Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Middelfart Kommune

  • Vestre Hougvej 70, 5500 Middelfart , Danmark
Middelfart Kommune
Er social- og sundhedsområdet noget for dig? – så søger Middelfart Kommune 11 social- og sundhedshjælperelever med uddannelsesstart Januar 2023 Det er en forudsætning, at du før uddannelsesstart på tilfredsstillende vis har gennemført et grundforløb (GF2) på en social- og sundhedsskole. Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skole og praktik. Der er praktikpladsgaranti og praktikken foregår i hjemmeplejen, i ældreboliger og på plejehjem i Middelfart Kommune. Skoledelen foregår forventeligt på Social- og sundhedsskolen i Middelfart. Straffeattest: Der gøres opmærksom på, at der skal fremvises straffeattest i forbindelse med ansættelse. Løn under hele uddannelsen: Du får elevløn i både praktik- og skoleperioder. Lønnen udgør: ca. 12.000,00 kr. pr. mdr. Hvis du er fyldt 25 år og har minimum et års relevant erhvervserfaring (pleje/ omsorg af voksne) inden for de sidste 4 år, har du mulighed for at få voksenelevløn. Elektronisk ansøgning:...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Kan du se borgeren som det hele menneske med drømme og ønsker for eget liv? Bliver du fagligt og personligt begejstret, når du ser og understøtter borgerens skridt - små som store. Kan du arbejde på at inkludere i fællesskabet og er du god til at læse og forstå det,  der skal til for at understøtte den positive udvikling? En af vores dygtige aftenvagter har søgt nye veje, vi har derfor brug for en faglig bevidst og engageret social-og sundhedsassistent, som vil være en del af vores udvikling og forandring. Vil du være med i denne proces, og kan du se dig selv i et tværfagligt samarbejde, vil vi give dig muligheden for at være på en dynamisk arbejdsplads, hvor spændende temaer præger vores organisation. Vi ønsker, at alle byder ind med deres faglighed og samtidig er reflekterende og lyttende. Vi søger: En faglig nysgerrig og ambitiøs social-og sundhedsassistent  28 timer i aftenvagt. Vi kan tilbyde: Et spændende og alsidigt arbejde hvor beboerne er i centrum, tæt pårørende...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Så sker der igen noget nyt i Hjemmeplejen Middelfart kommune. Vi styrker nu distriktet med nye medarbejdere i faste stillinger til at løse de stadig mere komplekse opgaver ved at besætte nedenstående stillinger. Ejby er et stort landdistrikt med områder med tæt bebyggelse. Kørekort er en nødvendighed for at dække området. Vi har både bil og cykelruter. Vi søger: Social og sundhedsassistenter til dagvagt. Timetal: efter ønske Og Social og sundhedsassistent til aftenvagt. Timetal: 28 timer Vi kan tilbyde: Et spændende og udfordrende job i en meget varieret hverdag. Gode udviklingsmuligheder og sparring med gruppens øvrige ansatte og tværfaglige samarbejdspartnere. Vi vægter: Gode samarbejdsevner og en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. Borgerens trivsel og værdighed er omdrejningspunktet for arbejde. At du til stadighed arbejder på at udvikle og fastholde fagligheden i gruppen. Aktivt medvirker til et godt fysisk, psykisk og socialt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Aflastning søges til en charmerende pige på 6 år Aflastningsfamilie/-person søges til en pige på 6 år med epilepsi og retarderet psykomotorisk udvikling. Pigen bor sammen med sin mor og far i Middelfart og går i skole et par timer om dagen. Pigen beskrives som en charmerende og glad pige, som ikke er alderssvarende på nogle af udviklingsområderne. Hun ligger på 9-12 mdrs. Niveau og kan derfor bl.a. ikke gå, men møver sig frem på gulvet og bruger fortsat ble. Hun trives bedst med tæt voksenkontakt, så hun ikke bliver for overstimuleret. Det forventes, at I/du: Er fyldt 18 år Kan være fleksibel Kan skabe strukturerede og forudsigelige rammer Har mulighed for at passe pigen i eget hjem på sigt Familien er bevilliget 4 timers