Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Frederikssund Kommune

Fuldtid
Frederikssund Kommune
Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og er du optaget af hele tiden at stræbe efter at udvikle dig fagligt, ønsker du at arbejde med lave sagstal og stor fokus på inddragelse af børn, unge og deres familier samt det professionelle og private netværk, så er vi måske det rette sted for dig. Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til Ungeteamet. Stillingen er på 37 timer/ugen og til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest herefter. Center for Familie og Rådgivning I Center for Familie og Rådgivning (CFR) varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge og baserer vores arbejde på høj faglighed, lovmedholdelighed samt systematik. Vi er optaget af, at børn, unge og deres familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi sammen med familierne og deres netværk arbejder for at finde de bedste løsninger for at bringe børn og unge i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Frederikssund Kommune
Omsorgscenteret Nordhøj søger social- og sundhedshjælpere til dagvagt. Har du lyst til at blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab, så kan vi tilbyde en fast stilling som social – og sundhedshjælper til dagvagt. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt og weekendvagt hver anden eller tredje uge. Du vil blive tilknyttet Nordvænget 19, med 32 boliger. Det er en afdeling for mennesker der har et bredt plejebehov. Du kommer til at arbejde tæt sammen med faglig dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, centersygeplejersker, ergoterapeut og pædagoger. Omsorgscenteret Nordhøj er beliggende i Skibby. Her er i alt 50 boliger. Du kan læse mere på vores hjemmeside . Det søger vi Vi søger dig, der brænder for at arbejde med mennesker, og gennem det daglige arbejde har fokus på at beboerne har indflydelse på egen hverdag samt at skabe livskvalitet for beboerne. Derfor er det vigtigt du er fagligt engageret, har et godt tværfagligt samarbejde, og yder støtte og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Sundhedsfaglig medarbejder og/eller med anden baggrund søges til omsorgscentret Pedershave. Vi søger en kollega, som har en sundhedsfaglig baggrund og/eller anden relevant uddannelse/baggrund inden for sundhed, omsorg, pædagogik eller lignende … Det skal være din lyst og dit engagement der driver dig til at ansøge til Pedershave! Dine primære arbejdsopgaver på Pedershave vil være at sikre omsorg, støtte og pleje til beboerne. Være medskabende til et trygt og rart miljø og med fokus på samarbejde. Vi forstiller os, at du har Godt humør, energi og lyst til at bidrage til et stærkt arbejdsfællesskab på Pedershave Har et godt overblik – og kan tage ansvar for kerneopgaven. Er fleksibel, stabil, engageret og loyal. Du er nysgerrig på arbejdet omkring ældre mennesker og vil bidrage til et liv med høj livskvalitet for beboerne og deres pårørende. Er handlekraftig og kreativ med en innovativ tilgang. Kan arbejde selvstændigt og være en god teamplayer Bidrager til det gode...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Vi skal i Frederikssund kommune ansætte elever der er fyldt 25 år, til sammenhængende forløb som består af grundforløb 2 og Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Uddannelsen starter med grundforløb 2 den 1. november 2022 Du kan læse optagelseskravene til grundforløb 2 her Grundforløb 2 Grundforløbet er et skoleforløb der som udgangspunkt varer 20 uger. Elever ansat i Frederikssund kommune vil blive tilknyttet grundforløbet på SOSU H. Når grundforløbet er bestået, vil du fortsætte videre på SSA uddannelsen. SSA-uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år og 9 måneder og veksler mellem skole og praktik. Såfremt du får stillingen, vil du under hele uddannelsesforløbet være ansat af Frederikssund kommune med voksenelevløn. Vi vil gerne høre fra dig, der har disse kvalifikationer Du er mødestabil, engageret og ansvarsbevidst Du har interesse for at arbejde med mennesker der har behov for hjælp og støtte i hverdagen Du kan tage medansvar for egen uddannelse Du har lyst til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Frederikssund Kommune
Få et spændende og udviklende arbejde på et omsorgscenter Som centersygeplejerske har du i høj grad mulighed for at arbejde med klinisk beslutningstagen og lederskab. Som centersygeplejerske skal du fungere som tovholder og bindeled i løsningen af de sundhedsfaglige opgaver - det kræver mod, rummelighed og diplomati. Du bliver en del af et team på fem centersygeplejersker Vi er selvtilrettelæggere og har i samarbejde med områdelederne ansvar for at sikre sygepleje af høj faglig kvalitet til centrenes beboere. Organisatorisk er vi en del af staben og refererer direkte til centerlederen. Vi har et tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper – både internt og eksternt. Stillingen er på 30-32 timer med tiltrædelse pr. 1. november 2022. Vi forventer, at du Har en bred sygeplejefaglig baggrund – gerne med erfaring indenfor gerontologi, geriatri og demens Har en systematisk tilgang til opgaveløsningen og arbejder selvstændigt Tager initiativ og er opsøgende, og fungerer godt i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Skibbyhøj søger vikar til en borger, der modtager særlig tilrettelagt støtte. Borgeren har komplekse udfordringer inden for autisme og OCD. Borgeren rammes desuden af angst, der som oftest kommer til udtryk gennem indad reagerende eller verbalt udadreagerende reaktioner. Borgeren trives bedst med en struktureret forudsigelig dagligdag, som er detaljeret tilrettelagt i alle dagligdagens gøremål. For at skabe mest mulig kontinuitet i borgerens hverdag, har borgeren et