Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital
Er du nyuddannet eller tænker på om abdominal kirurgi er noget for dig, skal du vide at vi kender følelsen af at være sygeplejerske i et nyt speciale. Tryg start Vi ved af erfaring, at en TRYG START med plads, tid og rum er altafgørende! Vi gør en dyd ud af at introducere vores nye sygeplejersker godt til specialet. Vi ved hvor angst provokerende det kan være at komme ud som sygeplejerske og DERFOR gør vi alt hvad vi kan for, at du får en god start på karrieren hos os. Derfor er vores intro-periode 8 uger udenfor normering, hvoraf minimum de første 4 uger er i dagvagter. Vi holder samtaler efter 4 og 8 uger, samt ved behov for at sikre os at du trives og oplever et godt intro-forløb. Når du starter på K1 vil vores sygeplejersker med klinisk specialfunktion Lærke eller Anne-Mette tage godt imod dig, og følge dig gennem din oplæring. Du vil også få tilknyttet en SoFa-makker, som er en basissygeplejerske der vil støtte dig Socialt og Fagligt, og hjælpe dig godt ind i personalegruppen...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Kirurgisk Modtageafsnit (KMO) søger en sygeplejerske i fast stilling fra d.01.02.2023 eller efter aftale. Stillingen er valgfrit ml. 24-37 timer ugentligt i skiftende vagter med weekend hver 3. uge i 8- timers vagter. Hvem er vi På KMO modtager vi en bred patientgruppe fra alderen 16+ med akutte mave-tarmkirurgisk sygdomme. Afsnittet består af 10 senge og 2 ambulatoriespor. Hvis vores patienter skal indlægges, er det typisk et ophold under et døgn, hvor de observeres, udredes og behandles for b.la akutte mavesmerter, tarmslyng, blindtarmsbetændelse, abscesser, blødninger og galdesten. Patientforløbene svinger meget mellem svært kritisk syge til lettere akutte problemstillinger. Dagene i KMO er aldrig ens. Det ene øjeblik er der travlt og i næste øjeblik er der god tid til ekstra faglig fordybelse og hygge med sine kollegaer. Vi har igennem de sidste 2 år udviklet vores akutte ambulatorium (KMO-A), hvis formål er at forebygge unødige akutte sengeindlæggelser, forebygge unødig...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Er du nyuddannet, eller har du et ønske om at fortsætte din karriere i nye spændende specialer, så skal du læse videre. Vi har nemlig sammensat en stilling, hvor du kan dygtiggøre dig indenfor flere, men sammenhængende specialer, med samtidig kontinuerlig kompetenceudvikling. Stillingen strækker sig over 26 måneder, hvor der udover kompetenceudvikling, er planlagt introduktion udenfor normering, kontinuerlige udviklings- og mentorsamtaler og hvor du også selv har indflydelse på at fordybe dig i det, der optager dig ift. patienterne. Forløbet kan fx tilrettelægges således: 7 måneder på vores geriatriske sengeafsnit, hvor vi har fokus på dig og det at lande godt i kollegafælleskabet. 6 måneder i vores ældremodtagelse (ÆMO) og i vores udgående akutfunktioner, hvor vi ser patienter i eget hjem 3 måneder i vores Geriatriske ambulatorium på Frederiksberg 6 måneder i vores Palliative Enhed i både ude- og indefunktion 4 måneder med fokus på målrettede udviklingsopgaver I din første tid i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Dermatologisk afdeling og videnscenter for sårhelings sengeafsnit søger en sygeplejerske 37 timer pr. uge i skiftende vagter skiftende vagter med start fra 1. februar 2023 eller efter aftale. Sengeafsnittet har 20 senge. Du kan blive en del af et velfungerende sengeafsnit, hvor: Der er mange erfarne sygeplejersker, og derfor også plads til at være nyuddannet Der ydes sygepleje af høj kvalitet til patienter i alle aldersgrupper Du kommer til at pleje og behandle patienter med alle typer af “problemsår”, psoriasis, atopisk dermatit, hudtumorer, infektiøse- og bulløse hudsygdomme Du på sigt bliver oplært på vores infusionsstue i infusions- og fotoferesebehandling Vi lægger vægt på, at du er interesseret i: Behandling af sår Dermatologisk sygepleje Et tæt samarbejde med kollegaer og dermed en høj grad af vidensdeling Til stadighed at udvikle sygeplejeopgaver Lidt om vores afdeling: Vi har to sygeplejersker med specialfunktion ansat i sengeafsnittet og samarbejdet i sygeplejegruppen er...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
