Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rudersdal Kommune

Deltid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Skovbrynet - Plejeboliger er et lille hyggeligt plejecenter i centrum af Holte, hvor der bor 24 beboere, som har meget forskellige behov, for omsorg og pleje. Sammen med dine kollegaer, har du ansvaret for at vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære pleje og omsorgsopgaver. Du vil deltage i tværfagligt møde/triage med sygeplejersken og vores leder hver uge. Du skal dokumentere i en elektronisk journal, systemet KMD Nexus, som du naturligvis får undervisning i at bruge. Din profil Du er uddannet social- og sundhedshjælper eller social - og sundhedsassistent, og har sikkert erfaring i arbejdet med mennesker med demenssygdom. Du er kendt for, med god energi, at være dygtig til at jonglere med mange forskellige opgaver, og du har helt styr på, hvad der forventes af dig, ud fra din uddannelse. Som os tror du på, at et godt hjem for ældre mennesker ikke altid kun handler om at skabe ro, men også om at skabe aktiviteter og "fest & farver". Du brænder for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Har du lyst til at arbejde med ADL træning og træning i borgers eget hjem og nærmiljø? Brænder du for at finde den bedst mulige løsning sammen med borger og pårørende i en klientcentreret praksis, hvor målet er mestring og livskvalitet? Trives du med selvstændige opgaver og mange tværfaglige kolleger, når du samtidigt har mulighed for at sparre med et rutineret og tværfagligt stærkt terapeutteam? Så har vi et godt barselsvikariat til dig på 32 -37 timer fra d. 1. november eller snarest derefter! Vi tilbyder et selvstændigt, spændende og afvekslende job i et team med gode kollegaer i et tværfagligt miljø. Vi har fokus på en samlet og koordineret indsats for borgerne og et godt kollegialt samarbejde og trivsel. Du får mulighed for at stille skarpt på ADL træning i eget hjem, udvikle dine kompetencer som tovholder i tæt samarbejde med hjemmeplejeleverandørerne og andre kolleger i forhold til en rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Du får en fleksibel...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Vil du være en del af et godt kollegateam, indgå i udvikling og have ansvar for mange alsidige opgaver så søg stillingen som vores nye dagvagt Du bliver social- og sundhedshjælper i distrikt Nærum. Her er nemt at komme til både i bil og med offentlig transport. Kvalitet, udvikling og trivsel er i fokus. Du kan forvente et godt arbejdsfællesskab med plads til både grin og faglig drøftelse med gode kolleger. Jobbet indebærer pleje, omsorg og praktisk hjælp for borgerne i distriktet. Du bliver en del af et team og vil være kontaktperson for en fast gruppe af borgere. Teamet har et fælles ansvar for sikre, at borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i de indsatser der bliver leveret. Distrikt Nærum vil være kendt for et højt fagligt niveau, hvor borgere, pårørende og medarbejdere oplever inddragelse, dialog og åbenhed. Vi ser samarbejde med borgeren og deres pårørende som en vigtig ressource i deres hverdag. Vi forestiller os, at du er en positiv, engageret og fagligt dygtig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Har du lyst til at arbejde med visitation af hjemmehjælp, nødkald, daghjem, indstilling til plejeboliger samt ældre- og handicapvenlige boliger? Brænder du for at finde den bedst mulige løsning sammen med borger og pårørende ud fra den gældende lovgivning og de lokale kvalitetsstandarder? Trives du med selvstændige opgaver, når du samtidigt har mulighed for at sparre med et rutineret og tværfagligt stærkt visitationsteam ? Så har vi et godt barselsvikariat til dig på 37 timer fra d. 1. november eller snarest muligt! Vi tilbyder et selvstændigt, spændende og afvekslende job i et team med gode kollegaer i et tværfagligt miljø. Vi har fokus på en samlet og koordineret indsats for borgerne og et godt kollegialt samarbejde og trivsel. Du får mulighed for at stille skarpt på myndighedsrollen og bidrage i et tæt samarbejde med hjemmeplejeleverandørerne om udviklingen af Rudersdal modellen, som er vores kommunes