Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Brønderslev Kommune

Fuldtid
Brønderslev Kommune
Bliv social – og sundhedshjælperelev med uddannelsesstart 16. januar 2023 Som social – og sundhedshjælperelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Med social- og sundhedshjælperuddannelsen får du mulighed for at blive en faglig dygtig medspiller inden for ældreplejen. Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, hvor den veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæring på oplæringssteder i kommunens ældreområde. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Social- og sundhedshjælperens rolle Mødet med borgeren Personlig omsorg, pleje og hjælp Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Vi kan tilbyde: Brønderslev Kommune fungerer som din arbejdsgiver igennem hele uddannelsesforløbet Du får løn under hele uddannelsen efter gældende overenskomst Du vil være sikret oplæringssteder Et godt læringsmiljø, der er trygt, inspirerende og dynamisk Et stærkt elevfællesskab Der tages udgangspunkt i dine individuelle...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
Bliv social- og sundhedsassistentelev Som social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Ansættelse i et sammenhængende forløb indeholder: Grundforløb 2 på SOSU Nord (varighed 20 uger) Hovedforløb til Social- og Sundhedsassistent (varighed 34 måneder). Hovedforløbet veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæring på oplæringssteder som kommunens ældreområde, psykiatrien og på sygehus. Der er start på Grundforløb 2 den 19. januar 2023 og hovedforløbet umiddelbart efter endt Grundforløb 2. Du vil være ansat i Brønderslev Kommune og modtage elevløn under hele det samlede uddannelsesforløb efter gældende overenskomst. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Mødet med borgeren og patienten Det...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
Tiltaler socialpsykiatri, høj faglighed og gode kollegaer dig, så er dette barselsvikariat helt sikkert noget for dig! Vi søger en medarbejder med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til vores ledige barselsvikariat pr. 1. november 2022 – gerne før. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer/ugtl., som løber frem til primo maj 2023 – evt. med mulighed for forlængelse hen over sommerferieperioden 2023. Hvad er Hedebo: Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud med plads til 36 borgere fordelt i 4 teams. Tilbuddet rummer: ·        et længerevarende botilbud efter Lov om Social Service § 108. ·        et midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service § 107. ·        en flexplads § 84 som er et midlertidigt tilbud. Opholdet på flexpladsen kan være akut såvel som planlagt og kan have varierende længde. ·        telefonrådgivningen som er et socialpsykiatrisk tilbud for udsatte borgere med fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse efter Lov om Social Service...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
Plejecentret Støberiet søger social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper Kan du gøre en forskel for vores beboere, pårørende og kolleger og medvirke til at styrke fagligheden og kvaliteten? Så er det måske lige netop dig, vi søger til den ledige stilling. Social- og sundhedsassistent/hjælper til nattevagt på 37 timer eller efter aftale Stillingen er med vagt hver 2. weekend og er ledig til besættelse snarest muligt. Plejecenter Støberiet er et velfungerende plejecenter med 48 boliger fordelt på 2 etager. Vi har et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor målet er at skabe en hverdag med høj faglighed i plejen og samtidig give støtte til at leve et selvstændigt hverdagsliv. Vi ønsker, at beboerne, de pårørende og gæster føler sig hjemme og helt naturligt ser sig som en del af huset. Vi er en velfungerende personalegruppe, der består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og elever. Du bliver en del af et dynamisk fagligt og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
