Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland
Motiveres du af at gøre en forskel for mennesker, som har det psykisk svært? Og vil du være med til at skabe gode indlæggelsesforløb, med fokus på den enkelte patients behov og ressourcer? Så er vi på afsnit 2422 nysgerrige på at møde dig og høre, hvad der driver netop dig i dit arbejde. Vil du være vores nye kollega? "Som ny kollega på afsnit 2422 har jeg følt mig velkommen af hele personalegruppen. Det prioriteres højt i afsnittet, at alle føler sig accepteret og anerkendt. Gennem høj faglighed, høj sikkerhed i arbejdsgangene, og tid til hinanden kollegaer imellem, har jeg fra første dag været tryg ved at møde på arbejde. Personligt mener jeg at det er gavnligt at der dagligt er tid til sparring sammen, hvilket gør at jeg som sygeplejerske udvikler mig fagligt og personligt" - Maria, sygeplejerske på 2422 Dine arbejdsopgaver Din kerneopgave bliver behandling og pleje af patienterne på afsnittet, med udgangspunkt i deres ønsker og behov og med et fokus på relationsarbejde. I den...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Har du lyst til at behandle og pleje ud fra et helhedsorienteret perspektiv? Har du interesse for at anvende recovery orienteret tilgang til psykiatrisk sygepleje? Eller har du lyst til at lære mere om begge dele? Så har vi stillingen til dig! Sammen med dine kolleger tilrettelægger i behandling og pleje ud fra en helhedsorienteret tænkning. Vi arbejder evidensbaseret med fokus på patientens personlige recovery proces, blandt andet ud fra sygeplejeteorien ”The Tidal model” af Phil Barker og i arbejdet med nedbringelse af tvang, har vi implementeret Safewards på afsnittet. Vi anvender desuden kognitiv adfærdsterapi som miljøterapeutisk referenceramme. Vi tilbyder Du træder ind i en erfaren personalegruppe med villighed til at lære fra sig, og hvor vi har ugentlig kognitiv supervision. Du bliver en del af en personalegruppe og en ledelse, der er åbne, imødekommende og som værner om et godt arbejdsmiljø. Vi sørger for at klæde dig godt på til opgaven, og du bliver tilknyttet en mentor,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Vil du hjælpe os med at understøtte patienternes ønsker og håb for fremtiden? Så har vi en vagtfri stilling til dig! Vores patienter og arbejdsform Du bliver en del af et team, hvor vi behandler ambulante patienter, der har behov for specialiseret tværfaglig indsats. Målgruppen er primært patienter med psykotisk lidelse, men også udredning og behandling af patienter med non-psykotisk lidelse og med lavt funktionsniveau. Vi kommer i det hele taget godt rundt i det psykiatriske diagnose-system, hvilket vi finder inspirerende. Vi arbejder efter F-ACT-modellen (Fleksibel Assertiv Community Treatment), som basalt set er en anden måde at organisere distriktspsykiatrisk arbejde på, hvor der er fokus på akutte problematikker og udkørende indsats. Arbejdsopgaverne Dine arbejdsopgaver består primært af distriktspsykiatrisk arbejde efter F-ACT-modellen, med en recovery-orienteret tilgang målrettet patientens ønsker og håb for fremtiden. Du afholder 1. samtaler med nye patienter, revurderer...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Vil du gerne være en del af vores team med 9 sygeplejersker, 6 social og sundhedsassistenter, 1 klinisk sygeplejespecialist og 1 oversygeplejerske? Så er det nu, du skal gribe muligheden og søge stillingen her på afsnit 2421 i Hillerød. Vi leder efter en sygeplejerske, som er nysgerrig på det psykiatriske speciale. Du kan være nyuddannet, have erfaring fra andre specialer, eller du har måske allerede psykiatrisk erfaring. Det vigtigste er, at du ligesom os brænder for at give unge patienter et positivt indlæggelses- og udredningsforløb og hjælpe dem godt på vej videre efter de har fået stillet en diagnose. Jobbet Vi tilbyder udredning, diagnostisk afklaring og behandling af høj faglig kvalitet til yngre voksne mellem 18 og 35 år, de fleste er mellem 18 og 25 år, med behov for indlæggelse. Det er ofte patienter med første kontakt til psykiatrien eller med tidligere forløb i B&U/voksenpsykiatri, overvejende med tilstande inden for det affektive eller skizofrene spektrum. Vores...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Drømmer du om at udvikle dine kompetencer i psykiatrisk sygepleje? Har du et naturligt talent for kommunikation, empati og relationer? Ser du muligheder i at vælge et speciale med mange karrieremuligheder? Så har vi virkelig noget at tilbyde dig. Om jobbet og dine ansvarsområder Vores patienter er indlagt til behandling af blandede psykiatriske problemstillinger. Vores kernepatienter er 18-70 år og vi har optageområde i Nordsjælland. Som kontaktperson samarbejder du med patienten og teamet om udredning, behandling og sygepleje. Du får medansvar for medicinadministration samt koordinering af samarbejde med pårørende og ambulante samarbejdspartnere. Det overordnede mål er patientens ønsker og behov for at komme bedst muligt tilbage til hverdagen. Sådan arbejder vi Vi har implementeret Safeward i afsnittet, samt anvender Phils Bakers teori om The Tidal Model i vores sygeplejefaglige tilgang. Vores ene væg er dedikeret til patienternes udskrivsningshilsen, som en del af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Har du et ønske om at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne, med henblik på at øge kvaliteten af behandlingen til patienter bosiddende på socialpsykiatriske bosteder i Nordsjælland? Vi har fået mulighed for at ansætte yderligere en sygeplejerske og søger derfor en engageret og erfaren sygeplejerske til vores botilbudsteam, hvor vi kan tilbyde : Støttende kollegaer, og et godt miljø opbygget omkring et tæt tværfagligt teamsamarbejde Gode eksterne samarbejdspartnere En varieret arbejdsdag, hvor du har stor indflydelse på planlægning og prioritering af egne opgaver Gode muligheder for kurser og videreuddannelse Kompetenceudvikling i form af daglig sparring, løbende supervision og undervisning af farmaceut hver 4. uge. For at sikre dig en god start, vil du blive tilknyttet en mentor i teamet Hverdag og arbejdsopgaver Som en del af botilbudsteamet kommer du til at arbejde med at varetage behandlingsansvaret for patienter bosiddende på forskellige bosteder i Nordsjælland. Vi har...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Nordsjælland
På Psykiatrisk Center Nordsjælland søger vi dig som psykiater til vores udredningsafsnit for unge Afsnit 2421 - en perle i regionen Der er tale om en yderst sjældent udbudt stilling i et velfungerende åbent døgnafsnit med 16 pladser . Vi er et af to specialafsnit, hvor der tilbydes udredning, diagnostisk afklaring og behandling af høj faglig kvalitet til yngre voksne mellem 18 og 35 år med behov for indlæggelse. Patienter med første kontakt til psykiatrien eller med tidligere forløb i B&U/voksenpsykiatri, overvejende med tilstande inden for det affektive eller skizofrene spektrum. Afsnittets tværfaglige team består af afsnitsledende overlæge, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut, socialrådgiver og sekretær. Du får en unik mulighed for både tæt samarbejde med speciallægekollega på afsnittet og speciallæger i OPUS, foruden konferencer og anden interaktion med læger og psykologer i resten af centeret. I afsnittet lægger vi vægt på tidlig intervention i et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023