aflastning uden for hjemme pr. mdr. indtil videre. Der vil dog til en opstart være fokus på bedst mulig indkøring. Du vil blive ansat af Middelfart Kommune og aflønnet heraf. Vil du høre mere om ansættelsesforhold m.m., kan du kontakte Familie og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Rudbækshøj Plejehjem  søger  dygtige SSA/SSH`er, der  får  mulighed for stor faglig udvikling. Vi er af regeringen udvalgt til, at deltage i 3-årigt projekt,  hvor vi sættes fri og vil starte med, at se på vores dokumentationspraksis. Om os, Vi bor i Strib, hvor livet leves af 38 beboere( samt 2 gæsteboliger), deres familie og os der arbejder her. Du vil få 45 dygtige og engagerede kollegaer. Vi er tværfagligt sammensat, så dine kollegaer vil være uddannet SSH, SSA, pædagogisk assistent, sygeplejerske, ufaglærte og en aktivitetsmedarbejder. Vi vægter arbejdsmiljø og trivsel højt, og mangler SSA/SSH`er der blandt andet har mod på: -mulighed for tovholder funktion. -sparring med plejehjemssygeplejerske. -tovholder funktioner indenfor det område du brænder for. -arbejdsplads med et  godt og solidt læringsmiljø, vi har løbende 2–6 SSA og SSH elever, som vi alle er daglige vejledere for. -her er ingen begrænsninger, når bare det kommer borgeren til gode. -vi brænder for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Da vores dygtige kollega Laura skal til Århus og læse til jordemoder, søger vi en ny SSA til fast aftenvagt. Så vil du være med til at skabe det gode liv for vores ældre borgere, og brænder du for fællesskabet med kollegaer om aftenen, så vil jobbet som aftenvagt i Middelfart udegruppe være noget for dig! Vi søger en dygtig SSA til Middelfart udegruppe til vores aftenvagt. Kan du starte d. 1.9.2022, vil det være perfekt, men vi venter gerne på den rigtige, som passer lige ind til vores gruppe J Vi kan tilbyde en fast stilling. Vi arbejder primært 28 timer og hver 2. weekend, men vi forsøger at efterkomme ønsker om rul og timetal. Vi kender vores arbejdsplan ca. 3 måneder frem, og vi gør hvad vi kan, for at imødekomme ønsker om fri. Vi er i alt ca. 50 ansatte, heraf 12 aftenvagter, i Middelfart udegruppe og vi møder typisk 4 hjælpere og 2 assistenter i aftenvagt i vores grupperum på Fænøsund plejehjem. Vi er en hjemmeplejegruppe, der kører i bil om aftenen. Vi har mange spændende...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Center for Handicap Skovbakken er et kommunalt specialpædagogisk bofællesskab. Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling. På Skovbakken bor der 33 borgere. Fælles for alle borgerne er, at de har et varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsniveau, heraf flere med tillægs og følge diagnoser. Borgergruppen favner bredt, hvilket gør hverdagen og løsningen af kerneopgaven varierende. Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø. Vi har fokus på den helhedsorienterede indsats for borgeren.  På Skovbakken er der ansat social og sundheds assistenter, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejerske for, at varetage kerneopgaven. Derfor skal du arbejde tværfagligt og se styrken i det tværfaglige samarbejde. Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling. Vi har en professionel og anerkendende tilgang i vores arbejde med borgerne, hvor vi inddrager forskellige redskaber i den rehabiliterende tilgang. Vi har tillid og respekt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Center for Handicap Skovbakken er et kommunalt specialpædagogisk bofællesskab. Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling. På Skovbakken bor der 33 borgere. Fælles for alle borgerne er, at de har et varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsniveau, heraf flere med psykiatriske diagnoser. Borgergruppen favner bredt, hvilket gør hverdagen og løsningen af kerneopgaven varierende. Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø. Vi har fokus på den helhedsorienterede indsats for borgeren. På Skovbakken er der ansat social og sundheds assistenter, ergoterapeuter, pædagoger, medhjælpere og sygeplejerske for, at varetage kerneopgaven. Derfor skal du arbejde tværfagligt og se styrken i det tværfaglige samarbejde. Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling. Vi har en professionel og anerkendende tilgang i vores arbejde med borgerne, hvor vi inddrager forskellige redskaber i den rehabiliterende tilgang. Vi har tillid og respekt for hinandens fagligheder,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Tandlæge til Middelfart Kommunale tandpleje Om jobbet Da en af vores tandlæger har valgt at indstille karrieren for at nyde sit otium, søger vi en tandlæge til en fast stilling på 35 timer. Ansøgere med ønske om færre timer, er også velkomne til at søge. Tiltrædelse 1. december 2022 eller snarest derefter. I Middelfart Kommunale Tandpleje tilbyder vi tandpleje til ca. 8500 børn og unge i alderen 0-18 år. Vi udfører lokale ortodontiske behandlinger og omsorgstandpleje for en mindre gruppe ældre. Tandregulering foregår i Fredericia igennem vores samarbejde med Tandregulering Lillebælt. Specialtandplejen foregår i Odense. Vi forventer af dig • At du er uddannet tandlæge og har lyst til at arbejde med børn, unge, omsorgs- og socialtandpleje. • At du har et stort fokus på forebyggelse og sundhedsfremme • At du er omgængelig og positiv, og har interesse for andre mennesker. • At du arbejder selvstændigt, men også indgår i et fællesskab. • At du er fleksibel og initiativrig. Vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
•    Vil du hjælpe vores borgere med at nå deres drømme og mål? •    Er arbejdsglæde et krav til dit arbejdsliv? •    Kan du arbejde helhedsorienteret? Så kan du blive vores nye kollega. Hvem er vi… CSR er en ny organisation, som består af døgntilbuddene Guldregnen og Teglgårdshuset, samt Rusmiddelcenter Middelfart. I CSR vil vi gerne være kendetegnet som organisation ved, at den enkelte medarbejder har mulighed for faglig udvikling.  En høj grad af tværfaglighed i en teambaseret struktur og hvor tid til den enkelte borger er i højsædet. Vi har fokus på trivsel og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder samt i det socialfaglige fælleskab. Vi søger en der… •    Brænder for at arbejde sundhedsfremmende med borgere med komplekse problemstillinger •    Finder det interessant at arbejde i spændingsfeltet mellem psykiatri og somatik •    Bruger humor som et værktøj •    Arbejder med tilstande, indsatsmål, og handleanvisninger samt faglig dokumentation og effektmåling. •...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
•    Vil du hjælpe vores borgere med at nå deres drømme og mål? •    Er arbejdsglæde et krav til dit arbejdsliv? •    Kan du arbejde helhedsorienteret? Så kan du blive vores nye kollega. Hvem er vi… CSR er en ny organisation, som består af døgntilbuddene Guldregnen og Teglgårdshuset, samt Rusmiddelcenter Middelfart. I CSR vil vi gerne være kendetegnet som organisation ved, at den enkelte medarbejder har mulighed for faglig udvikling.  En høj grad af tværfaglighed i en teambaseret struktur og hvor tid til den enkelte borger er i højsædet. Vi har fokus på trivsel og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder samt i det socialfaglige fælleskab. Vi søger en der… •    Brænder for at arbejde rehabiliterende med borgere med komplekse problemstillinger •    Finder det interessant at arbejde i spændingsfeltet mellem psykiatri og somatik •    Bruger humor som et værktøj •    Kan arbejde med relationer og ikke er bange for at sætte dem i spil •    Observerer og tage selvstændige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