På Danmarks smukkeste hospital er vi eksperter i at støtte og undervise sygeplejersker. Her bliver du hurtig dygtige og stolt af den forskel, du gør for patienterne. Netop nu får du en økonomisk gevinst ved at starte hurtigst muligt, fordi du så får del i Vinterpakke II. “ Sjældent finder man så tryg og sikker oplæring hos så yderst kompetente kollegaer og desuden får du et veltilrettelagt oplæringsprogram. Kollegaerne på afdelingen er altid klar til at hjælpe med svar, så nye kollegaer kan lære at blive lige så skarpe, som de selv er” . Citat fra nyuddannet sygeplejerske. Kompetencerne får du gennem et struktureret og individuelt tilrettelagt introduktionsforløb. Vi har sygeplejersker med specialfunktion, der støtter og vejleder dig. Vi har kliniske sygeplejespecialister og en forsker, som understøtter din kompetenceudvikling og karriere uanset om det handler om at udvikle kliniske, pædagogiske, forsknings- eller ledelsesmæssige kompetencer. Vi har en forskningsstrategi for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Vi søger lige 6 nyuddannede sygeplejersker til stillinger i vores Trainee forløb Som trainee får du mulighed for at gå på tværs af vores geriatriske afdeling, samt vores ortopædkirurgiske og endokrinologiske afdeling. Gennem traineeforløbet tilbyder vi et struktureret og veltilrettelagt forløb: grundig introduktion med fokus på tryghed og trivsel learning lab de første 14 dage sammen med afsnittets sygeplejerske med klinisk specialfunktion (den første afd.) mentorordning de første 3 måneder i hvert afsnit/afd. (de første 3 uger udenfor normeringen løbende undervisning gennem hele forløbet sygeplejerskecafeer sammen med de andre Trainee sygeplejersker supervision på gruppeniveau Traineestillingen Du bliver ansat i en fast stilling som sygeplejerske og starter din ansættelse i traineeforløb. Traineeforløbet strækker sig over 24 måneder på de tre forskellige afdelinger. Forløbet er sammensat med fokus på din faglige udvikling, hvor du erhverver dig viden og kompetencer, som kan bruges...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Brænder du for specialiseret palliation? Og kan du svare ja til følgende: Ønsker du et veltilrettelagt introduktionsforløb, hvor du får en erfaren sygeplejerske som mentor? Vil du optimere og udvikle de bedste patientforløb i tværfaglige og tværsektorielle sammenhænge? Vægter du et fagligt udviklende miljø og en positiv atmosfære med godt humør? Ønsker du stor indflydelse på din vagtplanlægning Kunne du svare ja? Så er palliationen noget for dig, og så skal du læse videre. Hos os vægter vi muligheden for at styrke dine kompetencer, og vi kan derfor tilbyde dig et attraktivt læringsmiljø, hvor du får mulighed for at deltage i: Et introduktionsforløb der giver dig en tryg start og sikrer din sygeplejefaglige udvikling Tværfaglig undervisning i palliation Bed-side træning i relevante instrumentelle opgaver ud fra behov Kommunikationskursus med fokus på den relationelle kontakt til patient og pårørende Ansøgning om Fagområdegodkendelse understøttes (jf....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Har du lyst til at prøve dine kompetencer af under nye rammer, så har vi brug for din hjælp i arbejdet med socialmedicin i Region Hovedstaden. Stillingen er vagtfri og med gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital, har flere socialmedicinske funktioner med særlig fokus på udredning af funktions- og arbejdsevne samt arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Afdelingen er en uddannelsesafdeling i samfundsmedicin og deltager i studenterundervisningen inden for socialmedicin. Vi er et bredt og fagligt stærkt team af læger (somatiske og psykiatriske), psykologer, fysioterapeuter, socialfaglige konsulenter, forskere og sekretærer og er samlet mere end 100 ansatte. Vi kan tilbyde dig En dejlig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone. Dygtige og engagerede kollegaer. Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade både internt og eksternt. Tværfagligt samarbejde herunder også faglig...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
