Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Glostrup

Psykiatrisk Center Glostrup
Vil du være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på et døgnafsnit? Vil du være en vigtig ressource for mennesker med svære psykiske lidelser? Og er du interesseret i at arbejde for Danmarks største psykiatri? Så er det lige dig, vi står og mangler! Psykiatrien i Region Hovedstaden har I 2021 taget hul på en stor indsats i forhold til kompetenceudvikling i kognitiv adfærdsterapi (KAT) af medarbejderne i vores døgnafsnit. Som psykolog spiller du en væsentlig rolle i forhold til at fastholde de nye kompetencer. En styrket indsats Vi ønsker at styrke bemandingen og behandlingen på døgnafsnittene. Derfor søger vi psykologer med lyst til at påvirke udviklingen og kvalificeringen af den intensive behandling af mennesker med svære psykiske lidelser. Der skal være psykologer til rådighed for de patienter, som er indlagt på vores døgnafsnit. Du skal med andre ord være en del af medarbejdergruppen og indgå i den daglige patientbehandling på afsnittet. En styrket...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Grundet opnormering søger vi en sygeplejerske-kollega med geriatrisk, psykiatrisk eller neurologisk erfaring og interesse for ældrepsykiatrien til vores dygtige team. ”Det er en fornøjelse at være på en arbejdsplads med engagerede kollegaer, som både prioriterer faglige snakke og socialt samvær. Her er altid plads til spørgsmål og gode grin”. Sådan siger en af medarbejderne om arbejdet i Ældrepsykiatrisk Team. Lyder det som en arbejdsplads for dig? Så læs videre! Velkommen indenfor hos Ældrepsykiatrisk Team på Psykiatrisk Center Glostrup Ældrepsykiatrisk Team behandler patienter over 70 år med psykiske lidelser. Vi har desuden regionsfunktion, dvs. at vi behandler patienter med demens og svære adfærdsforstyrrelser, der er under 70 år, bosat i Region Hovedstaden. Vi er en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, overlæger, en psykolog og en sekretær. Vi møder vores patienter i ambulatoriet i Glostrup, i patienternes eget hjem og på plejecentre i vores optageområde....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Er du på udkig efter din næste ansættelse som læge? Psykiatri rummer – udover psykopatologi, psykofarmakologi og jura – et godt arbejdsmiljø og muligheder for forskning. Læs mere her! Jobindhold og dine arbejdsopgaver Som yngre læge hos os vil du få en bred oplevelse af, hvad hverdagen rummer som psykiater. Det gælder både de akutte indlæggelser og forløb, men også de længerevarende indlæggelser, retspsykiatri, de ældre og de debuterende skizofrene. Du vil blive en del af et vagthold på Nordstjernevej (NSV) og Brøndbyøstervej (BRV). Du har kun vagter på den matrikel, hvor du har din faste hverdag og derfor har kendskab til både samarbejdspartnere og afdelingerne. Udover vagterne bliver du oplært i at gå stuegang på det lukkede eller åbne afsnit du er tilknyttet samt oplært i ECT. Vi tilbyder et godt undervisningsprogram med fast morgenundervisning og halve temadage for alle centrets læger to dage om måneden. Her deltager professorerne også. Hvad tilbyder vi? Undervisning for læger...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Er du sygeplejerske og nysgerrig på funktionen som assisterende afsnitsleder? Har du interesse for ledelse af sygeplejen for patienter, som er indlagt på et intensivt psykiatrisk afsnit? Så har vi verdens bedste job til dig! Et spændende afsnit med god normering Afsnit 811 er et lukket afsnit på Brøndbyøstervej med plads til 13 voksne patienter med alle typer af diagnoser. Vi har en god normering, så vi har god tid til de patienter, der har brug for ekstra omsorg og pleje. Vi er en rigtig varm og åben personalegruppe, der enormt gerne vil tage imod nye kolleger, så du bliver hurtigt en del af fællesskabet. Vi har fokus på stabilisering af patientens tilstand og på patientens håb og drømme for fremtiden, og vi har tid til at danne stærke relationer til patienterne! Hvilke arbejdsopgaver får du? I samarbejde med oversygeplejersken har du ansvaret for at: Varetage ledelsesmæssige, koordinerende og pædagogiske funktioner i relation til afvikling af det daglige arbejde i afsnittet...