Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune
Plejehjemmet Skanselyet søger en social- og sundhedsassistent til Lyet 1. sal, som gerne vil være en del af et dygtigt plejeteam. Vores faste aftenvagt, har efter 26 år valgt at gå på pension. Vi søger tiltrædelse pr. 1. marts eller tiltrædelse snarest. Hvad siger du til at arbejde på et plejecenter i stor udvikling og hvor borgeren altid vil være i Centrum – Vil du være med i et team med humor, højt til loftet, godt sammenhold og høj faglighed? – Vil du være en del af et team hvor værdighed for det enkelte menneske vil være i højsædet? Så læs videre her! Kan du genkende dig selv i følgende udsagn: Du er uddannet social- og sundhedsassistent. Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene. Du er god til at skabe overblik, tager ansvar, er initiativtager og med til at understøtte med din faglighed, der bidrager til beboernes trivsel, sundhed, værdighed og individualitet. Stærk faglighed, kompetencer, er...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Vil du være vores nye kollega på Bauneparken? Er du SSA og har du lyst til et job på et velfungerende plejehjem – så bliv vores nye kollega på plejehjemmet Bauneparken snarest eller pr. 1. marts 2023 Vi søger selvstændighed, høj faglighed, overblik, ansvarlighed – godt humør og et positivt menneskesyn. Vi tilbyder mentor ordning til nyuddannet SSA'er Vores vision er at Bauneparken skal være et sted, hvor vi sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte borger. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er fundamentet for et godt arbejdsliv. Vi gør alle vores bedste hver dag for at leve op til det. Vi har døgnrytmelys på alle service og fællesarealer og vi er optaget af hvad lys gør vi os som mennesker - lige nu med i et internationalt projekt hvor 22 lejligheder skal have installeret døgnrytmelys. https://www.youtube.com/watch?v=nbCuYbvfcEI Vi kan tilbyde følgende Stor indflydelse på egen vagtplan. 28-37 timer/ugen fortrinsvis dagvagt. Et spændende og afvekslende job med mange...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Børn, unge og familiehuset, Trollesminde, søger en erfaren familiekonsulent, med indgående kendskab til familiearbejdet med udsatte og sårbar børn og unge. Specifikt med interesses for børneområdet 0-12 år, samt indgående viden om autisme. Ansættelse pr. 1. marts 2023 – 37 timers stilling. Til Huset er der tilknyttet et særligt familiekonsulent team, som varetager individuelle tilrettelagte familiebehandlingsopgaver. Huset består af 1 leder, 20 medarbejdere, der er fordelt i fagteams: Familie-team, Rusmiddel-team/ Bånd & Broer team, Kontaktpersons-team (herunder Brødeskov kollegiet/ Lejligheder Skansevej) og Model-hjemmeboende, som samarbejder på tværs, alt efter opgavernes behov. Indsatsen forgår både i hjemmet og/eller i ”Huset”, alt efter hvad der giver mening for opgaveløftet. Vores grundlag hvilker på en systemisk, narrativ tilgang og kognitiv tilgang, samt neuroaffektiv teori (med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykolog). Huset og hele tilbudsviften er i gang med et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Område Trollesmindes §32 afdelingen er et tilbud for børn med varige fysiske og mentale funktionsnedsættelser i alderen 0-6 år under §32. Afdelingen fordeler sig på 2 institutioner der ligger lige ved siden af hinanden. i Birgitte Gøye Børnehus og Herluf Trolle Børnehus. Sidstnævnte børnehus har et motoriklokale med motoriske redskaber, der vil være den primære arbejdsplads. Opgaven vil bl.a. være motorisk stimulering/træning af børnene en til en, eller i mindre grupper i motoriklokalet. Derudover vil sparring til det pædagogiske personale i praksis, journalisering og møder med forældre og andre fagpersoner også være en del af opgaven. Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge. Ansættelses pr. 01-03-2022 eller snarest muligt. Vi forventer At du brænder for arbejdet med specialbørn, er empatisk og gerne med stor pædagogisk indsigt At du er fleksibel og biddrager til strukturering af eget arbejde. At du ser forældre som en vigtig samarbejdspartner At du kan rådgive og vejlede såvel forældre...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Social- og sundhedsassistentelever til GF2 Hillerød Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til sammenhængende forløb på Grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb. Uddannelsen GF2 begynder den 01. maj 2023. For at søge ansættelse i Hillerød med løn på GF2, skal du allerførst have søgt GF2 via Optagelse.dk og have modtaget et optagelsesbrev fra SOSUH. Hillerød Kommune vil i samarbejde med dig og skolen udarbejde et uddannelsesforløb bestående af GF2 og hovedforløb på Social- og sundhedsassistent. Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i Kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver. Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med koordinerende funktioner, pædagogiske opgaver og med kvalitetssikring. Dette vil også være opgaver i elevtiden på hovedforløbet....