Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune
Vi søger socialfaglige eller sundhedsfaglige medarbejdere til at samarbejde med beboerne på Klintegården. Klintegården er et socialpsykiatrisk botilbud i Frederikssund Kommune. Her er 65 beboere i aldersspændet fra 25 til 80 år, som er fordelt i seks bofællesskaber og et lejlighedskompleks med 21 selvstændige lejligheder samt to akutboliger. Beboerne er visiteret efter servicelovens §107 og §108, og som sådan samarbejder vi kontinuerligt mod, at de kan klare sig selv i mindre indgribende tilbud. Beboerne på Klintegården har komplekse psykiatriske diagnoser, og nogle er dobbeltdiagnosticeret. Konkret arbejder vi med problemstillinger som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, behandlingsdom, alkoholmisbrug, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og erhvervet hjerneskade. Klintegården er idrætscertificeret, og vi bruger bevægelse som et pædagogisk værktøj. Vi sikrer, at alle medarbejdere opnår...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Er du en sygeplejerske der brænder for at arbejde med planlagte såvel som akutte sygeplejeopgaver? Har du interesse og lyst til at arbejde i borgerens hjem. Så er det dig, vi mangler som vores nye kollega. Du bliver en del af et team med 4 sygeplejerskekollegaer, flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere – ligesom der også er både farmakonom og terapeuter i området. Vi arbejder rehabiliterende og tværfagligt og skal i 2023 implementere selvstyrende grupper. Vi er åbne for aftale om timetal og vi sørger for god og sikker introduktion, således at erfaring fra primær-området ikke nødvendigvis er en forudsætning. Dine opgaver er alsidige og omfatter bl.a.: sygeplejefaglige opgaver hos hjemmeboende borgere, som har komplekse udfordringer, fx multiple diagnoser. I Frederikssund kommune hjemtager vi borgere fra hospitalerne med komplekse forløb, hvor der fx indgår iv-medicinering, parenteral ernæring, palliation, komplekse sår, og løbende lægesamtaler. Vi har et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Her er chancen for at blive del af et team, hvor du har stor mulighed for at påvirke det faglige og daglige arbejde. Teamet har højt fagligt niveau, vægter fleksibilitet også i forhold til planlægning af hverdagen og trives med stor åbenhed og udvikling af nye ideer. Funktionen vil primært indeholde koordinering af udskrivelser fra sygehuse og kommunens Rehabiliteringsafdeling. Vi søger snarest og senest pr. 1. marts 2023 en erfaren visitator med sygeplejefaglig baggrund, der i samarbejdet med vores borgere og samarbejdspartnere ønsker at skabe helhedsorienterede forløb fra hospitalsudskrivelse til hjemmet. Stillingen er på 37 timer om ugen efter aftale. Stillingen er placeret i Afdelingen for Voksenstøtte i Center for Voksenstøtte og Ældre, som holder til på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund - 10 minutters gang fra S-toget. Dine opgaver Visitatorer i Team Udskrivning arbejder med koordinering af udskrivelser, fremskudt visitation på sygehuse, visitation til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Hvorfor Frederikssund? Vi har spurgt nogle af vores elever, hvad der er godt ved at være SOSU elev i Frederikssund. De fortæller du bliver en del af OS, vores faglighed og samarbejde. du bliver mødt, hvor du er, og der sørges for, at du bliver klædt godt på til fremtiden som udlært SSH man er der for eleverne man giver eleverne plads til faglig udvikling der er et samarbejde om, hvordan du kan opnå dine mål der gives plads til forskelligheder tosprogede elever tilbydes fagspecifik sprogstøtte under praktikkerne eleverne er glade for at være HER ?? Næste hold starter på uddannelsen mandag den 17. april 2023 Uddannelsen varer som udgangspunkt 14 måneder og veksler mellem skole og praktik. I skoleperioderne går du på SOSU H i Hillerød. I praktikken er du på vores praktiksteder i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund. Når du er færdig med uddannelsen, kan du videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. Vi vil gerne høre fra dig, der har disse kvalifikationer - du har...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Laura sygeplejerske i Døgnplejen i Frederikssund fortæller "At arbejde som sygeplejerske i Døgnplejen i en kommune er virkelig fagligt spændende. Jeg bruger alle mine sygeplejefaglige kompetencer fuldt ud hver dag, både som sygeplejerske og som faglig superviser. Jeg understøtter de andre dygtige faggrupper. Jeg havde mange fordomme om at arbejde i en kommune, men det er det mest ansvarsfulde, selvstændige og fagligt udfordrende job, jeg har nogensinde har haft. Jeg anvender alle de sygeplejefaglige kompetencer jeg har. Og jeg må indrømme, at det også er skønt med en arbejdsplads, hvor mit privatliv også hænger sammen. Vil du være en del af et vores fantastiske team – så send os en ansøgning" . Hvad er sygeplejerskejobbet i Døgnplejen i Frederikssund Dine opgaver er alsidige og omfatter bl.a.: sygeplejefaglige opgaver hos hjemmeboende borgere, som har komplekse udfordringer, fx multiple diagnoser. I Frederikssund hjemtager vi borgere fra hospitalerne med komplekse forløb, hvor der...