1 ét-årig stilling som introduktionsreservelæge er ledig ved Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, til besættelse 1. marts 2023. Introduktionsreservelægen vil indgå i afdelingens mellemvagtslag, som varetager almindeligt lægearbejde i afdelingen og i akutmodtagelsen. Dertil assisteres til operationer, hvor introduktionsreservelægen under supervision vil blive oplært i ortopædkirurgiske operationer. Stillingen er vagtbærende med 2-holdsdrift i afdelingens mellemvagtslag med vagtrul for forventet i alt 14 reservelæger. Afdelingens sektioner er alle styrket, så der er afsat speciallæger til stuegang på alle sengeafsnit, samt på alle operationslejer med henblik på optimal supervision og sikring af behandlingskvaliteten. Traumesektionen varetager speciallægevagten med friholdelse fra faste dagfunktioner til at støtte de yngre vagtlag. I løbet af ansættelsen tilstræbes tid i afdelingens elektive sektioner - idræt, alloplastik og fodkirurgi - samt fri med løn og økonomisk...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Vi udvider afsnittet, og derfor får vi brug for flere kollegaer. Vi er en del af Neurologisk Afdeling, der arbejder med patienter ramt af apopleksi i den akutte fase samt udrednings- og genoptræningsforløbet. Vi lægger stor vægt på, at du får en god og tryg introduktion, for at skabe et trygt rum for læring. Introduktionsforløb over det første halve år: Du bliver tilknyttet en mentor (sygeplejerske), som du følger i dine første 6 uger på afsnittet. Tilbud om deltagelse i sygeplejefaglig refleksion. Her mødes du i en lille gruppe med andre nyuddannede på tværs af afdelingen med fokus på det at være ny. Systematiseret undervisning indenfor specialet, så du løbende bliver klædt på til neurologien. Dette er både med traditionel undervisning, refleksion og simulation tilpasset formålet. På afsnittet er der en sygeplejerske med klinisk specialfunktion, som er med til at sikre din oplæring og kompetenceudvikling Deltagelse på kurset ”Godt på vej i sygeplejen” efter ca. ½ års ansættelse. Vi...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Motiveres du af at yde sygepleje af høj faglig kvalitet med fokus på etablering af en relation til den enkelte patient i en højtspecialiseret og instrumentel kontekst, så læs endelig videre. Om os Vi er et afsnit som synliggør den sygeplejefaglige kvalitet ved at arbejde evidensbaseret samt tilbyde kompetenceudvikling til såvel nyuddannede som erfarne sygeplejersker. Vi arbejder med de nationale kompetencekort for nyuddannede og ikke-oplærte nyansatte samt tilbyder kompetencekort til erfarne sygeplejersker med min. 2 års erfaring. Desuden sender vi årligt 2 sygeplejersker afsted på den regionale efteruddannelse. Organisatorisk er MOA placeret under Ortopædkirurgisk Afdeling M, og vi arbejder med at få sygeplejen og operationssygeplejen indarbejdet i afdelingens forskningsstrategi. Vi er et afsnit der består af ca. 44 medarbejdere i plejegruppen, som alle har et tæt samarbejde med mange faggrupper og flere samarbejdende afdelinger. Hvis du bliver en del af MOA, vil du modtage et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
På Anæstesiologisk Afd. Z på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har vi 1-2 stillinger som afdelingslæge ledig til besættelse per 1. februar 2023 eller snarest derefter. Kandidaten kan afhængig af interesse og kvalifikationer tilknyttes anæstesi afsnittet eller intensiv terapi afsnittet. Vi leder efter en fagligt dygtig og engageret kollega til at indgå i vores team af læger på afdelingen med særligt fokus på lægelig videreuddannelse. Dine kvalifikationer Som speciallæge på vores afdeling forventer vi, at du er fokuseret på at skabe den bedste patientbehandling sammen med afdelingens læger, det øvrige personale og afsnitsledelserne. Vi ønsker os en dygtig kollega, der trives på en stor afdeling, som vil indgå i et forpligtende samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. Vi vægter godt humør, helhedsforståelse og engagement højt. Vi søger en kollega med interesse for uddannelse og forskning Afdelingen er en universitesafdeling med mange forpligtelser, herunder uddannelse og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Ortopædkirurgisk Infektionsafsnit