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Ønsker du et job, hvor du får supersøde og sociale kolleger, der gerne vil høre, hvad du har lavet i weekenden? Og hvor du bliver inviteret med til temadage, sommer- og julearrangementer? Over det seneste års tid har vi fået en del nye sundhedsfaglige kolleger i teamet, og vi har nu en ledig plads til dig! Vi søger dig, som er en kvik lægesekretær med et godt blik for patienterne. Dig, som med et smil på læben formår at hjælpe vores patienter, kolleger og eksterne samarbejdspartnere, så deres kontakt med os bliver en så god oplevelse som overhovedet muligt. Sådan bliver din hverdag hos os I løbet af din arbejdsdag vil du have talt i telefon med mange af vores patienter, indkaldt nye patienter, booket og ombooket tider, ekspederet henvisninger, rettet LPR-fejl, gennemgået datatræk samt spist frokost i hyggeligt og humørfyldt socialt lag med dine kolleger i teamet. Dine kommende sekretærkolleger Wickie, Karina og Louise glæder sig til at tage imod dig. Du bliver en del af et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Holder du af at motivere til og stå for fysisk aktivitet og kropsterapi? Og synes du, at det er spændende at arbejde med aktiviteter på et afsnit? Så er vores ledige stilling måske noget for dig. Lidt om jobbet Dit arbejde på afsnittet vil være at tilbyde tilpasset fysisk aktivitet, kropsterapi og meningsfulde aktiviteter for patienterne med udgangspunkt i din fysioterapeutiske faglighed. Du kommer til at foretage screening, undersøgelse og behandling. Fysisk aktivitet og kropsterapi er en væsentlig del af behandlingstilbuddet. Patienterne tilbydes både individuel behandling og grupper, som afholdes i samarbejde med terapienhedens andre fysioterapeuter eller afsnittets ergoterapeut. Det kunne f.eks. være Krop & Afspænding, Cirkeltræning eller Stille skovtur. Vi har fået etableret sanserum på de fleste afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup, og arbejdet med implementeringen af disse er fortsat et fokusområde, hvor du som fysioterapeut spiller en væsentlig rolle. I den forbindelse...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Er ledelse inden for den akutte psykiatri og udvikling af sygeplejen noget for dig? Så har vi et velfungerende døgnafsnit med en ambitiøs personalegruppe og et godt tværfagligt samarbejde, som leder efter dig! Om Psykiatrisk Center Glostrup I Psykiatrisk Center Glostrup diagnosticerer og behandler vi patienter med alle typer af psykiske lidelser. Vi har 12 døgnafsnit med i alt 170 senge og 7 ambulatorier samt en række støttefunktioner. Vi har en række almene, specialiserede og højt specialiserede døgnafsnit og ambulante enheder, samt en stor forskningsenhed. Centeret beskæftiger godt 700 engagerede medarbejdere og er en del af Københavns Universitets universitetshospitaler. Centeret modtager både patienter fra eget optageområde og patienter fra resten af Region Hovedstaden til specialiserede tilbud. I centret arbejder vi bl.a. målrettet med nedbringelse af tvang, recovery, øget bruger- og pårørendeinvolvering og med at skabe gode sektorovergange for vores patienter. Vi arbejder med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
På Psykiatrisk Center Glostrup søger vi nu en speciallæge i psykiatri, der har ambitioner og er frisk på at gribe muligheden for at komme med ombord i Akutteamet og definere og udvikle arbejdet. Hos os får du: Et attraktivt job på et veldrevet center: Vi er faktisk det center i Region Hovedstadens Psykiatri med den bedste trivselsmåling! Du vil møde mange erfarne og fagligt dygtige kolleger. Og du bliver en del af en stor, samlet speciallægegruppe, hvor alle bidrager til vores høje faglige niveau og til vores gode trivsel. Der er ansat 25 speciallæger i det ambulante og 14 i sengene. Et levende forskningsmiljø på internationalt niveau: Du vil opleve en tæt kobling mellem forskning og klinik, og du får mulighed for at hente faglig sparring hos vores fire professorer. Work/life balance: Vi ved hvor stor betydning det har for dig! Derfor gør vi vores bedste for at imødekomme dine behov, samtidig med at vi sikrer høj kvalitet i afsnittets og centrets driftsvilkår. Din hverdag i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