arbejde med at et større fagligt råderum i hjemmeplejen og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Vil du være en del af en sygepleje, hvor du selv visiterer og planlægger din tid? Som sygeplejerske i vores team er du selvvisiterende. Du vurderer som sygeplejerske, hvad borgeren har behov for, og din kliniske vurdering og beslutningstagen er helt central i planlægningen af borgerens forløb. Du planlægger selv dine besøg og sikrer en optimal opgaveløsning ud fra din vurdering og prioritering, men i tæt sparring med dine kolleger. I distrikt Nærum er ambitiøse omkring sygepleje, vi har blandt andet ansat en udviklingssygeplejerske. Og vi går nye veje, når det handler om organisering og borgerinddragelse. Udtalelse fra Tanja: ”Som nyansat sygeplejerske i Nærum hjemmesygepleje er jeg blevet mødt og modtaget af et skønt team. Et team hvor de ansatte er meget imødekommende. I dagligdagen er der høj faglighed, masser af sparring – dette mellem alle faggruppe, samt et fælles standpunkt om at gøre det bedste for borgerne. En arbejdsplads med et fantastisk arbejdsmiljø, og et team der...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Hvis du vil have tid til omsorg, sygepleje og nærvær, samt have indflydelse på din egen arbejdsdag så send mig en sms på 72682251 og/eller kom og besøg os Vi er i alt 5 medarbejdere, som samme yder omsorg og pleje til de 13 beboere, som bor på vores lille hyggelig afdeling. Vi har et godt kollegaskab og et positivt arbejdsmiljø, hvor vi gerne tænker ud af boksen med vores beboers ønsker og behov i fokus. Du vil få indflydelse på din arbejdsdag og som SSA hos os har du mulighed for at bruge din faglighed i forhold til sygeplejeopgaver, kvalitetssikring, socialpædagogiske tiltag, tværfagligt samarbejde og meget mere. Vores tænkning afspejler Rudersdal Kommunes strategi om at ”vi lykkes kun i fællesskab”. Og vi arbejder ud fra følgende værdisæt: #1 – Vi har et stærkt borgerblik #2 – Vi har fælles mål og ansvar #3 – Vi arbejder sammen på tværs #4 – Vi bygger vores organisation på tillid #5 – Vi er ambitiøse og har mod på at prøve noget nyt Din profil Vores nye...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Hvis du er interesseret så send mig en sms på 72682271 og/eller kom og besøg os Hos os er vi i alt 8 medarbejdere ansat om aftenen, fordelt på 2 vagthold. Sammen yder omsorg og pleje for 23 beboere, med udgangspunkt i kerneopgaven, hvor beboernes ønsker og behov er i centrum. Vi har et godt kollegaskab med et tæt og stærkt samarbejde, hvor et positivt arbejdsmiljø vægtes højt. Du vil få indflydelse på din arbejdsdag og som SSA hos os har du mulighed for at bruge din faglighed i forhold til sygeplejeopgaver, kvalitetssikring, socialpædagogiske tiltag, tværfagligt samarbejde, undervisninger og oplæring af kollegaer. Vores tænkning afspejler Rudersdal Kommunes strategi om at ”vi lykkes kun i fællesskab”. Og vi arbejder ud fra følgende værdisæt: #1 – Vi har et stærkt borgerblik #2 – Vi har fælles mål og ansvar #3 – Vi arbejder sammen på tværs #4 – Vi bygger vores organisation på tillid #5 – Vi er ambitiøse og har mod på at prøve noget nyt Din profil Du skal være...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Vil du være med til at sætte den ledelsesmæssige retning for et dynamisk og udviklingsorienteret område med højt til loftet, hvor du sammen med medarbejderne og ledelsesteamet skal være med til at skabe nye løsninger og give svar på de løbende udfordringer? Så er det dig vi søger, som teamleder for psykologerne i PPR. I PPR har vi en vision om at være en afdeling, hvor vi står sammen med familier og dagtilbud/skole om de vanskeligheder, de oplever og hvor vi gør os umage for, at forstå den kompleksitet børnene, de unge og deres familier er en del af. Vi interesserer os for det der virker, og har en vision om at udvikle vores praksis i henhold til den nyeste viden på vores område og i forhold til de behov vi aktuelt står i. Vi er optagede af at styrke den tidlige og forebyggende indsats samt udvikle indsatser og samarbejdsformer, der understøtter børns trivsel og læring så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Vores PPR er kendetegnet