M4 søger sygeplejerske til fast stilling 32-37 timer/ugentlig i skiftende vagter med arbejde hver 3. weekend. Fast aftenvagt er også en mulighed. Der vil være mulighed for på længere sigt, at få 12 timers vagter hver 6. weekend med en efterfølgende fri uge. Ny uddannet sygeplejersker er også velkommende til at søge denne stilling. Til besættelse per 1. februar 2023, eller efter aftale. M4 er et ortopædkirurgisk infektionsafsnit, som modtager akutte patienter hele døgnet. Vi varetager pleje og behandling af akutte samt elektive patienter med infektioner relateret til ortopædkirurgiske problemstillinger, i alle aldre med varierende behov og forskellige sociale baggrunde. Derudover varetager vi patienter med frakturer i relation til ledproteser samt patienter til amputation. Afsnittet vægter det pædagogiske højt, hvilket blandt andet kommer vores studerende og nye personale til gavn. Vi er en personalegruppe der lægger vægt på et godt samarbejde og en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Sårbehandling – Fantastisk fagområde for sygeplejersker Videncenter for Sårheling søger en sygeplejerske som efter endt introduktion kan arbejde selvstændigt tværfagligt samt tværsektorielt. Stillingen er en fast stilling på 37 timer, i rotation mellem sårambulatorium S40 og sengeafdeling DS21 pr. 01.03. 2022 eller efter aftale. Introduktion til sårbehandling vil finde sted i sårambulatoriet de første 3 måneder og efterfølgende vil introduktion til indlagte patienter med sår of hudlidelser finde sted i sengeafdeling. Herefter vil der være mulighed for fast rotation hver 3 måned mellem ambulatorie og sengeafdeling. Weekendvagter hver 3. weekend i 8 timers vagter. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er af stor betydning for et optimalt sårbehandlingsforløb. Afdelingen modtager og behandler patienter med alle typer af “problemsår” og vanskelige kompressionsproblematikker. Mennesker med kroniske sår fejler meget andet end det at have et sår, så sygeplejen har mange facetter og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Ortopædkirurgisk Infektionsafsnit M4 søger sygeplejerske til fast stilling 32-37 timer/ugentlig i skiftende vagter med arbejde hver 3. weekend. Fast aftenvagt er også en mulighed. Der vil være mulighed for på længere sigt, at få 12 timers vagter hver 6. weekend med en efterfølgende fri uge. Ny uddannet sygeplejersker er også velkommende til at søge denne stilling. Til besættelse per 1. februar 2023, eller efter aftale. M4 er et ortopædkirurgisk infektionsafsnit, som modtager akutte patienter hele døgnet. Vi varetager pleje og behandling af akutte samt elektive patienter med infektioner relateret til ortopædkirurgiske problemstillinger, i alle aldre med varierende behov og forskellige sociale baggrunde. Derudover varetager vi patienter med frakturer i relation til ledproteser samt patienter til amputation. Afsnittet vægter det pædagogiske højt, hvilket blandt andet kommer vores studerende og nye personale til gavn. Vi er en personalegruppe der lægger vægt på et godt samarbejde og en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Sygeplejerske til Traumatologisk Sengeafsnit M1 med subspeciale i ortogeriatri, Bispebjerg Hospital Har du lyst til god introduktion samt gode kollegaer? Så er vi stedet for dig! Vi er et sengeafsnit med plads til 20 akutte patienter hhv. 10 traumatologiske og 10 ortogeriatriske. Tværfagligt samarbejde vægtes højt på afsnittet, hvilket er med til at give patienterne god behandling og pleje. Har du lyst til at styrke dine kompetencer indenfor det traumatologiske og det medicinske område, så er Afsnit M1 oplagt din kommende arbejdsplads. Vi tilbyder: To måneders introduktionsforløb udenfor normeringen Et veltilrettelagt 1-årigt undervisningsforløb Weekendarbejde hver 3. weekend Friuge hver 6. uge efter weekendvagter á 12 timer Om os Vi er et afsnit, med god normering, hvor kvalitet og udvikling er i fokus. Vi er et team af dygtige, engagerede kollegaer, som er gode til at hjælpe hinanden. M1 er et oplagt afsnit for en nyuddannet sygeplejerske, da du her har en unik mulighed for at få...