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Brænder du for vores ældre borgere og ser du helhedspleje som en god kvalitet? Så er jobbet i Døgnplejen lige noget for dig. Vi søger lige nu medarbejdere til faste stillinger i Døgnplejen, med mødested på Østergården i Frederikssund eller på Solgården i Slangerup. To af vores gode kollegaer, har valgt at skulle ud og se verden og da vi ønsker en robust organisation, uden brug af vikarer, søger vi lige nu dig, som brænder for arbejdet med den ældre borger. Døgnplejen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, hvor vores indsatser er baseret på et stærkt samarbejde. Du bliver en vigtig del af en gruppe dygtige medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel hos borgeren. Vi har en arbejdsplads med plads til den enkelte, med stort fokus på fleksibilitet, og hvor vi skal have det sjovt med at gå på arbejde. Vi værdsætter humor, ansvarlighed og faglig sparring højt. Vi kan tilbyde en arbejdsplads med fokus på faglig kompetence....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Hvorfor Frederikssund Kommune? Vi har spurgt nogle af vores elever, hvad der er godt ved at være SOSU-elev i Frederikssund Kommune. De fortæller du bliver en del af os, vores faglighed og samarbejde du bliver mødt, hvor du er, og der sørges for, at du bliver klædt godt på til fremtiden som udlært SSA praktikstederne er der for eleverne praktikstederne giver eleverne plads til faglig udvikling der er et samarbejde om, hvordan du kan opnå dine mål der gives plads til forskelligheder tosprogede elever tilbydes fagspecifik sprogstøtte under praktikkerne eleverne er glade for at være HER ?? Vi skal ansætte nye Social- og sundhedsassistentelever med skolestart 17. april 2023 Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skoleperioderne går du på SOSU H, og i de tre praktikperioder er du i primær sektor, i psykiatrien og på hospital. Hvis du er uddannet Social- og sundhedshjælper, får du ca. seks måneders afkortning på uddannelsen og skal derfor først starte den 30. oktober 2023. Vi vil...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Trives du med at arbejde mandag til fredag i dagstiden? Vi er på udkig efter en dygtig, fagligt stærk og selvstændig social- og sundhedsassistent. Lunden er i gang med en spændende sundhedsfaglig udvikling. Har du lyst til at være med? Kunne du tænke dig at indgå i et stærkt tværfagligt fællesskab, med dygtige kollegaer, hvor både det sundhedsfremmende og pædagogiske arbejde vægtes højt. samarbejde med kollegaer om videreudvikling af den sundhedsfaglige indsats på Lunden. arbejde ud fra en helhedstænkning omkring borgere med nedsat funktionsevne. indgå i et sundhedsfagligt team på tværs i Handicap og Botilbud. Døgntilbuddet Lunden er et botilbud for voksne, og er en del af Frederikssund Kommunes tilbud for voksne borgere med et udviklingshandicap. Botilbuddet Lunden er i udvikling og er en del af Handicap & Botilbud, som består af 6 botilbud, samt et udekørende §85 Team. På Lunden bor der 16 borgere med hver deres individuelle historie og med flere forskellige personlige...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Har du lyst til arbejde i Det Nære Sundhedsvæsen? Trives du med en kombination af frihed og et arbejde med spændende opgaver i et godt arbejdsmiljø? Giver det mening for dig at gøre en plejefaglig og sundhedsfaglig forskel for borgere, der bor i eget hjem, både alene men også med nærtstående pårørende? Trives du i et arbejdsfællesskab, hvor vi er sammen om at inspirere hinanden, fagligt, menneskeligt og har lyst til at tage ansvar for at løse kerneopgaven? Frederikssund kommune er et område tæt på fjord og skov med land og byområder, historie og smuk natur. Frederikssund kommune er bundet sammen af 2 broer. I overført betydning bygger vi sundhedsfaglig bro til de borgere og patienter, der ønsker at blive i eget hjem med støtte og behandling fra os. Hvis du kommer fra København i bil tager det 10 min til Kronprinsesse Marys bro, der forbinder os med indfaldsvejene mod Storkøbenhavn. Vi leder efter dig, der har lyst til arbejde om natten sammen med os. Stillingen er på 28 timer/uge...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Trives du med at arbejde mandag til fredag i dagtiden? Vi er på udkig efter en dygtig, fagligt stærk og selvstændig sygeplejerske. Lunden er i gang med en spændende sundhedsfaglig udvikling. Har du lyst til at være med? Kunne du tænke dig at: indgå i et stærkt tværfagligt fællesskab, med dygtige kollegaer, hvor både det sundhedsfremmende og pædagogiske arbejde vægtes højt. samarbejde med kollegaer om videreudvikling af den sundhedsfaglige indsats på Lunden. arbejde ud fra en helhedstænkning omkring borgere med nedsat funktionsevne. indgå i et sundhedsfagligt team på tværs i Handicap og Botilbud. Døgntilbuddet Lunden er et botilbud for voksne, og er en del af Frederikssund Kommunes tilbud for voksne borgere med et udviklingshandicap. Botilbuddet Lunden er i udvikling og er en del af Handicap & Botilbud, som består af 6 botilbud, samt et udekørende §85 Team. På Lunden bor der 16 borgere med hver deres individuelle historie og med flere forskellige personlige kompetencer. Lundens...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