2 Social og sundhedshjælpere søges til harmonisk Hjemmepleje gruppe Trives du i et positivt arbejdsmiljø ? Er du klar på at arbejde borgernært og med udvikling ? Nu har du muligheden for at et job som SSH hos Hjemmeplejen i Brønderslev ?? Vi arbejder hver 2. eller 3. weekend og der arbejdes på at I får mere medindflydelse på egen arbejdstid og arbejdsdag. Vi er seriøse når vi skriver at vi arbejder med udvikling. Vi ønsker den bedste arbejdsplads, derfor går vi i gang med et 4-årigt projekt, hvor kultur og udvikling er i højsædet. Det betyder at der er planlagt en del kursusaktivitet for dig og dine kollegaer over de næste år. Vi tilbyder DIG bla. ·         Gruppemøder i lige uger ·         Arbejde i små teams, hvor udvikling, samarbejde og kærneopgaven er i fokus ·         Rehabiliterings konferencer i ulige uger ·         Træning i borgers hjem sammen med borger (DigiRehab) ·         Affectum – personlig udvikling gennem din arbejdsplads ·         Gode kollegaer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
Er du vores nye vagtplanlægger? Har du lyst til et job, hvor 2 dage aldrig er ens, så er dette lige noget for dig! Plejecenter Margrethelund i Dronninglund er kommunens største plejecenter med 80 pladser, som er fordelt på demensafsnit, midlertidige pladser og almindelige pladser. Vi er et velfungerende plejecenter, hvor det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret, og hvor alle byder ind med deres individuelle kompetencer, til fælles gode for løsningen af kerneopgaven. Vi søger en vagtplanlægger med start d. 1. november 2022. Stillingen er på 37 timer eller efter aftale. Faglige kvalifikationer: Sundhedsfaglig uddannelse Kontoruddannet Personlige kvalifikationer/profil: Er god til at tilegne dig ny viden Skaber let relationer til dine medmennesker og er god til at skelne mellem professionel, privat og personlig ageren Er robust og rummelig Kan hurtigt skabe dig et overblik og arbejder struktureret Har kendskab til vagtplansstyring og vagtplanssystemer Kan planlægge, så de...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
Vi har verdens bedste arbejdsplads og mangler lige dig. Søger du en dagvagts stilling,  så har vi en arbejdsplads hvor humor og faglig stolthed kombineres på fineste vis. Vi vægter både personlighed, engagement og samarbejdsevner højt, ligesom din evne til at arbejde løsningsorienteret anerkendes. For os er det vigtigt at sætte vores borgere i centrum så derfor er tværfagligt samarbejde i centrum. Vi har brug for at du: er uddannet SSH er nysgerrig på at lære vil være en del af at fagligt fællesskab kan træffe beslutninger, både selvstændigt og i samarbejde med andre bidrager med godt humør Dine opgaver vil være: have fokus på kerneopgaven og varetage delegerede sygeplejeopgaver at arbejde rehabiliterende og sundhedsfremmende at reflektere og dokumentere inden for omsorgssystemer arbejde i samspil med borgeren tværfagligt samarbejde bidrage til det gode arbejdsmiljø. Vi kan tilbyde : 37 timer i gennemsnit pr. uge eller timeantal efter aftale. Arbejde 2 weekender...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Brønderslev Kommune
Da vi skal styrke vores pædagogiske set up i vores Q afdeling på Dronninglund Skole fra den 1. november 2022 eller hurtigst muligt, søger vi fire faglige reflekterende, ambitiøse og samarbejdende medarbejdere til vores Q-klasser. Stillingerne er faste stillinger. Vi søger bredt i forhold til profession og ikke mindst kompetencer. Kan du se dig selv besidde flere eller alle følgende kompetencer så læs endelig videre. ·         Du har en pædagogiske eller sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund som fx pædagog, PAU, SSH, SSA. ·         Du har erfaring inden for specialområdet eller med borgere med funktionsnedsættelser. ·         Du kender til medicinhåndtering, forflytning og plejeopgaver ·         Du har kompetencer inden for ASK ·         Du har viden og erfaring indenfor neuropædagogik og low-arousal pædagogik ·         Du besidder gode kommunikative skills ift at lykkedes i dit samarbejde/møde med kolleger, forældre og elever/borgere. Vi forventer, at du kommer med masser af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Brønderslev Kommune