•    Vil du hjælpe vores borgere med at nå deres drømme og mål? •    Er arbejdsglæde et krav til dit arbejdsliv? •    Kan du arbejde helhedsorienteret? Så kan du blive vores nye kollega. Hvem er vi… CSR er en ny organisation, som består af døgntilbuddene Guldregnen og Teglgårdshuset, samt Rusmiddelcenter Middelfart. I CSR vil vi gerne være kendetegnet som organisation ved, at den enkelte medarbejder har mulighed for faglig udvikling.  En høj grad af tværfaglighed i en teambaseret struktur og hvor tid til den enkelte borger er i højsædet. Vi har fokus på trivsel og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder samt i det socialfaglige fælleskab. Vi søger en der… •    Brænder for at arbejde sundhedsfremmende med borgere med komplekse problemstillinger •    Kan se aktivitet som et middel til livskvalitet •    Kan se ergoterapeutiske redskaber i brug med en udfordret målgruppe •    Arbejder med delmål- langsigtede og kortsigtede, handleanvisninger samt faglig dokumentation og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Sygeplejen er i en rivende udvikling og der venter mange spændende opgaver i fremtiden, i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, blandt andet det kommende Nærhospital m.fl. Dette kræver ekstra ledelsesressourcer, så har du flair for faglig og nærværende ledelse i det daglige for 2 af de 4 eksisterende teams (cirka 20 sygeplejersker), så er du måske den vi står og mangler. Sygeplejen er midt i en proces, hvor vi ønsker følgende: et endnu tættere samarbejde med hjemmeplejen og vores øvrige samarbejdspartnere at sygeplejerskerne skal anvende mindre administrativ tid og have mere borgerrettet tid at hele vores tanke vedr. brugen af specialesygeplejersker skal genbesøges Ovenstående kræver medinddragelse af medarbejderne og ledelse Om jobbet Stillingen som daglig leder har fokus på personaleledelse, faglig ledelse og ressourceledelse, så ressourcerne til enhver tid anvendes så effektivt som muligt – samtidig med at arbejdsmiljø og kvaliteten er i top. Du vil have et medansvar i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Skal du være en af vores kommende social- og sundhedsassistentelever? I januar 23 starter det næste hold til Social- og sundhedsassistent på Social- og sundhedsuddannelsen. Du har mulighed for at søge om ansættelse, som social- og sundhedsassistentelev i Middelfart Kommune, ved at benytte det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes ved at trykke på ”send ansøgning”. Ansøgningsfristen er den 14.09.22  og vi afholder ansættelsessamtaler den 25.10.22 og 27.10.22. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent veksler mellem teori og praktik og varer 2 år 9 mdr. og 3 uger, hvis du er under 25 år ved uddannelsesstart. Hvis du er over 25 år varer uddannelsen 2 år 8 mdr. og 3 uger. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen Fyn og praktikperioderne i kommunernes ældrepleje, psykiatri og på sygehuset/OUH. Under din uddannelse er du garanteret en praktikplads og vi arbejder hele tiden med at skabe de bedste læringsrammer for den enkelte elev på praktikpladsen....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Middelfart Kommune
Barnepasser eller reservebedste søges til dreng på 7 år Vi søger et par ekstra hænder til vores dreng på 7 år med autisme. Han er en sød og dejlig dreng med glimt i øjet. Han er normalt begavet, dog med særlige behov. Han har særligt brug for at være 1 til 1, og han skal guides/hjælpes mere end jævnaldrende. Han har brug for ro og nærvær, samt hjælp til følelsesregulering når det hele bliver lidt svært. Han er fuld af energi og humor, og elsker playstation spil, samt udendørs leg/aktivitet når hans overskud er til det. Du som person skal gerne rumme en god portion tålmodighed, være omsorgsfuld, men bestemt. Familien er bosat i Strib. Timerne kan variere, men vi ser gerne at du kan komme en dag i ugen fra kl. 14-18.30, samt en weekend dag om måneden af 7 timer. I starten vil du være hos familien, men når I har lært hinanden at kende, og er trygge ved hinanden, vil der også være mulighed for, at I evt. kan være hos dig, gå en tur til stranden, legepladsen eller andet. Det finder...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022