Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Kræftafdelingen

  • Hospitalsparken 15, 7400 Herning , Danmark
Region Midtjylland Kræftafdelingen
Vi har en ambition om at være en god og givende arbejdsplads. Vil du være med til at videreudvikle vores afdeling, med høj faglighed og godt humør, så er det lige dig vi har brug for. Klinik D er et ambulatorium/dagafsnit med 30 engagerede og positive kollegaer med et højt fagligt niveau. Vi modtager patienter med brystkræft og hoved/halskræft til medicinsk kræftbehandling og /eller strålebehandling. Vi møder dem i alle sygdomsfaserne. Vi arbejder med sygeplejeopgaver i både ambulatorie og i behandlingsafsnit. I løbet af en uge veksler vi mellem forskellige funktioner. Denne vekselvirkning giver gode muligheder for at følge patienterne og bidrager til et stærkt tværfagligt samarbejde. Kræftbehandlingen er under konstant udvikling og i klinik D har vi fokus på kræftsygeplejen, som er vores kerneopgave. Vi arbejder hele tiden med at udvikle sygeplejen og forbedre forløbene for vores patienter. Vi søger en kollega som Vil være med til at give patienterne/pårørende den bedste...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Kræftafdelingen
En 1-årig introduktionsstilling ved Kræftafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup er ledig pr. 01.11.2022. Stillingen påbegyndes i Gødstrup sv.t. 10 måneder, og afsluttes i Aarhus med 2 måneder. Stillingen er klassificeret til speciallægeuddannelse i klinisk onkologi. Der er til denne stilling knyttet uddannelsesprogram som omfatter introduktionsperiode, superviseret klinisk uddannelse og 5 dages teoretiske kurser. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø, og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse Uddannelsen organiseres af den uddannelsesansvarlige overlæge i Gødstrup og i Aarhus suppleret af to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Som introduktionslæge deltager man i alle diagnosegrupper, og har dagvagtsfunktion i begrænset omfang ved akutmodtagelsen. På afdelingen i Aarhus er man de 2 måneder tilknyttet stråleterapien, og er vagtfri. Afdelingerne har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Kræftafdelingen
Vi søger en engageret ledende projektsygeplejerske, som vil være med til at formulere og omsætte visioner for udvikling af kliniske forskningsprocesser og udvikling af et allerede bevidst og fagligt stærkt personale. Din primære opgave er at lede, udvikle og organisere afsnittet Klinisk Forsknings Enhed (KFE), som igangsætter og koordinerer kliniske forsøg i Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. I stillingen vil du kunne bruge og udvikle dine ledelseskompetencer på et sundhedspolitisk eksponeret område, hvor evnen til at forene faglig høj kvalitet og effektiv klinisk drift med forskning og udvikling på højeste internationale niveau er et varemærke for os. Du behøver ikke have erfaring med kræftspecialet, men det er en fordel, hvis du har arbejdet med kliniske forskningsprojekter i lignende eller anden sammenhæng. Dine evner samt lyst til at anvende dine ledelsesmæssige færdigheder i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus er det mest afgørende. Et...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Kræftafdelingen
Den kliniske sygepleje og patientforløbene i Kræftafdelingen er i løbende forandring. Vi søger derfor en udviklingssygeplejerske med analytiske evner og erfaring med at arbejde udviklingsorienteret. Din vigtigste opgave bliver at bidrage aktivt til udviklingen af klinisk sygeplejepraksis i Kræftafdelingen. Det kan f.eks. være ved at understøtte sygeplejerskers identificering og arbejde med udviklingsprojekter, arbejde med personalets kompetenceudvikling eller ved selv at nytænke og implementere forbedrede arbejdsgange i relation til kræftpatienternes forløb. Du vil blive formand for afdelingens dokumentationsgruppe, hvor du skal sikre kvalitet og ensartethed i den sundhedsfaglige dokumentation. Desuden vil du få ansvaret for afdelingens basiskursus for nyansatte sygeplejersker og afdelingens tværsektorielle uddannelsesforløb for erfarne sygeplejersker. Dine opgaver skal du varetage i samarbejde med kliniske sygeplejespecialister og andre stabsmedarbejdere, chefsygeplejersken,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Kræftafdelingen
Vi er et team på 8 lægesekretærer, som mangler en ny kollega. Brænder du for at løse sundhedsadministrative opgaver og er du udpræget holdspiller, så er det dig vi leder efter. I vores team har vi ikke bunker af uløste opgaver eller uskrevne notater, da vi hjælper hinanden i mål hver dag. I Klinik D ønsker vi os en kollega, der er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav) er holdspiller og tænker ”vi” fremfor ”jeg” er ansvarlig og opsøgende i tilgangen til opgaveløsning trives i en travl hverdag, hvor ændringer kan og vil ske bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø er fleksibel og mødestabil I Klinik D har vi et team med dygtige og engagerede kollegaer med højt fagligt fokus godt humør og sociale arrangementer også udenfor arbejdstid omsorg for hinanden en varierende hverdag med et velfungerende rul, hvor vi ruller på pladser og funktioner en afdeling, hvor lægesekretærerne binder opgaverne sammen arbejdstider mellem kl. 7.30 og 15.30 mentorordning og grundigt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022