Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bornholms Hospital

Fuldtid
Bornholms Hospital
Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Vi søger en dygtig og engageret radiograf med flair for samarbejde til ét års vikariat med tiltrædelse 1. december eller efter aftale. Ordentlige løn- og arbejdsforhold gives! Bornholms Hospital er et nærhospital med akut modtagefunktion med opgaver indenfor patientbehandling, udvikling og uddannelse. Hospitalet, såvel som afdelingen, er meget optaget af forbedringsarbejde og forsøger hele tiden at rykke grænser for at optimere patienternes oplevelser. Stillingen er på 37 timer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Bornholms Hospital
Har du overvejet at arbejde på et mindre hospital med et spændende og varieret casemix? Her får du godt samarbejde med dine kolleger og god backup fra Region H’s universitetshospitaler. Vi søger en vagtbærende energisk overlæge til anæstesiafdelingen, som er interesseret i at varetage en bred vifte af opgaver indenfor anæstesiologi og intensiv terapi. Du er speciallæge i anæstesi, og har brede kompetencer. Her er dog også plads til at (videre)udvikle dine kompetencer indenfor et område du brænder særligt for. Afdelingsledelsen støtter at overlægerne udvikler og leder interesseområder lokalt og du vil kunne få funktionsansvar. Efteruddannelse prioriterer vi høj, og den bliver tilrettelagt efter dine og afdelingens behov. Du kan bedøve hospitalets elektive patienter (specialer favner ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, mindre kirurgi, endoskopi og elektive ØNH-børn), håndtere akutte anæstesier, sectioer, akut påvirkede børn og være traumeleder. Du kommer desuden til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Bornholms Hospital
Vi er stolte over vores brede faglighed og kollegiale sammenhold. Hos os handler det om liv – både patientens og dit arbejdsliv. Her på Region Hovedstadens mindste hospital skal vi være ualmindeligt gode til det almindelige. Derfor sikrer vi også, at du får en bred faglighed. Vi er et afsnit med plads til 34 patienter indenfor 3 specialer: Neurologi, ortopædi og parenkymkirurgi. Derudover har vi et familieafsnit som indeholder barsels- og børneafsnit. Lyst til bred faglighed Vi søger dig som er sygeplejerske med lyst til at udfolde din faglighed bredt. Uanset om du har mange års erfaring eller er nyuddannet, kan vi lære af dig, og vi forventer også, at du er frisk på at lære nyt. Vi har masser at tilbyde, og du vil som udgangspunkt have tilknytning til et af hoved-specialerne. Kollegaer fortæller, at de er blevet fagligt stærke og robuste af at være her. Vi støtter dig i forhold til dine kompetencer og behov. Du bliver først sat i vagter, når du føler dig tryg til det. Vi lærer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022