af høj faglighed, lyst til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet?.? Vi søger en dagvagt som har et ønske om at arbejde et sted, hvor medindflydelse, faglig udvikling og gode kollegaer er rammerne for et alsidigt og spændende job inden for ældreplejen. Vi er et leve bo miljø med 10 somatiske borgere og personalegruppen består af en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere. Vi lægger stor vægt på, at borgerne oplever høj trivsel med nærhed og god livskvalitet. Vi arbejder målrettet med, at både borgere og deres pårørende skal føle sig trygge og tager derfor altid udgangspunkt i deres individuelle ønsker og behov. Vi holder ugemøder med terapeuter og vi bruger triage. Dine primære arbejdsopgaver vil være at varetage de grundlæggende pleje- og omsorgsopgaver for de borgere du og dine kollegaer har ansvaret for. Du skal selvstændigt planlægge, udføre, evaluere og dokumentere forløbene for de enkelte borgere i tæt samarbejde med dine kollegaer. Herudover ønsker vi, at du også er med til at varetage de...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Vil du gerne arbejde med din faglighed og din faglige kreativitet i samarbejde med en engageret kollegagruppe? Så er det dig vi søger til en 35 timers stilling i et dynamisk team med stor lyst og passion på tværs af 7 køkkener. Vi byder dig velkommen i et stærkt fællesskab, hvor du ikke står alene og altid får hjælp til dine arbejdsopgaver og ansvarsområder. Det ved vi nemlig er den bedste måde at få mennesker til at vokse på. Vi glæder os til møde dig. Du skal aktivt bidrage til den udviklingsproces vi har sat i gang. En proces med fokus på bl.a. udvikling af fælles madplan og opskrifter, daglig kvalitetssikring af maden og opstart af tværfagligt samarbejde med børnehusene – vi vil gerne ud og præsenterer maden, spise med og få feedback fra børnene. Vi kalder det måltidsværter. Du får et job med stor variation, hvor du vil have muligheden for at tilegne dig nye viden og udvikle dig inden for dit felt. Din profil Du har mod på madhåndværk i store systemer og stor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Hvis du vil have tid til omsorg, sygepleje og nærvær, samt have indflydelse på din egen arbejdsdag så send mig en sms på 72682251 og/eller kom og besøg os Vi er i alt 5 medarbejdere, som samme yder omsorg og pleje til de 13 beboere, som bor på vores lille hyggelig afdeling. Vi har et godt kollegaskab og et positivt arbejdsmiljø, hvor vi gerne tænker ud af boksen med vores beboers ønsker og behov i fokus. Du vil få indflydelse på din arbejdsdag og som SSA hos os har du mulighed for at bruge din faglighed i forhold til sygeplejeopgaver, kvalitetssikring, socialpædagogiske tiltag, tværfagligt samarbejde og meget mere. Vores tænkning afspejler Rudersdal Kommunes strategi om at ”vi lykkes kun i fællesskab”. Og vi arbejder ud fra følgende værdisæt: #1 – Vi har et stærkt borgerblik #2 – Vi har fælles mål og ansvar #3 – Vi arbejder sammen på tværs #4 – Vi bygger vores organisation på tillid #5 – Vi er ambitiøse og har mod på at prøve noget nyt Din profil Vores nye...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Plejecenter Sjælsø, Hus D, søger en dagvagt som har et ønske om at arbejde et sted, hvor medindflydelse, faglig udvikling og gode kollegaer er rammerne for et alsidigt og spændende job inden for ældreplejen. Hus D er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Vi arbejder ud fra leve-bo-miljø-konceptet og miljøterapeutiske principper, så vi kan støtte beboerne i at blive bedre til at klare hverdagslivet. Relationsarbejde og en fast kontaktperson er kernen i arbejdet i botilbuddet, da beboerne har betydelig nedsat fysiske og psykiske funktionsevne. Personalegruppen består af en sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi lægger stor vægt på, at borgerne oplever høj trivsel med nærhed og god livskvalitet. Vi arbejder målrettet med, at både borgere og deres pårørende skal føle sig trygge og tager derfor altid udgangspunkt i deres individuelle ønsker og behov. Vi holder ugemøder med terapeuter og vi bruger triage. Din profil Du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Rudersdal Kommune