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Klinisk Farmakologisk Afdeling søger klinisk assistent til en stilling pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Afdelingen betjener hele Region Hovedstaden med bl.a. lægemiddelrådgivning, og er fysisk beliggende på Bispebjerg Hospital. Stillingsindhold: Der søges en klinisk assistent til at forestå et forskningsprojekt vedrørende farmakologisk behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser. Projektet inkluderer bl.a. at varetage videnskabeligt arbejde i form af litteraturgennemgange og registerstudier samt et patientinddragende klinisk feasibility-studie. Den kliniske assistent forventes således selvstændigt, med tværfaglig sparring med bl.a. børneungdoms-psykiatrien, speciallæger og myndigheder, at kunne forberede en protokol samt indhente relevante myndighedsgodkendelser. Desuden at indsamle og analysere data samt evaluere effekten af ovenstående indsatser. Der forventes gode samarbejds- og kommunikationsevner, åbenhed samt struktur og overblik med henblik på løsningen...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Vi søger en sekretær til Socialmedicinsk Centers reception – søg og bliv en del af vores sekretariat Vil du være afdelingens ansigt udadtil og løfte opgaven med at give den bedst mulige service, herunder tage imod vores patienter samt deltage i afdelingens administrative opgaver? Så har vi brug for dig! Vi har en ledig stilling på 32 timer om ugen til besættelse 1. februar 2023 eller snarest herefter. Mødetiden vil være kl. 07.30 mandag til fredag. Om os: Socialmedicinsk Center udfører en række tværfaglige, socialmedicinske opgaver for primært offentlige virksomheder i Region Hovedstaden. Vi består af Socialmedicinsk Klinik og Center for Komplekse Symptomer samt en forskningsafdeling.? Afdelingen er præget af stor tværfaglighed samt specialiserede kompetencer. Afdelingen har en lav organisationsstruktur og sekretærgruppen er med i mange tværfaglige sammenhænge. Vi er i alt 12 lægesekretærer ansat, fordelt i 3 teams. Du vil få en fast plads i receptionen, hvor du modtager dagens...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Er du studerende og snart færdig som sygeplejerske eller er du lige blevet færdig, så vil vi gerne give dig en god start på din karriere. Jeg hedder Carina og er konstitueret oversygeplejerske på I14. Vi har et virkelig spændende speciale som rummer alle facetter af den medicinske sygepleje og det endokrinologiske speciale. Hos os får du rig mulighed for at arbejde både den komplekse og basale sygepleje, samt tilegne dig en masse instrumentelle færdigheder. Vi har arbejdet struktureret med at udvikle et introduktionsprogram som giver dig en tryg og god start på din karriere som sygeplejerske. Vi har sygeplejersker som er dygtige mentorer og fantastiske til at inkludere dig i vores fællesskab. For os er det vigtigt, at alle føler sig inkluderet og godt tilpas, samtidig med at vi også vægter det sociale samvær. Vi tilbyder en god start i karrieren som sygeplejerske med: Introduktions- og kompetenceprogram, som forløber over 12 måneder Learning lab de første 14 dage sammen med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bispebjerg Hospital
Så har vi et job til dig! Vi kan tilbyde dig en drømmende start på din karriere på Afdelingen for Lunge- og Infektionssygdomme. Som nyansat sygeplejerske hos os vil du deltage i et toårigt oplærings-forløb, som starter med en formaliseret introduktion på 8-12 uger, hvor du er udenfor normeringen. Du vil få en mentor, en sygeplejerske fra afsnittet, som vil følge dig tæt i hele af din introduktion. Vores mentorer har været på kursus og lært at oplære nye. Du går sammen med din mentor i alle vagter og weekender og I har to hele udviklingsdage sammen. Din mentor vil sammen med oversygeplejersken og vores kliniske sygeplejespecialist holde evaluerende samtaler tre gange de første par måneder og således vurdere hvordan din videre udvikling og oplæring skal foregå. Inden for det første år vil du blive tilbudt 5 dages specialekursus indenfor enten lungemedicin eller infektionsmedicin. Hvis du senere ønsker at arbejde på afsnittets intermediære stuer, vil du have mulighed for at komme på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023