lille fast team omkring sig, så der er tæt personalekontakt hele døgnet. Teamet arbejder på skift alene med dagligt overlap. Det bliver udvist høj faglig indsigt og stort engagement fra teamet og du kan forvente en grundig introduktion, så du bliver godt klædt på til opgaven. Vi ønsker os, at du har erfaring i arbejdet indenfor målgruppen og det specialiserede socialområde, fx fra botilbud. Din faglige tilgang bygger på anerkendelse og du understøtter tryghed, struktur og forudsigelighed, du fremstår rolig og tydelig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Brænder du for at arbejde med ældre mennesker og har fokus på at skabe livskvalitet for beboeren, så er det dig vi søger. Vi søger faglærte social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til faste timer på 32-37 timer med enten weekendvagt hver 2. eller 3. weekend. Vi kan tilbyde Individuel og grundig introduktion, med udgangspunkt i dit erfaringsniveau Et tværfagligt samarbejde med erfarne kollegaer, som inspirerer til udvikling Der afholdes dagligt triage møder med henblik på tidlig opsporing af begyndende sygdom. Beboerkonference, som afholdes en gang om måneden for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens metodehåndbog . Ugentlige beboergennemgange, hvor der er fokus på pædagogiske tilgange, ernærings tilstand, træning og aktiviteter ved den enkelte beboer Der er plejehjemslægeordning, hvilket sikrer et tæt samarbejde med lægerne Et aktivt center hvor beboerne har et bredt tilbud af aktiviteter Gode muligheder for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Er du reflekterende og handlekraftig – og kan du se dig selv i rollen som den, der sætter den faglige retning for beskæftigelsesindsatsen for borgere, der har brug for koordineret og tæt støtte for at komme i job, så er det dig, vi gerne vil høre fra. Som teamkoordinator i Job & Virksomhedsindsats får du her en unik mulighed for at blive en del af en afdeling med dedikerede medarbejdere, der varetager jobrettede samtaler og virksomhedsrettede indsatser for borgere på tværs af hele beskæftigelsesområdet . Hvem er du? Vi forestiller os, at du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller tilsvarende med erfaring fra myndighedsarbejdet i et jobcenter, og at du måske har erfaring fra enten anden aktør eller andre virksomhedsvendte tilbud til ledige. Du har muligvis erfaring med at være den, der bliver spurgt til råds i forhold til lovgivning eller retning i en sag, fordi dine kollegaer ved, at du både har overblik over gældende lovgivning og kan sætte fokus på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Frederikssund Kommune
Vil du være med til fortsat at skabe en god og tryg hverdag for beboerne i afdeling Linden & Birken på Omsorgscentret Solgården? Så har vi en dagvagtstilling for sosu-assistent med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 30-35 timer om ugen med weekendvagt hver 3. weekend. En værdig og god hverdag med beboeren i centrum Afdeling Linden & Birken danner rammen om 32-35 beboeres liv. Vi er et aktivt hus, hvor livet fortsat skal leves og nydes. Vi har faste ugentlige aktiviteter som banko, musikcafe, sang, gåture, cykling, mm. Beboerne på Solgården trives og har det godt i hverdagen, og de sætter stor pris på miljøet og den gode stemning med hurtigt til smil, latter og spontant sjov i afdelingen. Den enkelte beboers livshistorie, ressourcer og behov er udgangspunkt for den omsorg og pleje, vi tilbyder. Vi vægter samarbejdet med de pårørende meget højt. Du skal se dig selv i dette, og i vore værdier, som er, at beboerens liv fortsat er styret af personlige værdier beboeren...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Pedershave søger social- og sundhedsassistenter i dagvagter. Vil du være med til at arbejde med primært ældre borgere med komplekse sygdomsbilleder i et supergodt arbejdsmiljø? Har du lyst til at udvikle dine kompetencer og få høj faglighed, så er det nu du skal slå til. Dine primære arbejdsopgaver på Pedershave vil være at sikre sundhedsfaglige ydelser, omsorg, støtte og pleje til beboerne og samt, at være medskabende til et trygt og rart miljø og med fokus på samarbejde. Vi har næsten besat alle vores stillinger, men mangler aktuelt et par social- og sundhedsassistenter, som vil have mod og lyst til, at være en del af vores stærke Pedershave-team! Vi søger en social- og sundhedsassistent, der brænder for arbejdet med ældre borgere. arbejder selvstændigt, effektivt og omsorgsfuldt og er glad og imødekommende. stræber efter høj faglighed i kerneopgaven er motiveret for at indgå i læreprocesser og deltage i oplæring og vejledning af nye kolleger ser en udfordring i at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Frederikssund Kommune
Er du den kompetente sygeplejerske, der brænder for at arbejde med planlagte såvel som akutte sygeplejeopgaver? Har du interesse og lyst til at arbejde i borgerens hjem. Så er det dig, vi mangler som vores nye kollega. Man tilknyttes eget team med ca. 3 sygeplejerskekollegaer for hele området. Teamet matcher en hjemmeplejegruppe som består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, planlægger og områdeleder som er tætte samarbejdspartnere i hverdagen. Teamet har sin egen planlægger, hvor du i samarbejde med hende, planlægger din rute med stor medindflydelse. Du skal også kunne se dig selv i en funktion uden planlagte opgaver, da varetagelse af akutfunktionen går på skift mellem alle sygeplejersker. Vi er åbne for anden aftale om timetal og vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primær-området ikke nødvendigvis er en forudsætning. Dine opgaver er alsidige og omfatter bl.a.: sygeplejefaglige opgaver hos hjemmeboende borgere, som har...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022