Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Infektionssygdomme

  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Århus N , Danmark
Region Midtjylland Infektionssygdomme
Den kliniske forskningsenhed hører under afdelingen for Infektionssygdomme. Afdelingen er højtspecialiseret inden for behandlingen af infektionssygdomme og der gennemføres forskning på internationalt niveau indenfor bl.a. HIV, hepatitis, cystisk fibrose, svære bakterielle infektioner, vacciner og COVID-19. Forskningsenheden varetager både studier initieret af lægemiddelfirmaer og afdelingens egen forskning. Forskningsenheden er involveret i alle dele af forskningsprojekterne fra planlægning til praktisk gennemførelse og dataindtastning. Forskningsenheden består aktuelt af fire projektsygeplejersker, to sekretærer og en deltidsansat læge. Vi er en velfungerende enhed med et godt socialt sammenhold. Vi har desuden et nært samarbejde med læger og forskere fra hele afdelingen, samarbejdspartnere på AUH og andre danske forskningsenheder, samt medicinalfirmaer. Stillingsbeskrivelse Vi har aktuelt to ledige stillinger, begge i udgangspunktet på 37 timer/uge: En 1-årig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Infektionssygdomme
Ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, er en 1-årig stillingen som reservelæge ledig til besættelse pr. 1. november 2022 (Introduktionsstilling nr. 6620-16-01-i-1) eller snarest herefter. Infektionssygdomme modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse. Afdelingen er normeret til 22 senge og har omkring 1.500 indlæggelser årligt. Herudover har afdelingen et ambulatorium med ca. 10.000 kontakter årligt, primært patienter med kroniske, virale infektioner (herunder HIV og hepatitis), langvarige bakterielle infektioner, cystisk fibrose samt immundefekt. Senest er etableret en senfølgeklinik til udredning og behandling af svære post-covid tilstande samt en klinik for kompleks og tværkulturel medicin. Den lægelige normering i den kliniske del af afdelingen omfatter en ledende overlæge/professor, 9 overlæger, 4 afdelingslæger, 6 uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsesforløb, 4...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Infektionssygdomme
Hvem er vi? Vi er en passioneret gruppe sygeplejersker som elsker vores fag. Vi er en lille afdeling med et stort hjerterum . Med afsæt i medmenneskelighed og faglighed fokuserer vi sammen på det gode patientforløb, således at der skabes en helhed for patienten fra det akutte stadie til rehabilitering. Hvad vil det sige? Vi har en spændende variation i vores hverdag, fra den grundlæggende til den specialiserede sygepleje Vi rummer alle patienter og deres "skævheder" Vi er fagligt stolte og sigter altid højere Vi er et yderst engageret team som samarbejder og hjælper hinanden Vi står stærkt sammen, fordi vi kan lide hinanden Vi lytter til hinanden og har det sjovt sammen Vi værner om fagligheden og det gode arbejdsmiljø, da vi ved at det er bærende for patienterne og os selv i et travlt sundhedsvæsen Tildelt patientpleje og teamstruktur Plejen er organiseret ud fra tildelt patientpleje og teamstruktur, hvor vi i fællesskab tilrettelægger opgaverne, sparrer og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Infektionssygdomme
Sygeplejerske til Infektionsklinikken - en klinik med masser af engagement Vi søger en sygeplejerske til Infektionsklinikken, Aarhus Universitetshospital. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2022 og er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge Hvem er vi Vi er en klinik med et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor man opfatter sig som en vigtig del af et stærkt tværfagligt team, og hvor vi arbejder meget selvstændigt. Vi har en høj faglig standard, hvor udvikling og faglig sparring er et grundlæggende fundament i hverdagen, og hvor vi tilstræber en helhedsorienteret sygepleje, som betyder, at der ind i mellem skal tænkes ud af boksen, for at hjælpe patienten bedst muligt. Vi har et tæt samarbejde med vores sengeafsnit og den kliniske forskningsenhed. Din primære opgave vil være at varetage sygeplejen til patienter inden for Kompleks tværfaglig medicin. Derudover vil du skulle varetage den infektionsmedicinske sygepleje til patienter med cystisk fibrose, hiv, hepatitis, tuberkulose,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022