Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Medicinsk

  • Skovlyvej 15, 8930 Randers NØ , Danmark
Region Midtjylland Medicinsk
Vi opslår hermed en 1-årige uklassificeret stilling som læge (trin 1) på Medicinsk Afdeling, med primær tilknytning til det kardiologiske team. Stilingen er med start 01.12.22, eller efter aftale. Lægen skal primært arbejde inden for det kardiologiske felt, herunder i bagvagtsfunktion. Du skal derfor selvstændigt kunne ekkokardiografere og have erfaring med håndtering af akutte kardiologiske problemstillinger. Du vil samtidig have mulighed for at udbygge kompetencer i forhold til din individuelle profil og vil få tilknyttet mentor mhp. dette. Det kardiologiske team består af 6 speciallæger samt 3 HU læger og 1 reservelæge. Det kardiologiske team består af et kardiologisk-medicinsk sengeafsnit med 20 senge og ambulant funktion. I sengeafsnittet arbejder man i stuegangsteam med 3 læger. De ambulante funktioner er organiseret i hjerteklinikken. Den akutte kardiologiske funktion varetages i dagtiden i Akut Hjerteklinik hvor der modtages patienter med akutte kardiologiske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Medicinsk
Medicinsk Afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger en afdelingslæge til 1/12-2022 eller efter aftale. Vi søger en afdelingslæge som vil indgå i et team, hvor aktiv og positiv udvikling er i fokus tværfagligt. Vores nye afdelingslæge skal have lyst og vilje til ikke blot egen faglig udvikling, men også udvikling inden for ledelse, organisation og tværfag undervisning i Hjertemedicinsk team. Vi er i gang med spændende udvikling inden for både den kardiologiske blok, men også i samarbejde med vores kollegaer fra andre team som geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin. Vi har et aktiv forskningsmiljø inden for kardiologien, som der er mulighed for at deltage i og som inden for de sidste år har produceret forskning, som har ændret internationale kliniske retningslinjer. Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier i samarbejdet med vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De er sammen med kontinuerlig udvikling af det kardiologiske...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Medicinsk
Vi tilbyder hermed to introduktionsstillinger med start 01.11.22 eller snarest derefter. Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med et solidt fundament i den brede intern medicin, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø. Vi lægger vægt på ordentlighed og faglighed i samspillet med patienter, pårørende og kollegaer samt samarbejde imellem alle faggrupper på afdelingen. Vi prioriterer ansøgere med engagement for læringskulturen både individuelt og for hele afdelingen herunder udviklingen af det tværfaglige fællesskab omkring patientbehandlingen. Du vil som introduktionslæge deltage i stuegangs- og klinikfunktionerne inden for de intern medicinske specialer lungemedicin, geriatri, endokrinologi, reumatologi, kardiologi, infektionsmedicin samt gastro/hepatologi. Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Medicinsk
Medicinsk Afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger speciallæge i kardiologi til en overlæge stilling fra 1/12-2022 eller efter aftale. Vi leder efter en kardiologis speciallæge som vil indgå i et team hvor aktiv og positiv udvikling er i fokus tværfagligt. Vores nye kardiolog skal have lyst og vilje til at være en del af ledelsen af vores hjertemedicinske enhed. Dette involverer at deltage aktivt i ledelsen af den daglige drift og udvikling af vores hjertemedicinske enhed og af vores personale tværfagligt. Vi er i gang med spændende udvikling inden for både den kardiologiske blok men også i samarbejde med vores kollegaer fra andre team som geriatri og infektionsmedicin. Vi har indført hjerte-CT og udvider vores antal hjerte-CT tider løbende. Vi stiler imod at vores cardiac imaging portefølje udvides over de næste år, og hvis dette har interesse kan vi tilbyde oplæring. Der er der udviklet et Akut Hjerteklinik koncept hos os som nu er udbredt til flere andre matrikler i regionen....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022