Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Holstebro Kommune

Deltid
Holstebro Kommune
Vi søger en sygeplejerske til en nyoprettet stilling til vores botilbud på Skredsande AB, Center for Handicap. Stillingen er fast og på 30 timer. Vagterne ligger som udgangspunkt mandag til fredag i tidsrummet 7.30-13.30. Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2022 eller snarest herefter. Skredsande AB er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. Botilbuddet består af 2 afdelinger som hver er opdelt i to boenheder. Vi har plads til i alt 26 borgere. Som sygeplejerske på Skredsande vil du få ansvaret for en række opgaver, herunder blandt andet: tæt samarbejde med husets øvrige personale omkring borgernes sundhed og trivsel kontakt til læge/sygehus samt ledsagelse hertil når det er relevant kontakt og faglig sparring med vores Social Sygeplejefaglige Team (SST) opdatering og vedligehold af borgernes tværfaglige helhedsvurdering i Nexus...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Holstebro Kommune
Specialcenter Skovvang - Center for Social Indsats Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger. En fast stilling på 30 timer på Modtageafdelingen med tiltrædelse 1. november 2022 eller hurtigst muligt Specialcenter Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer m.v. Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - det alternative plejehjem Skovly, Modtageafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team. Stillingen er primært på Modtageafdelingen. I ferier og ved sygdom kan forventes opgaver i de øvrige teams. Målgruppen for det alternativ plejehjem Skovly, SEL § 107 er borgere som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder. Der er 10 pladser. På Modtageafdelingen,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Holstebro Kommune
Vi søger ny kollega... Er det dig? Har du lyst til nye og spændende udfordringer - og er du serviceorienteret? Brænder du for at arbejde med plejeopgaver? Har du lyst til at have medindflydelse på eget arbejdsområde? Er du uddannet som social- og sundhedshjælper? Så er det dig, vi står og mangler... Team Vinderup søger en social- og sundhedshjælper til en stilling på 30 timer i nattevagt. Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2022, eller efter aftale. Vagterne er fordelt med 7 arbejdsdage/7 fri-arbejdsfri dage. Der ligger en lokalaftale omkring dette på området Team Vinderup er et af fire hjemmeplejedistrikter i Holstebro Kommune. Team Vinderup har som mål, at vi gennem vores fælles arbejdsindsats skaber den størst mulige værdi for borgeren Vi søger en medarbejder der Har en uddannelse som social- og sundhedshjælper Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt, men samtidigt er indstillet på det brede tværfaglige samarbejde Er stabil i fremmøde Formår at omstille sig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Holstebro Kommune
Vi søger en sygeplejerske til en nyoprettet stilling til vores botilbud på Skredsande AB, Center for Handicap. Stillingen er fast og på 30 timer. Vagterne ligger som udgangspunkt mandag til fredag i tidsrummet 7.30-13.30. Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2022 eller snarest herefter. Skredsande AB er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. Botilbuddet består af 2 afdelinger som hver er opdelt i to boenheder. Vi har plads til i alt 26 borgere. Som sygeplejerske på Skredsande vil du få ansvaret for en række opgaver, herunder blandt andet: tæt samarbejde med husets øvrige personale omkring borgernes sundhed og trivsel kontakt til læge/sygehus samt ledsagelse hertil når det er relevant kontakt og faglig sparring med vores Social Sygeplejefaglige Team (SST) opdatering og vedligehold af borgernes tværfaglige helhedsvurdering i Nexus...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
