Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg Kommune VoksenBøgen - Fællesdel

  • Bodil Hjorths Vej 7, 9310 Vodskov , Danmark
Aalborg Kommune VoksenBøgen - Fællesdel
VoksenBøgen Pitsvej søger socialpædagog eller medarbejder med anden relevant uddannelse VoksenBøgen Pitsvej søger socialpædagog eller medarbejder med en anden relevant uddannelse, til et begivenhedsansættelses vikariat på 37 timer, tiltrædelse snarest muligt. Hvad er VoksenBøgen VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af fire døgndækket botilbud, tilbud om bostøtte i eget hjem, dagbeskæftigelsestilbud som ud over beskæftigelse rummer aktivitetstilbud samt STU. Målgruppen er primært borgere med en flerhed af psykiske og sociale funktionsnedsættelser, følelsesmæssige skader samt borgere med sindslidelser og dobbelt-/trippeldiagnose. VoksenBøgen er således et socialpædagogisk tilbud med varierede opgaver inden for SEL §§ 66.6, 82 b, 85, 103, 104, 107, 108, LAB §§ 90 og 91 samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen på VoksenBøgen Pitsvej har ofte forskellige opvækstrelaterede og medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022