Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bornholms Hospital

Bornholms Hospital
Om stillingen: Er du speciallæge i kirurgi med brede kompetencer – gerne inklusive erfaring med og interesse for endoskopi? Ønsker du et job med fleksibilitet og muligheder for individuelle tilpasninger? Vi søger en kollega, der ligesom os har et ønske om, udover at sikre god behandling for kirurgiske patienter i Region Hovedstaden og give Bornholms kirurgiske patienter gode muligheder for behandling på øen og hospitalet. På Bornholm kommer du til at indgå i teamet af parenkymkirurger og får rig mulighed for at tage fagligt ansvar for udviklingen af området efter aftale med den specialeansvarlige overlæge og afdelingsledelsen. Du får ligeledes stor indflydelse på din konkrete arbejdstilrettelæggelse og nødvendige efteruddannelse. Er du interesseret i at give din viden videre til yngre kollegaer? Overlæger på BoH bidrager til vejledning og supervision af yngre læger ansat i afdelingerne, sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger. Stillingen slås som udgangspunkt op som...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Hospital
Medicinsk Afdeling på Bornholms Hospital søger en overenskomstansat speciallæge til palliation, til vores lille akuthospital midt i Østersøen. Bornholms Hospital er et akuthospital under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital. Vi sætter patientinddragelse meget højt, og arbejder med både organisatorisk og individuel inddragelse og deltager i det internationale Esther Network. Medicinsk afdeling modtager et bredt patientklientel indenfor intern medicin og rummer blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi samt akut pædiatri. Vi har daglige konferencer, hvor mange specialer er samlet samtidig. Det giver gode muligheder for sparring og tværfaglig læring. Du vil indgå i et team med en anden fastansat speciallæge og et team af dygtige palliationssygeplejersker. Funktionen indebærer både stuegang og udkørende funktion. Medicinsk afdeling på Bornholms Hospital fungerer som en samlet enhed....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Hospital
Vi søger en dygtig og engageret radiograf med flair for samarbejde, til en fast stilling pr. 1. marts 2023, hurtigst muligt efter aftale. Ordentlige løn- og arbejdsforhold gives! Bornholms Hospital er et nærhospital med akut modtagefunktion, med opgaver indenfor patientbehandling, udvikling og uddannelse. Hospitalet, såvel som afdelingen, er meget optaget af forbedringsarbejde og forsøger hele tiden at rykke grænser for at optimere patienternes oplevelser. Stillingen er på 37 timer pr. uge, med skiftende vagter. Vagtbærende personale arbejder ud fra en fast rulleplan. Rullet indeholder dagvager, aften-nattevagter og en søndagsdøgnvagt. Har du MR-erfaring, er der mulighed for at vedligeholde og udbygge dine MR- kompetencer. Aftenvagten starter 15.30 med effektiv vagt til 23.30, efterfulgt af rådighedsvagt fra vagtværelse. Søndage og helligdage er 24 timers rådighedsvagt. I rulleplan indgår 1 uges samlet afspadsering, hvilket betyder at familieliv og fritid gode betingelser. Hvem er...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Hospital
På Bornholms Hospital søger vi en fysioterapeut til en fast stilling på 37 timer med start gerne 1. februar 2023 eller snarest muligt. Om os Bornholms Hospital er et akuthospital i Region H for øens ca. 40.000 indbyggere samt de 600.000 turister der årligt besøger Bornholm. Blandt Bornholms Hospitals ca. 550 ansatte er 20 ansat i terapien, hvoraf 11 er fysioterapeuter. Terapiens personale består desuden af ergoterapeuter, sekretær, portør og terapiassistent. Fysioterapeuterne er inddelt i 3 mindre teams, hvor de varetager vurderings- og behandlingsopgaver hos indlagte patienter indenfor henholdsvis det kirurgiske, medicinske og neurologiske område. Du vil primært blive tilknyttet ét af de 3 teams. Du vil opleve at få patientopgaver på de andre afdelinger, idet vi hjælper hinanden på tværs alt efter patientmængde indenfor de forskellige specialer. Derudover varetages ambulante opgaver, enten i form af holdtræning af hjerte-, KOL- og diabetespatienter eller individuelle specialiserede...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Bornholms Hospital
Vi søger sygeplejerske i skiftende vagter pr. 1. februar 2023 eller snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Gerne erfaring med onkologi, men ikke et krav. Vores onkologiske team består af dedikerede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der til dagligt arbejder sammen om komplekse patientforløb. Ud over onkologi yder vi pleje og behandling til multisyge, intern medicinske patienter. Den onkologiske behandling foregår i et tæt samarbejde med vores medicinske ambulatorie på Bornholms Hospital samt hæmatologisk og onkologisk klinik på Rigshospitalet. Sengeafsnit 2 modtager både planlagte og akutte indlæggelser, hvor en del forløb har åben indlæggelse i relation til onkologisk sygdom. Der afholdes teammøder hver anden måned, faciliteret af teamets sygeplejerske med specialfunktion. Her har du særlig mulighed for at være med til at definere og præge sygeplejen og dertilhørende forbedrings- og udviklingsinitiativer. Vores patientkompleksitet...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023