Vil du være med til at gøre en forskel for Holstebro Kommunes børn og unge, kan du være en af de psykologer, vi leder efter. Vi søger to nye dygtige kolleger, som vil Bidrage med en tværfaglig indsats i forhold til medarbejdere, forældre og børn på skoler og i dagtilbud Du kommer til at arbejde med psykologfaglige vurderinger samt yde psykologfaglig sparring og vejledning med formålet, at understøtte barnets udvikling og trivsel i fællesskabet – hele tiden med fokus på den tværfaglige indsats. Vi understøtter arbejdet med PALS, LP og DUÅ i daginstitutioner og skoler samt varetager evidensbaserede kognitiv adfærdsterapeutiske forløb individuelt og i gruppe. Om os Videncentret er organiseret under Børn og Unge og er en enhed for tværgående indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år, som i samarbejde med dagtilbud, skoler, familiesektion m.m. skal fremme børn og unges muligheder for at deltage i fællesskaber og opleve udvikling og trivsel. Videncentret består af Pædagogisk...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Holstebro Kommune
Center for Social Indsats søger social- og sundhedsassistenter til Sundhedsfagligt afsnit, Skovly, Specialcenter Skovvang Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger. 3 faste stillinger på 30 timer på botilbuddet Skovly med tiltrædelse 1. november 2022 eller hurtigst muligt Specialcenter Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer m.v. Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - Det alternative plejehjem Skovly, - Modtageafdelingen - Sundhedsfagligt Team, udekørende Stillingerne er primært på Skovly. I ferier og ved sygdom kan forventes opgaver i de øvrige teams. Målgruppen for det alternativ plejehjem Skovly SEL § 107, er borgere som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
I det Socialfaglige afsnit (Boafdelingen/herberg) på Specialcenter Skovvang, søger vi en socialrådgiver. På Boafdelingen optager vi hjemløse socialt udsatte borgere til midlertidige ophold jf. Servicelovens §110. Målgruppen er hjemløse borgere over 18 år, der har varierende grad af svære personlige udfordringer fx i form af afhængighed af rusmidler, psykiske-, fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer. Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder fremfor begrænsninger. Vi møder beboerne med tillid, anerkendelse og respekt med fokus på den enkelte styrker selvstændighed og ansvarlighed. Om stillingen Der er tale om en fuldtidsstilling 37 timer pr. uge. Tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er placeret på Boafdelingen, som er en del af det Socialfaglige afsnit på Specialcenter Skovvang. Skovvang er en del af Center for Social Indsats (CFI) og hører under Socialafdelingen i Holstebro Kommune. Dine...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Holstebro Kommune
På Center Vest søger vi en social- og sundhedsassistent til fastansættelse 30-32 timer pr. uge. På Center Vest får du mulighed for at gøre en forskel for borgere i både plejeboliger, ældreboliger og på midlertidige ophold. På Center Vest er der plads til i alt 21 beboere, otte ældreboliger, syv plejeboliger og derudover seks på midlertidigt ophold. Vi bidrager alle til at understøtte alle aspekter af borgernes liv i et tværfagligt miljø med fokus på beboernes ressourcer og behov i et tæt samarbejde med de pårørende. Vi er et team bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, husassistenter, rengøringspersonale, elever og studerende. Vi tilbyder en mindre - men meget dynamisk - arbejdsplads, hvor vi har god mulighed for at holde mennesket og dets ressourcer i fokus - her er højt til loftet og en medarbejdergruppe, som virkelig er fantastisk, både fagligt og menneskeligt en arbejdsplads, hvor vi vægter det tværfaglige samarbejde højt,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
Hjemmeplejen Team Parkvej søger en social- og sundhedshjælper til aftenvagt. Stillingen er på 29,75 time i gennemsnit pr. uge. Tiltrædelse hurtigst muligt eller den 1. oktober 2022. Team Parkvej er en del af Område Øst i Holstebro Kommune og vores base er i kælderen under plejeboligerne Parkvænget på Parkvej. Vi har kontor sammen med både terapeuter og sygeplejersker, hvilket giver god mulighed for sparring og samarbejde på tværs. Vi forventer at du Er uddannet social- og sundhedshjælper. Kan arbejde selvstændigt, samt indgå i et tæt tværfagligt samarbejde. Har gode samarbejdsevner. Kan bevare overblikket i pressede situationer. Kan prioritere høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Gerne bred faglig erfaring og/eller erfaring fra hjemmeplejen. Kan være tovholder i komplekse borgerforløb. Er fortrolig med elektronisk dokumentation. Har kørekort. Vi kan tilbyde Et spændende job med mange faglige udfordringer. Synlig og nærværende ledelse. Et engageret personale. Et...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