Om jobbet, Vedbæk Rudersdal kommune sjælden udbudt stilling : Social og sundhedsassistent eller sociel og sundhedshjælper søges til dagvagt og enkelte aftenvagter. Som assistent får du ansvaret for total pleje til komplekse stabile borgere. Derudover er der daglige enkle opgaver i flere hjem herunder rengøring. Distrikt kysten arbejder med hjemmepleje til borgere bosat i Vedbæk og Skodsborg i Rudersdal Kommune. Vi leverer visiteret pleje indenfor servicelovsområdet. Vi har et fagligt blik på den rehabiliterende hjælp, hvor fokus i indsatserne er hjælp til at styrke borgerenes muligheder til et selvstændigt liv. Det daglige samarbejde foregår i tæt dialog med sygeplejerskeer og social og sundhedsassistenter. Du kører i vores bil i distriktet, du får din egen telefon og bliver tilknyttet egne borgere. Hverdagens planlægning kan dog medføre ændringer. Vi proriteter fagligt samarbejde, hvor vejen fra social og sundhedshjælperens tilbagemeldinger er kort, da sygeplejerskerne og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Vi søger flere sygeplejersker til Vedbæk Distrikt Kysten. Vi lover ikke guld og grønne skove, men vi lover et reelt og godt arbejdsmiljø, hvor du kan arbejde med alle områder af sygeplejen, konkret og kontinuerligt i ofte komplicerede patientforløb. Vi er en gruppe på 7 sygeplejersker, som arbejder med høje faglige standarder og arbejdsglæde. Mai sygeplejerske i 4 år siger: " Jeg var stoppet som sygeplejerske, men valgte at komme tilbage til faget, da hjemmeplejen i Vedbæk, høj faglig ledelse, et dejligt kollegaskab og stor arbejdsfrihed under selvstændigt ansvar". Alexia uddannet sygeplejerske i 12 år siger:"Jeg bliver udfordret og rykker mig fagligt hver dag. Lederen er synlig og ved meget om sygepleje. Efter mine fridage, glæder jeg mig til at komme på arbejde og jeg kører gerne 40km hver vej. " Vi er en gruppe af medarbejdere med stor diversitet blandt sygeplejersker, social og sundhedshjælpere og - assistenter. Borgergrundlag er med endnu større diversitet og distriktets...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Kære forhåbentlig kommende kollega Vi søger en dygtig og kvalificeret social- og sundhedshjælper til vores harmoniske personaleteam i gruppe 3 og 4 på Plejecenter Sjælsø, der ligger i vanvittig fantastiske omgivelser i hjertet af Rudersdal Kommune. Stillingen er i dagvagt, mødetider er som udgangspunkt fra kl. 8.00 og ugentligt timetal er på mellem 32-37 timer, afhængig af hvad der passer i dit liv. Plejecenter Sjælsø er et stort plejehjem med fokus på borgernær kontakt. Vi har eget storkøkken, der laver lækker mad samt eget vaskeri- og rengøringsteam, så vi som medarbejdere kan koncentrere os om kerneopgaven, nemlig at give beboerne en dejlig og tryg hverdag. Vi har en masse spændende aktiviteter lige fra banko to gange om ugen til sommerfest, musikere udefra, besøgs pony og meget mere. Hos os er det kun fantasien, der sætter grænserne, vi er bl.a. kendt fra tv- udsendelsen ”Rollinger På Plejehjem”. Vi tilbyder: En rummelig arbejdsplads, en god kollegagruppe med høj faglighed,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet En af Skovbrynets dagvagter er gået på pension, vi søger derfor en ny dagvagt. Skovbrynet - Plejeboliger er et lille hyggeligt plejecenter i centrum af Holte, hvor der bor 24 beboere, som har meget forskellige behov, for omsorg og pleje. Sammen med dine kollegaer, har du ansvaret for at vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære pleje og omsorgsopgaver. Du vil deltage i tværfagligt møde/triage med sygeplejersken, fysioterapeuten og vores leder hver uge. Du skal dokumentere i en elektronisk journal, systemet KMD Nexus, som du naturligvis får undervisning i at bruge. Din profil Du er uddannet social- og sundhedshjælper og har sikkert erfaring i arbejdet med mennesker med demenssygdom. Du er kendt for, med god energi, at være dygtig til at jonglere med mange forskellige opgaver, og du har helt styr på, hvad der forventes af dig, ud fra din uddannelse. Som os tror du på, at et godt hjem for ældre mennesker ikke altid kun handler om at skabe ro, men også om at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Hvis