Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

AjourCare Aps

AjourCare Aps
Vi søger en social- og sundhedsassistent som har lysten og evnen til drive vores hjemmepleje i Roskilde kommune. Vi er Privat omsorg – en del af AjourCare. Med højt engagement arbejder vi hver dag for at højne livskvaliteten for vores borgere. Vi leverer særlig kvalitet i observationer og dokumentation, og vi vægter selvbestemmelse fra den enkelte borger højt. Om jobbet: Med det overordnede ansvar for driften, får du en central position i samarbejde med Roskilde kommune. Du refererer til områdeleder Charlotte Christensen. Du er med til at sikre en ensartet kvalitet i det udførende arbejde. Daglig ledelse af dit eget team som består af det udkørende personale i plejen. Facilitering af personalemøder med aktuelle emner på agendaen. Samarbejde med visitator, borger, pårørende. Supportering og samarbejde med vores planlægger. Din ansættelse er baseret på FOA`s fritvalgsordning. Den rette kandidat: Du er uddannet social- og sundhedsassistent. Du formår at kombinere dine sundhedsfaglige...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
AjourCare Aps
Vi har åbnet vores private hjemmepleje i Roskilde kommune, og vi har brug for dig! Trives du på farten i plejen? Kan du se dig selv være en del af en arbejdsplads, hvor kvalitet og værdifulde relationer er i fokus? Så vil vi gerne have dig med på vores nye team! Hos Privat omsorg er den enkelte borger i trygge hænder. Vi leverer høj kvalitet i observationer og dokumentation, og vi lever op til vores forpligtelser med en fuldt funktionel arbejdsmiljø-organisation,. Det er blandt andet med til at gøre os til borgernes foretrukne hjemmepleje. Vores navn er ikke tilfældigt. At udvise omsorg i en professionel sammenhæng kræver særlige færdigheder samt en dyb forståelse for det hele menneske. Uanset om vi yder personlig pleje eller praktisk hjælp hos den enkelte borger, er omsorg det bærende element i vores arbejde. Om stillingen: Du arbejder med helhedspleje, sygeplejefaglige opgaver og rehabiliterende arbejde hos den enkelte borger. Du skaber tryghed, da du møder de samme borgere på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
AjourCare Aps
Vores private hjemmepleje i Allerød har brug for dig! Trives du på farten i plejen? Kan du se dig selv være en del af en arbejdsplads, hvor kvalitet og værdifulde relationer er i fokus? Så vil vi gerne have dig med på vores nye team! Hos Privat omsorg er den enkelte borger i trygge hænder. Vi leverer høj kvalitet i observationer og dokumentation, og vi lever op til vores forpligtelser med en fuldt funktionel arbejdsmiljø-organisation,. Det er blandt andet med til at gøre os til borgernes foretrukne hjemmepleje. Vores navn er ikke tilfældigt. At udvise omsorg i en professionel sammenhæng kræver særlige færdigheder samt en dyb forståelse for det hele menneske. Uanset om vi yder personlig pleje eller praktisk hjælp hos den enkelte borger, er omsorg det bærende element i vores arbejde. Om stillingen: Du arbejder med helhedspleje, sygeplejefaglige opgaver og rehabiliterende arbejde hos den enkelte borger. Du skaber tryghed, da du møder de samme borgere på vagten. Din ansættelse er...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023