Det er en patientgruppe der kan vække stærke følelser i os der er tæt på, så det er vigtigt at du er afklaret med egne grænser. Afsnittet baseres på en anerkendt og evidensbaseret model fra Tyskland, med udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi (DAT). Målet er, at patienter og pårørende oplever en forbedret behandling, og at den selvskadende adfærd reduceres eller helt ophører. Afsnittet ledes af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Glostrup
Du har nu muligheden for at være med helt fra start... På Psykiatrisk Center Glostrup er vi i gang med at etablere et nyt regionsdækkende specialiseret åbent døgnafsnit med tilhørende ambulant forløb for patienter med borderline personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd. Synes du, at det lyder spændende? Så læs videre. 4 hurtige facts om vores kommende afsnit Afsnittet skal have plads til 12 indlagte patienter og vi stiler mod at modtage de første patienter i starten af 2023. Patienterne er visiteret til afsnittet, og de skal være motiveret for et forløb hos os. Det er en patientgruppe der kan vække stærke følelser i os der er tæt på, så det er vigtigt at du er afklaret med egne grænser. Afsnittet baseres på en anerkendt og evidensbaseret model fra Tyskland, med udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi (DAT). Målet er, at patienter og pårørende oplever en forbedret behandling, og at den selvskadende adfærd reduceres eller helt ophører. Afsnittet ledes af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Glostrup
Her på afsnit 804 hjælper vi mennesker med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum, som har brug for intensiv støtte til at komme sig og få et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hos os deltager alle faggrupper i aktiviteterne, og som sygeplejerske får du lov at komme hele vejen rundt om patienternes pleje, behandling og historie. Afsnit 804 ligger i idylliske omgivelser på Brøndbyøstervej tæt på naturen og er et åbent specialiseret døgnafsnit. Afsnittet har plads til 13 patienter – alle med enestuer og eget bad. Patienterne er i gennemsnit 35 år og kæmper f.eks. med manglende energi og motivation, udfordringer med at være i eget hjem, svært ved at overskue hverdagsaktiviteter og skabe en ordentlig døgnrytme. Sådan ser din hverdag ud på afsnit 804 Vores patienter har forløb på ca. 6 måneder, og du får derfor mulighed for at skabe nære relationer og bliver en tæt og sammenhængende del af deres behandlingsforløb, lige fra udredning til udslusning. Vi arbejder ud fra en...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Glostrup
Er du nysgerrig på det ambulante arbejde med at, imødekomme patienters akutte behov for psykiatrisk behandling og forebygge indlæggelser ved at tilbyde en hurtig, kort og intensiv behandling? Så er det måske dig, vi mangler! Vi udvider teamet og søger i den forbindelse en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut og socialrådgiver. Læs med nedenfor og bliv klogere på, om vi kan tilbyde den rette stilling for dig. Hverdag og ansvarsområder Akutteamet er organiseret i Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Glostrup (PCG), og optageområdet dækker 9 kommuner. I Akutteamet skal du være med til at forebygge indlæggelser og fremskynde udskrivelser af patienter med et akut psykiatrisk behandlingsbehov, der ikke har et behandlingstilbud i psykiatrien i forvejen. Patienterne kan have tilknytning til Akutteamet i op til 2 måneder og bliver henvist efter et besøg eller en indlæggelse i Akutmodtagelsen. Patienter fra PCG’s to akut intensive afsnit kan også henvises til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022