På Psykiatrisk Ambulatorium Gammel Kongevej søger vi lige nu en engageret reservelæge eller 1. reservelæge med samarbejdsevnerne i orden og lyst til at udvikle den ambulante psykiatri! Hvem er vi på Psykiatrisk Ambulatorium Gammel Kongevej? Vores ambulatorium består af 2 F-ACT-teams og ligger i lækre lokaler ved søerne med optageområde svarende til Valby/Hvidovre, og vi deler bygningen med Psykiatrisk Center Amager. Vi behandler patienter med både korte og langvarige sindslidelser af såvel psykotisk som ikke-psykotisk karakter. Dette indebærer blandt andet opgaver som udredning, kompliceret psykofarmakologisk behandling og varetage behandling af patienter med retslig status. Som yngre læge i ambulatoriet er der gode muligheder for faglig udvikling, indflydelse og at engagere sig i kvalitetsudvikling. Ambulatoriet har mange tværfaglige ressourcer og fokus på samarbejde og kvalitet i behandlingen. Personalegruppen er bredt sammensat af faggrupperne: overlæger/uddannelseslæge,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), Psykiatrisk Center Glostrup søger pr. 01.03.23 en psykiatrisk forskningssygeplejerske. CNSR er en veletableret og tværdisciplinær neuropsykiatrisk forskningsgruppe, der arbejder for at forbedre behandlingen af psykoselidelser. CNSR fokuserer på klinisk relevante undersøgelser af patienter med psykotiske symptomer samt af personer med psykisk sårbarhed . Vi søger en forskningssygeplejerske til at hjælpe med gennemførelsen af flere igangværende kliniske forskningsprojekter, samt til at bidrage til opstart af planlagte projekter. Stillingsbeskrivelse Vi ønsker en sygeplejerske med psykiatrisk erfaring, der, i samarbejde med vores forskere, kan bidrage til, at studierne gennemføres som planlagt. Det vægtes højt, at man kan arbejde struktureret og systematiseret med indsamling uden at give køb på hensynet til patienternes individuelle ønsker og behov. Du skal dels kunne samarbejde med de øvrige sygeplejersker og forskere, dels kunne...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
? Er du på udkig efter din næste ansættelse som læge? ? Kender du til overvejelser omkring karrieren og kunne en introduktionsstilling med fokus på den gode uddannelse være noget for dig? Psykiatri er spændende og komplekst og rummer både psykopatologi, psykofarmakologi, jura, et godt arbejdsmiljø og masser af muligheder for forskning! Og hør bare, hvad introduktionslæge, Louise, siger om, hvorfor hun valgte specialet på Psykiatrisk Center Glostrup (PCG): ”Hverdagen som I-læge på PCG er spændende og udfordrende. Der er mulighed for både at arbejde med den akutte psykiatri på Nordstjernevej og arbejde med mere langtidsindlagte patienter på Brøndbyøstervej. PCG er et forskningscenter, hvilket bl.a. betyder, at undervisning og supervision er i fokus. Der bliver afholdt undervisnings-temadage hver anden uge, og som nyt tiltag samrating med Hamilton-interviews. Også sammenholdet blandt yngre læger er godt, og der er en grundlæggende indstilling om, at man hjælper hinanden.” Eller hør...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Vil du hjælpe patienter med diagnose inden for det skizofrene spektrum, tilbage til en meningsfyldt hverdag? Har du lyst til at arbejde med længerevarende stabile patientforløb? Ønsker du et job på et afsnit med høj patient- og medarbejdertilfredshed? Så læs videre! Vi sørger for en god start til dig! ”Mine kollegaer er gode til at få mig til at føle mig velkommen og som en del af afdelingen. Jeg kan altid spørge om hjælp, uden at jeg føler mig som en byrde, eller at jeg er til besvær. De er virkelig gode til at spørge ind til, hvordan det går, om jeg evt. har behov for hjælp, og om jeg har nogle spørgsmål, som jeg har brug for at vende med en kollega.” - Din kommende kollega, afsnit 804 På vores afsnit, bliver du mødt af en gruppe engagerede kollegaer, som danner et stærkt tværfagligt fællesskab omkring patientforløbene. Vi sørger for, at vi bliver godt klædt på til jobbet. Du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb og tilknyttes en mentor, som du følges med den første...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Vil du hjælpe patienter med diagnose inden for det skizofrene spektrum, tilbage til en meningsfyldt hverdag? Har du lyst til at arbejde med længerevarende stabile patientforløb? Ønsker du et job på et afsnit med høj patient- og medarbejdertilfredshed? Så læs videre! Vi sørger for en god start til dig! ”Mine kollegaer er gode til at få mig til at føle mig velkommen og som en del af afdelingen. Jeg kan altid spørge om hjælp, uden at jeg føler mig som en byrde, eller at jeg er til besvær. De er virkelig gode til at spørge ind til, hvordan det går, om jeg evt. har behov for hjælp, og om jeg har nogle spørgsmål, som jeg har brug for at vende med en kollega.” - Din kommende kollega, afsnit 804 På vores afsnit, bliver du mødt af en gruppe engagerede kollegaer, som danner et stærkt tværfagligt fællesskab omkring patientforløbene. Vi sørger for, at vi bliver godt klædt på til jobbet. Du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb og tilknyttes en mentor, som du følges med den første...