Plejecenter Margrethelund i Dronninglund søger afløsere Er du nysgerrig, lærenem, har godt humør og er fuld af energi og over 18 år, er du måske vores nye kollega? Har du erfaring fra faget, er det super, men det er ingen hindring, hvis ikke du har. Vi sørger for oplæring. Måske er du sygeplejestuderende, pædagogstuderende eller andet. Her er der mulighed for at få et studierelateret job.  Vi er et plejecenter med plads til 80 beboere fordelt på 7 afdelinger, hvoraf der er 2 demensafsnit, 2 afdelinger med almindelige pladser og 2 aflastningsafdelinger. Vi søger afløsere til både dag, aften, weekend og ferie.  Du vil blive aflønnet efter overenskomst. Vi forventer: at du tager ansvar at du er mødestabil at du vægter et godt arbejdsmiljø at du er fleksibel at du har godt humør og frisk på nye udfordringer Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at kontakte de assisterende plejecenterledere på Margrethelund.   Britta Cardel, 9945 5378/ 2345 7233 eller Britta...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
Sagsbehandler, Jordforurening og industrimiljø. Er du fagligt engageret og har interesse for primært jordforurening, men også industrimiljø generelt, er det dig, vi søger til en spændende fast fuldtidsstilling som sagsbehandler til virksomhedsmiljø i Brønderslev Kommunes afdelingen for Natur og Miljø. Dine opgaver vil være: •         Tilladelser iht. jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. •         Vurderinger og afgørelser om påbud iht. jordforureningsloven. •         Jordflytninger. •         Udarbejdelse af miljøgodkendelser for genanvendelse. •         Tilsyn med virksomheder. •         Klagesager vedrørende Røg, Støj og Møg. •         Samarbejde med kollegaer og virksomheder om bæredygtighed, miljøvurderinger og den grønne omstilling. Vi forventer du har: Faglige kompetencer: •         En miljøfaglig baggrund. •         Erfaring med eller interesse for sagsbehandling indenfor jordforureningsområdet. •         Kendskab til gældende lovgivning - herunder...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
2 Social og sundhedsassistenter søges til harmonisk Hjemmepleje gruppe Trives du i et positivt arbejdsmiljø ? Er du klar på at arbejde borgernært og med udvikling ? Nu har du muligheden for at et job som SSA hos Hjemmeplejen i Brønderslev ?? Vi arbejder hver 2. eller 3. weekend og der arbejdes med mere medindflydelse på egen arbejdstid og arbejdsdag. Vi mener det når vi siger at vi arbejder med udvikling. Vi ønsker den bedste arbejdsplads så derfor går vi i gang med et 3-årigt projekt, hvor vi sætter kultur og udvikling i højsæde. Et projekt, der sætter fokus på dig som medarbejder og fokus på din faglig og personlig udvikling. Vi leder efter DIG, der ·         der ser kvaliteten i et godt samarbejde på tværs ·         der udvikler sig i selvstændige opgaver ·         der finder tilfredshed i at arbejde borgernært ·         der trives i at træffe selvstændige beslutninger ·         bidrager til et positivt arbejdsmiljø ·         der elsker udvikling Hos os får du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Brønderslev Kommune
SSH/SSA søges til aftenvagter i hjemmeplejen Vi har verdens bedste arbejdsplads og mangler lige dig. Søger du en aftenvagtsstilling, så har vi en arbejdsplads hvor humor og faglig stolthed kombineres på fineste vis. Vi vægter både personlighed, engagement og samarbejdsevner højt, ligesom din evne til at arbejde løsningsorienteret anerkendes. For os er det vigtigt at sætte vores borgere i centrum så derfor er tværfagligt samarbejde i centrum. Vi har brug for at du: er uddannet SSH/SSA er nysgerrig på at lære vil være en del af at fagligt fællesskab kan træffe beslutninger, både selvstændigt og i samarbejde med andre bidrager med godt humør Dine opgaver vil være: have fokus på kerneopgaven og varetage delegerede sygeplejeopgaver at arbejde rehabiliterende og sundhedsfremmende at reflektere og dokumentere inden for omsorgssystemer arbejde i samspil med borgeren tværfagligt samarbejde bidrage til det gode arbejdsmiljø. Vi kan tilbyde : 28 -37 timer i gennemsnit pr....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022