Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune
Kan du gøre en forskel for vores beboere, pårørende og kolleger og medvirke til at styrke fagligheden og kvaliteten? Så er det måske lige netop dig, vi søger til den ledige stilling. Vi søger pr. 1. marts 2023 en social- og sundhedsassistent med funktion som planlægger. Stillingen er i dagvagt på 37 timer eller efter aftale, og der er vagt hver 2. weekend. Plejecenter Støberiet er et velfungerende plejecenter med 48 boliger fordelt på 2 etager. Vi har et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor målet er at skabe en hverdag med høj faglighed i plejen og samtidig give støtte til at leve et selvstændigt hverdagsliv. Vi ønsker, at beboerne, de pårørende og gæster føler sig hjemme og helt naturligt ser sig som en del af huset. Vi er en velfungerende personalegruppe, der består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og elever. Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter beboertrivsel, glæde og tryghed i højsædet. Vi lægger...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Kunne du tænke dig at udvikle ældreområdet og samtidig være med til at løfte opgaven med hygiejneindsatsen i Brønderslev Kommune? Vi søger en udviklings- og hygiejnesygeplejerske til Strategi og Udvikling. Strategi og Udvikling er et konsulentteam i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Sundhed og Velfærd er organiseret med tre fagenheder - Visitationen, Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri. Brænder du for udvikling og hygiejneopgaven samtidig med, at du har en veludviklet organisatorisk sans og forståelse for, hvordan du lykkes i samarbejdet med ledere og nøglepersoner? Er det helt naturligt for dig at opsøge viden og dele viden? Brænder du for at stå i spidsen for indsatsen fra strategifasen til implementeringen hos medarbejderne i yderste led? Så er du måske Brønderslev Kommunes nye udviklings- og hygiejnesygeplejerske? Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge til besættelse pr. 1. marts 2023. Du bliver en del af en fagforvaltning med en række konsulenter og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Plejecentret Støberiet i Brønderslev søger social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere Kan du gøre en forskel for vores beboere, pårørende og kolleger og medvirke til at styrke fagligheden og kvaliteten? Så er det måske lige netop dig, vi søger til en af de ledige stillinger. 1  social- og sundhedsassistent til dagvagter på 37 timer eller efter aftale 2 social- og sundhedshjælpere til dagvagter på 37 timer eller efter aftale Stillingerne er med vagt hver 2. weekend og er ledige til besættelse snarest muligt. Plejecenter Støberiet er et velfungerende plejecenter med 48 boliger fordelt på 2 etager. Vi har et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor målet er at skabe en hverdag med høj faglighed i plejen og samtidig give støtte til at leve et selvstændigt hverdagsliv. Vi ønsker, at beboerne, de pårørende og gæster føler sig hjemme og helt naturligt ser sig som en del af huset. Vi er en velfungerende personalegruppe, der består af sygeplejerske, social- og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune søger en sygeplejerske til tværgående opgaver i Handicapområdet. De socialpædagogiske botilbud i Handicapområdet yder service til ca. 75 borgere i Brønderslev Kommune. Målgruppen er voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som kan være kombineret med andre diagnoser. Botilbuddene er placeret på to adresser i Brønderslev, en adresse i Stenum og en adresse i Dronninglund.  Det primære mødested vil de fleste dage være på adressen i Brønderslev. Du bliver en del af en arbejdsplads hvor du har et tæt og dynamisk samarbejde med en sygeplejekollega og ledelsen i område du er med til at sætte retning på den sundhedsfaglige opgaveløsning introduktion, kontinuerlig læring og kompetenceudvikling er en naturlig del af hverdagen. ledelsen har fokus på fleksibilitet, trivsel og udvikling, og hvor du har mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag Dine opgaver: I journalsystemet KMD Nexus vil være at visitere de sundhedsfaglige indsatser ud fra det...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
To af vores kollegaer er i lykkelige omstændigheder og vi søger deres afløsere. Er du nysgerrig og modig til at arbejde med løsninger – i samspil med borger - så har vi jobbet til dig. Om stillingen/arbejdspladsen Visitationen Ældre og Hjælpemidler varetager sagsbehandlingen indenfor Servicelovens kap.14, der omhandler borgere med fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsevne. I vores kerneopgave er følgende driftsopgaver; sagsbehandling efter Servicelovens §§ 83, 83a, 84, 86,112,113,114,116,118 og 119, udskrivelser fra sygehus, visitere til aflastnings- og rehabiliteringspladser, visitere til ældre og plejeboliger, fribefordring, genoptræning SUL § 140. Derudover har vi 3 demenskoordinatorer og 2 hjerneskadekoordinatorer i afdelingen. Vi er 30 dygtige og engagerede kollegaer, som er opdelt i 3 teams, Team Visitation, Team Hjælpemidler og Team administration. Team Visitation og Team Hjælpemidler har hver deres faglige teamkoordinator. Vi er fysisk placeret med gode pladsforhold...