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Som trisse hos os er du ikke en del af normeringen i Akutmodtagelsen, men du har din ansættelse og dit udgangspunkt herfra. Afsnittet har plads til 10 patienter, og om natten er der tre på arbejde udover dig. Vi er en stor, stabil og erfaren personalegruppe, der vil give dig god mulighed for faglig sparring. Derudover er vi et afsnit med tæt socialt sammenhold. Dine ansvarsområder Som trisse skal du varetage de koordinerende og ansvarshavende funktioner på Psykiatrisk Center Glostrup, Nordstjernevej. På matriklen findes den åbne akutmodtagelse, to åbne afsnit, to intensive lukkede akutmodtageafsnit og et ældrepsykiatrisk afsnit. Hvem er du? Du er uddannet sygeplejerske med solid psykiatrisk erfaring, meget gerne fra lukket regi og/eller akut-psykiatri. Din erfaring og din stærke faglighed gør, at du kan lede akutte situationer, arbejde selvstændigt, og tage initiativ til sygeplejeinterventioner, såvel somatiske som psykiatriske. Derudover ser vi gerne, at du er: stabil og har et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Vil du være med til at gøre en forskel for menneske, som har det psykisk svært og befinder sig i den akutte fase af deres sygdomsperiode? Trives du godt med en travl og uforudsigelig arbejdsdag, hvor alle dine kompetencer kommer i spil? Vil du være en del af et erfarent team, hvor du både har indflydelse på udvikling i afsnittet og mulighed for feedback og læring? På Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 172 ser vi frem til at få en ny kollega, som er uddannet sygeplejerske – måske er det dig? Hvem er vi på afsnit 172? Afsnit 172 er et intensivt afsnit, som modtager patienter med særligt behov for intensiv behandling, observation og sygepleje. Vi har plads til 16 patienter, og vores målgruppe er mennesker, som er i den akutte fase af deres sygdom, hvor det er psykosen, depressionen, misbruget eller personlighedsforstyrrelsen, der fylder. Derudover har vi patienter, som er indlagt med retslig status. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang, og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Afsnit 811 er et lukket afsnit på Brøndbyøstervej med plads til 13 voksne patienter med alle typer af diagnoser. Vi har en god normering, så vi har god tid til de patienter, der har brug for ekstra omsorg og pleje. Vi er en rigtig varm og åben personalegruppe, der enormt gerne vil tage imod nye, så du bliver hurtigt en del af fællesskabet. Er du nysgerrig på, hvem vi er, og hvad det indebærer at være en del af vores passionerede team? ? Så læs videre ? Hvilke arbejdsopgaver får du? Du skal sammen med dine kommende kolleger modtage patienter, der typisk har diagnoserne skizofreni, bipolar eller akutte psykoser grundet misbrug. Vores patienter kommer via akutmodtagelsen på Nordstjernevej. Vi modtager desuden også patienter fra Vestre Fængsel, der vurderes at kunne rummes på et intensivt afsnit. Vores patienter er gennemsnitligt indlagt 1-2 måneder. Det vil sige, at der er mulighed for stabilisering hos patienterne og opbygning af stærke relationer. Eksempler på dine konkrete opgaver:...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Glostrup
Vil du være med til at gøre en forskel for menneske, som har det psykisk svært og befinder sig i den akutte fase af deres sygdomsperiode? Trives du godt med en travl og uforudsigelig arbejdsdag, hvor alle dine kompetencer kommer i spil? Vil du være en del af et erfarent team, hvor du både har indflydelse på udvikling i afsnittet og mulighed for feedback og læring? På Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 172 ser vi frem til at få en ny kollega, som er uddannet sygeplejerske – måske er det dig? Hvem er vi på afsnit 172? Afsnit 172 er et akut psykiatrisk modtageafsnit med plads til 16 patienter, som alle er i den akutte fase af deres sygdom. Størstedelen af de mennesker, der indlægges i afsnittet er udfordret af komplekse problemstillinger, hvor de også kan være psykotiske, have depressive symptomer, være i et misbrug eller have en personlighedsforstyrrelse. Derudover har vi patienter, som er indlagt med retslig status. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023