du er interesseret så send mig en sms på 72682271 og/eller kom og besøg os Hos os er vi i alt 8 medarbejdere ansat om aftenen, fordelt på 2 vagthold. Sammen yder omsorg og pleje for 23 beboere, med udgangspunkt i kerneopgaven, hvor beboernes ønsker og behov er i centrum. Vi har et godt kollegaskab med et tæt og stærkt samarbejde, hvor et positivt arbejdsmiljø vægtes højt. Du vil få indflydelse på din arbejdsdag og som SSA hos os har du mulighed for at bruge din faglighed i forhold til sygeplejeopgaver, kvalitetssikring, socialpædagogiske tiltag, tværfagligt samarbejde, undervisninger og oplæring af kollegaer. Vores tænkning afspejler Rudersdal Kommunes strategi om at ”vi lykkes kun i fællesskab”. Og vi arbejder ud fra følgende værdisæt: #1 – Vi har et stærkt borgerblik #2 – Vi har fælles mål og ansvar #3 – Vi arbejder sammen på tværs #4 – Vi bygger vores organisation på tillid #5 – Vi er ambitiøse og har mod på at prøve noget nyt Din profil Du skal være...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Rudersdal Kommune
Om jobbet, Vedbæk Rudersdal kommune sjælden udbudt stilling : Social og sundhedshjælper 28 timer i aftenvagt, i et 5 plus 2 dages rul med weekend arbejde hver anden weekend . Distrikt kysten arbejder med hjemmepleje til borgere bosat i Vedbæk og Skodsborg i Rudersdal Kommune. Vi leverer visiteret pleje indenfor servicelovsområdet. Vi har et fagligt blik på den rehabiliterende hjælp, hvor fokus i indsatserne er hjælp til at styrke borgerenes muligheder til et selvstændigt liv. Det daglige samarbejde foregår i tæt dialog med sygeplejerskeer og social og sundhedsassistenter. Du kører i vores bil i distriktet, du får din egen telefon og bliver tilknyttet egne borgere. Hverdagens planlægning kan dog medføre ændringer. Vi proriteter fagligt samarbejde, hvor vejen fra social og sundhedshjælperens tilbagemeldinger er kort, da sygeplejerskerne og planlæggerne er i samme hus, og vi har flere ugentlige møder vedrørende pleje og behandling af borgerne. Borgergruppen er præget af høj...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Har du et ønske om at arbejde på et plejecenter, hvor beboerne oplever høj trivsel med nærhed og livskvalitet? - og hvor medindflydelse, faglig udvikling og gode kollegaer er rammerne for et alsidigt og spændende job inden for ældreplejen? Så læs videre - det er måske lige dig, vi søger. Vi søger dig, som lægger stor vægt på, at beboerne oplever høj trivsel med nærhed og livskvalitet. Vi arbejder målrettet med, at både beboerne og deres familier skal føle sig trygge og tager så vidt muligt udgangspunkt i deres individuelle ønsker og behov. Medarbejdere og ledere arbejder sammen om løsninger, som skaber mere værdi, kvalitet og sammenhæng for beboerne. Vi søger dig, som kan se sig selv Rudersdal Kommunes strategi om at ” Vi lykkes kun i fællesskab ”. Vi arbejder ud fra følgende værdisæt: Vi har et stærkt borgerblik Vi har fælles mål og ansvar Vi arbejder sammen på tværs Vi bygger vores organisation på tillid Vi er ambitiøse og har mod på at prøve noget nyt Arbejdsopgaver...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rudersdal Kommune
Om jobbet Du bliver en del af en afdeling, hvor vi varetager plejen af i alt 37 borgere fordelt i 2 grupper. Vi er en mangfoldig personalegruppe, bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, samt egne faste tilkaldevikarer. Vi uddanner SSH og SSA elever, samt sygeplejestuderende og modtager ind imellem virksomhedspraktikanter. Du vil få rig mulighed for hurtigt at lære og udvikle de kompetencer, der er brug for, af dine nye kolleger. Sammen med dine kolleger varetager du pleje og omsorg for borgerne primært i gruppe 1, hvor der bor 21 ældre med forskellige behov. Du vil blive kontaktperson for 3- 4 borgere og alle i gruppen er ansvarlige for, at hver dag bliver en god dag med aktiviteter, som for eksempel musik, sang, spil og gå-ture. Endvidere vil du i tæt samarbejde med gruppens sygeplejerske og assistent kollega varetage diverse sygeplejeopgaver som medicindispensering, kontakt til læge, apotek og andre samarbejdspartnere. Du vil...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022