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Har du lyst til at bidrage til et velfungerende behandlingstilbud til sårbare og udsatte familier og deres børn? Er du metodisk og fagligt velfunderet, og har du lyst til at indgå i samarbejde med 9 ambitiøse kolleger til gavn for familier og børn? Familiehusets primære opgave er rådgivning og behandling af familier med børn i aldersgruppen 0-18 år. Målgruppen er først pr. 1. januar 2023 udvidet med aldersgruppen 14-18 år. Størstedelen af henvisningerne er aktuelt til korttidsbehandling. Af andre opgaver skal nævnes supervision af plejefamilier, samværsopgaver, psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Der forventes i de kommende år et øget samarbejde med andre afdelinger i kommunen, som varetager socialpædagogisk arbejde i hjemmet, og hvor der er et samtidigt behov for psykologisk behandling af børn og unge, som har psykiatriske diagnoser og/eller traumer. Teamet i Familiehuset består aktuelt af 5 psykologer (inkl. leder) og 4 familiebehandlere med pædagogisk...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Vi søger neuropsykologer til vores dedikerede kognitive team, som består af en veletableret gruppe med otte neuropsykologer, neurooptometrist, ergoterapeut og ADHD/ASF konsulent, da en af vores kollegaer skal videre i sit arbejdsliv tættere på sin bopæl. Din hverdag på KC Du møder ind på dit kontor, og starter dagen med at forberede dig på de borgere du skal se i løbet af dagen, som kan være ved udredning, individuel undervisning eller holdundervisning. De borgere du hjælper er fortrinsvis mennesker med kognitive funktionsnedsættelser bl.a. som følge af erhvervet hjerneskade, post-commotionelt syndrom, senfølger efter Covid-19 eller andre neurologiske sygdomme. Du trives i at arbejde selvstændigt og selvtilrettelæggende med øje for at navigere i en hverdag, hvor økonomi og faglighed balanceres. Du vil indgå i et fagligt fællesskab med andre neuropsykologer, som også brænder for deres fag. Dørene til dine kollegaer er som regel åbne, og der er ikke langt til at få svar på dine...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Har du lyst til at gøre en forskel for mennesker med udfordringer inden for psykiatri eller handicap? Vil du gerne have mulighed for at specialisere dig inden for dit fag? Har du et skarpt myndighedsblik, samtidig med at du har den enkelte borger i fokus? Så er det måske netop dig, vi mangler. Socialfaglig Enhed varetager myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Vi er 18 fagligt dygtige medarbejdere, der tilsammen løser opgaver på tværs af handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte. I Socialfaglig Enhed arbejder vi målrettet på at sikre, at borgerne får det tilbud, der matcher deres behov, ligesom vi har øje for at anvende ressourcerne bedst muligt. Det er vigtigt for os, at borgerens samlede plan giver mening i den enkeltes liv. Derfor gør vi os umage for at sikre, at alle indsatser samtænkes, og at vi har øje for muligheder i civilsamfundet og i netværket. At borgeren inddrages i egen sag, ser vi som en forudsætning for et godt samarbejde mellem borger...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Har du lyst til at gøre en forskel for mennesker med udfordringer inden for psykiatri eller handicap? Vil du gerne have mulighed for at specialisere dig inden for dit fag? Har du et skarpt myndighedsblik, samtidig med at du har den enkelte borger i fokus? Så er det måske netop dig, vi mangler. Socialfaglig Enhed varetager myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Vi er 18 fagligt dygtige medarbejdere, der tilsammen løser opgaver på tværs af handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte. I Socialfaglig Enhed arbejder vi målrettet på at sikre, at borgerne får det tilbud, der matcher deres behov, ligesom vi har øje for at anvende ressourcerne bedst muligt. Det er vigtigt for os, at borgerens samlede plan giver mening i den enkeltes liv. Derfor gør vi os umage for at sikre, at alle indsatser samtænkes, og at vi har øje for muligheder i civilsamfundet og i netværket. At borgeren inddrages i egen sag, ser vi som en forudsætning for et godt samarbejde mellem borger...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Social- og sundhedsassistentelever til GF2 Hillerød Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til sammenhængende forløb på Grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb. Uddannelsen GF2 begynder den 01. maj 2023. For at søge ansættelse i Hillerød med løn på GF2, skal du allerførst have søgt GF2 via Optagelse.dk og have modtaget et optagelsesbrev fra SOSUH. Hillerød Kommune vil i samarbejde med dig og skolen udarbejde et uddannelsesforløb bestående af GF2 og hovedforløb på Social- og sundhedsassistent. Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i Kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver. Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med koordinerende funktioner, pædagogiske opgaver og med kvalitetssikring. Dette vil også være opgaver i elevtiden på hovedforløbet....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Hillerød Kommune
Hillerød Kommune søger social- og sundhedsassistent elever til Hovedforløb. For at søge SSA hovedforløb, skal du have bestået Grundforløb 2, eller være uddannet Social- og sundhedshjælper. Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i Kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Du bliver autoriseret til at varetage sammenhængende borgerforløb. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver. Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med koordinerende funktioner, pædagogiske opgaver og med kvalitetssikring. Dette vil også være opgaver i elevtiden på hovedforløbet. Om dig Du er interesseret i at arbejde med mennesker, Du er interesseret i og har lyst og overskud til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du er indstillet på at udvikle evner/kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du er mødestabil og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023