Specialtilbuddet Lillelund har 2 ledige stillinger. Der er tale om faste stillinger i blandede dag/aftenvagter og med 5 weekendvagter på 16 uger. Timetal efter nærmere aftale. Din faglige baggrund kan enten være socialpædagog, Social & Sundhedsassistent, ergoterapeut eller du kan have tillærte pædagogiske kompetencer fra lignende stilling. Det vigtigste er lysten og motivationen til at indgå i et udviklende job. Tiltrædelse snarest eller senest den 1. december 2022. Specialtilbuddet Lillelund er en del af Holstebro Kommunes Socialafdeling og hører til under Center for Social Indsats. Lillelund er et døgntilbud placeret i landlige omgivelser i en tidligere landejendom lidt udenfor Vemb. Målgruppen er borgere med sammensatte og komplicerede problemstillinger og borgerne kan have psykiatriske lidelser kombineret med f.eks. andre intellektuelle/kognitive forstyrrelser, historik med misbrug af rusmidler og evt. seksualiserende adfærd og/eller udadreagerende adfærd. Borgernes...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
Skovvang/Lillelund søger medarbejder som vågen nattevagt. Center for Social Indsats har en ledige stilling i fast nattevagt. Din faglige og erfarings-mæssige baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er lysten og motivationen til at indgå i et udviklende job. Du kan have tillærte pædagogiske kompetencer eller have en sundhedsfaglig basis-uddannelse. Stillingen er på 32,5 time/ugentligt. Skovvang og Lillelund er en del af Center for Socialt Indsats under Socialafdelingen i Holstebro Kommune. Målgrupperne i tilbuddene er borgere fra 18 år med komplekse udfordringer i form af misbrug, hjemløshed, psykiske og sociale problemer i varierende grad og omfang. Nattevagtsteamet har base på Skovvang og Lillelund, men har derudover opgaver på tværs af tilbud i hele Socialafdelingen. En vigtig opgave er at kunne yde basal omsorg og give ro-givende pædagogik. Du vil kunne forvente at blive en del af vores team for natberedskab, hvoraf der i alt er 5 vågne vagter et givende job i en...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
Er du studerende og mangler et fritidsjob eller har du sabbatår og kan arbejde både i hverdagen og i weekenderne? Har du lyst til og mod på at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgernes ønsker? Har du mod på at lære nyt og udvikle dig? Så er det nu, du skal slå til Vi søger nogle kvikke og stabile weekendafløsere/tilkaldevikarer, til både dag- aften og nattevagter ved Hjemmeplejen - Team Parkvej, Holstebro Kommune. Det kan være du er studerende og ønsker studierelevant arbejde i din fritid. Vi foretrækker personer som er i gang med, eller skal i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, men er åbne for andre ansøgere med tilsvarende erfaring. Kørekort påkrævet. I Hjemmeplejen hjælper vi borgere i deres eget hjem med personlig pleje og praktisk bistand. Vi arbejder i teams, hvor alle kolleger er fælles om at skabe en god og dynamisk arbejdsplads. Du vil få god introduktion til opgaverne, hvor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Holstebro Kommune
Stillingsopslag – Sygeplejerske til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Holstebro Kommune Brænder du for at arbejde med rehabilitering, så kan vi tilbyde en fast stilling på 30 t/ uge fra den 1. december 2022. Rehabilitering er et højt prioriteret område i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Alle rehabiliteringsforløb varetages tværfagligt i teams sammensat af forskellige faggrupper afhængig af det konkrete indsatsområde - og roller og opgaver omkring et rehabiliteringsforløb er således forskellige i de enkelte teams. Aktuelt varetager vi rehabilitering indenfor hjerte-, KOL-, kræft- og diabetesområdet. Rehabiliteringsforløbene er tilrettelagt ud fra anbefalingerne i forløbsprogrammer og nationale anbefalinger. Vi har stort fokus på både den sundhedspædagogiske og den faglige indsats i forløbene med henblik på at udvikle borgers mestringsevne i hverdagslivet. Den fysiske træning i forløbene varetages både i lokaler i Center for Sundhed og i udendørs miljøer. Systematisk...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022