N u har du muligheden for at blive en del af vores faglige stærke team i Jægerspris Nord. Da vores faste kollega igennem mange år har søgt nye udfordringer, søger vi en social- og sundhedsassistent med start den 1. marts eller hurtigst muligt. Stillingen er på 32-37 timer med arbejde hver anden eller hver tredje weekend med en ekstra bonus weekend i kvartalet. Døgnplejen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, og terapeuter, og vi er et uddannelsessted for SOSU-elever og sygeplejestuderende. Du bliver en vigtig del af en gruppe dygtige medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel hos den enkelte borgere. Det er en arbejdsplads med plads til den enkelte, og hvor vi skal have det sjovt med at gå på arbejde. Vi værdsætter humor, ansvarlighed og faglig sparring højt. Vi søger dig, som brænder for at arbejde inden for ældrepleje og synes det, at hjælpe borgerne i eget hjem, er meningsfyldt og givende. Vi er opstartet med Triagering, og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Vil du være en del af vores fantastiske sundhedsplejerskegruppe i Frederikssund? Sundhedsplejen i Frederikssund søger en ny kollega med ansættelsesdato 1. marts 2023 eller efter aftale. Efter en periode, hvor flere fra gruppen har skiftet arbejdsliv ud med seniortilværelsen, søger en af vores dygtige sundhedsplejersker nu arbejde uden for Danmark. Vi søger en sundhedsplejerske der Finder glæde ved at indgå i et arbejdsfællesskab Brænder for høj faglighed og kvalitet i sundhedsplejen Er fleksibel og stabil Kan lide at have ansvar og arbejder selvstændigt med en positiv tilgang til arbejdet Er god til at skabe relationer og arbejder med en anerkendende tilgang Kan planlægge sin egen dag, men også prioritere i opgaver, hvis der er behov for at hjælpe andre Erfaren såvel som nyuddannet - gerne med et dybere specialekendskab fra sin tid som sygeplejerske Om os Vi er 13 sundhedsplejersker, en administrativ medarbejder og en leder. Frederikssund er geografisk en stor kommune med både land...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Beboere og kollegaer på omsorgscenter De Tre Ege søger en kostfaglig medarbejder, som gerne vil samarbejde om det, vi alle går meget op i, nemlig maden. Vi søger en kollega, som er uddannet inden for kost og ernæring, og som har fokus på den rette kost til den enkelte beboer. Vores kerneopgave er beboerne, uanset hvilken stilling eller faggruppe, vi tilhører. Derfor udføres hver enkelt opgave altid med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Vi er meget optaget af, at relationer med beboerne og deres pårørende er gode. Men vores relationer blandt kollegaer er lige så afgørende for et godt arbejdsfællesskab. Vi arbejder ud fra disse 5 fælles kerneværdier: Faglig dygtighed Engagement Samarbejde Gensidig tillid Respektfuld kommunikation Samarbejde på tværs af faglighed er en del af vores hverdag Beboerne triageres dagligt, ud fra de 12 sygeplejefaglige punkter med fagligt fokus på eventuelle ændringer hos beboeren. Vi arbejder også med beboergennemgange, hvor der er fokus på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Frederikssund Kommune
Som fastholdelseskonsulent/virksomhedskonsulent i Job & Virksomhedsindsats får du en unik mulighed, for at hjælpe sygemeldte borgere med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Et job hvor du hver gang det lykkes er en del af en succes. Dine primære arbejdsopgaver er i samarbejde med sagsbehandleren i Sygedagpengeteamet, at understøtte borgeren med at fastholde sit job og understøtte en hurtig tilbagevenden. Det forudsætter en tæt dialog med mange forskellige aktører og at du formår at tilrettelægge en tidlig og individuel indsats, med den sygemeldte i centrum. Om jobbet: Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde en sygemeldt medarbejder, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af sygdom eller ulykke. Som fastholdelseskonsulent bliver dine primære opgaver at være en aktiv sparringspartner for borgere og virksomheder, afklaring af situationen med henblik på gensidig forventningsafstemning samt udarbejdelse af en fastholdelsesplan. Du vil endvidere...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023