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Afløsere til Hjemmeplejen Hjallerup/Dronninglund ?? Ønsker du at afprøve det sundhedsfaglige fag, har du her mulighed for at opnå værdifuld erfaring og kendskab til vores fag. Du bliver medskaber til et fantastisk arbejdsmiljø, som bærer præg af udvikling inden for egne kompetencer, i et miljø som sætter humor og kollegialt sammenværd højt. Vi sikrer selvfølgelig for en god oplæring. Vi søger afløsere der: Trives i en travl hverdag, fyldt med gode oplevelser og afveksling. Der har udgangspunkt i det enkelte menneske Er stabil og fleksibel, så vores borgere får den bedste hverdag God til at skabe positive relationer, til både borgeren og kollegaerne Kan arbejde med høj grad af selvstændighed Om organisationen Hjemmeplejen i Hjallerup/Dronninglund er inddelt i 2 dagvagts grupper, en aftenvagts gruppe og en nattevagts gruppe. Vi mangler afløsere til særligt weekendvagter. Der er også mulighed for flere timer i sommerferieperioden ?? Løn- og ansættelsesvilkår Timetallet fastsættes efter...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Vil du være med til at præge udviklingen på Plejecentret Støberiet? Kan du vise vej, skabe følgeskab og sætte retning for en stor gruppe af medarbejdere? Er du en relationel stærk og samarbejdsorienteret leder? Så søg stillingen som plejecenterleder ved Plejecentret Støberiet i Brønderslev Kommune. Plejecentret Støberiet i Brønderslev består af 48 almindelige plejeboliger/lejligheder, som er fordelt på 2 etager. På plejecentret er der ansat sygeplejersker, planlægger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og øvrigt personale, der understøtter den daglige drift. Du har ansvaret for personaleledelsen af ca.45 medarbejdere. Du indgår i en ledergruppe med fem andre plejecenterledere, og din nærmeste leder er lederen af plejecenterområdet. Vi søger en erfaren, kompetent og handlekraftig plejecenterleder, der sammen med beboere, medarbejdere og pårørende understøtter udviklingen af plejecentret. På plejecenterområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi hele tiden med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Plejecenter Margrethelund i Dronninglund søger kompetent og mødestabil social-og sundhedsassistent, der formår at jonglere med mange bolde i luften i løbet af arbejdsdagen. Er du hundredemetermester i at følge dine opgaver til dørs, og formår du at se muligheder frem for begrænsninger i dit arbejde med beboere, kolleger, pårørende og andre samarbejdspartnere? Så er det måske dig, vi søger. Plejecenterområdet er i rivende udvikling, og vi samarbejder på tværs af alle 7 centre i kommunen, således at beboerne tilbydes ydelser af høj kvalitet, leveret af medarbejdere med den rette faglighed. Vi søger en  social- og sundhedsassistent i aftenvagt på 37 timer eller efter aftale. Der vil være vagt hver 2. weekend. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller pr. 1. februar 2023 Plejecenter Margrethelund i Dronninglund er kommunens største plejecenter med 80 pladser, som er fordelt på demensafsnit, midlertidige pladser og almindelige pladser. Vi har et hjemligt, rart og aktivt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
SSH søges til nattevagt i Hjemmeplejen Hjallerup Vi har verdens bedste arbejdsplads og mangler lige dig. Søger du en fast nattevagtsstilling, så har vi en arbejdsplads hvor humor og faglig stolthed kombineres på fineste vis. Vi vægter både personlighed, engagement og samarbejdsevner højt, ligesom din evne til at arbejde løsningsorienteret anerkendes. For os er det vigtigt at sætte vores borgere i centrum så derfor er tværfagligt samarbejde i centrum. Vi har brug for at du: er uddannet SSH er nysgerrig på at lære vil være en del af at fagligt fællesskab kan træffe beslutninger, både selvstændigt og i samarbejde med andre bidrager med godt humør Dine opgaver vil være: have fokus på kerneopgaven og varetage delegerede sygeplejeopgaver at arbejde rehabiliterende og sundhedsfremmende at reflektere og dokumentere inden for omsorgssystemer arbejde i samspil med borgeren tværfagligt samarbejde bidrage til det gode arbejdsmiljø. Vi kan tilbyde : 30-37 timer i gennemsnit pr. uge eller efter...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Bliv social – og sundhedshjælperelev med uddannelsesstart 26. juni 2023 Som social – og sundhedshjælperelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Med social- og sundhedshjælperuddannelsen får du mulighed for at blive en faglig dygtig medspiller inden for ældreplejen. Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, hvor den veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæring på oplæringssteder i kommunens ældreområde. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Social- og sundhedshjælperens rolle Mødet med borgeren Personlig omsorg, pleje og hjælp Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Vi kan tilbyde: Brønderslev Kommune fungerer som din arbejdsgiver igennem hele uddannelsesforløbet Du får løn under hele uddannelsen efter gældende overenskomst Du vil være sikret oplæringssteder Et godt læringsmiljø, der er trygt, inspirerende og dynamisk Et stærkt elevfællesskab Der tages udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Bliv social- og sundhedsassistentelev Som social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger, hvor den veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæringsperioder. Oplæring er i kommunens ældreområde, i psykiatrien og på sygehus. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Mødet med borgeren og patienten Det sammenhængende patientforløb Somatisk og psykiatrisk sygdomslære og sygepleje Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Farmakologi og medicinhåndtering Kvalitet og udvikling Vi kan tilbyde: Brønderslev Kommune fungerer som din arbejdsgiver igennem hele uddannelsesforløbet Du får løn under hele uddannelsen efter gældende overenskomst Du vil...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Plejecenterområdet i Brønderslev Kommune søger social- og sundhedsassistent til Rosengården i Jerslev til dagvagt med 6 aftenvagter om måneden. Stillingen er på 37 timer om ugen med rullende afspadsering for søndag. Stillingen er til besættelse d. 01.03.2023 eller efter aftale. Vi forventer, at du: ·         er engageret og samtidig fleksibel, når der er behov for en ekstra hånd. ·         at du har lyst til at blive en del af et godt team med engagerede medarbejdere, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og et godt samarbejde på tværs af døgnet ·         har et positivt menneskesyn og tager ansvar for at fremme et godt tværfagligt samarbejde med fokus på kerneydelsen ·         udviser initiativ og imødekommenhed i tæt samspil med beboere, pårørende, kollegaer, centersygeplejerske og andre samarbejdspartnere ·         kan se muligheder frem for begrænsninger i en udfordrende hverdag ·         er parat til at påtage dig opgaver og ansvar, som matcher din...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Bliv social- og sundhedsassistentelev Som social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Ansættelse i et sammenhængende forløb indeholder: Grundforløb 2 på SOSU Nord (varighed 20 uger) Hovedforløb til Social- og Sundhedsassistent (varighed 34 måneder). Hovedforløbet veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæring på oplæringssteder som kommunens ældreområde, psykiatrien og på sygehus. Der er start på Grundforløb 2 den 19. januar 2023 og hovedforløbet umiddelbart efter endt Grundforløb 2. Du vil være ansat i Brønderslev Kommune og modtage elevløn under hele det samlede uddannelsesforløb efter gældende overenskomst. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Mødet med borgeren og patienten Det...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Er du vores nye vagtplanlægger? Har du lyst til et job, hvor 2 dage aldrig er ens, så er dette lige noget for dig! Plejecenter Margrethelund i Dronninglund er kommunens største plejecenter med 80 pladser, som er fordelt på demensafsnit, midlertidige pladser og almindelige pladser. Vi er et velfungerende plejecenter, hvor det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret, og hvor alle byder ind med deres individuelle kompetencer til fælles gode for løsningen af kerneopgaven. Vi søger en vagtplanlægger med start d. 1. marts 2023. Stillingen er på 37 timer eller efter aftale. Faglige kvalifikationer: Sundhedsfaglig uddannelse Erfaring med vagtplanlægning Personlige kvalifikationer/profil: Er god til at tilegne dig ny viden Skaber let relationer til dine medmennesker og er god til at skelne mellem professionel, privat og personlig ageren Er robust og rummelig Kan hurtigt skabe dig et overblik og arbejder struktureret Har kendskab til vagtplansstyring og vagtplanssystemer Kan planlægge, så de...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Plejecenterområdet i Brønderslev Kommune søger social- og sundhedsassistent til Rosengården i Jerslev til dagvagt (Barselsvikariat) Stillingen er på 37 timer om ugen med rullende afspadsering for søndag. Der arbejdes i ulige weekender. Stillingen er til besættelse d. 01.03.2023 eller efter aftale Vi forventer, at du: ·         er engageret og samtidig fleksibel, når der er behov for en ekstra hånd. ·         at du har lyst til at blive en del af et godt team med engagerede medarbejdere, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og et godt samarbejde på tværs af døgnet ·         har et positivt menneskesyn og tager ansvar for at fremme et godt tværfagligt samarbejde med fokus på kerneydelsen ·         udviser initiativ og imødekommenhed i tæt samspil med beboere, pårørende, kollegaer, centersygeplejerske og andre samarbejdspartnere ·         kan se muligheder frem for begrænsninger i en udfordrende hverdag ·         er parat til at påtage dig opgaver og ansvar, som matcher...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Brønderslev Kommune
Vores hjertesygeplejerske har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en ny kollega til vores kronikerrehabiliterings-team i Brønderslev Kommune. Stillingen er på 37 timer/uge med start d. 1.marts 2023. Vi søger en erfaren og alsidig sygeplejerske med kardiologisk efteruddannelse til at indgå i hjerteteamet. Her vil du skulle være ansvarlig for at planlægge og gennemføre hjerterehabiliteringsforløb for borgere henvist fra sygehus eller almen praksis – i tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeut og diætist. Du vil tillige skulle varetage andre løbende forebyggelsesopgaver som TeleCare Nord til borgere med hjertesvigt og rygestopkurser, samt ad. hoc. opgaver med formidling, opsporing, events, samarbejde med patientforening, m.v. Vi har fokus på at øge borgerinddragelsen i kronikerforløbene og arbejder med Guidet Egenbeslutning samt PRO-skemaer. Du vil komme til at varetage opgaver i kommunens to Sundhedscentre i hhv. Brønderslev og Dronninglund – samt ad. hoc. i borgers eget...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023