Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Glostrup Hospital

Fuldtid
Glostrup Hospital
Babyboom på afsnit 23. Vi er så heldige, at tre af vores kollegaer skal på barsel. Derfor søger vi en kollega, der kunne have lyst til at indgå i et godt fagligt arbejdsmiljø og fællesskab i et 1-årigt vikariat. Stillingen er til besættelse fra 1/11-22, er på 32-37 timer og er nattevagt- weekend og helligdags fri. Arbejdstiden varierer i tidsrummet 7.30-20.00 med rådighedsvagt fra hjemmet 20.00 -23.00 Vores afsnit yder opvågningssygepleje til indlagte patienter, der har fået foretaget ryg- eller øjenkirurgi. Desuden varetager vi en bred vifte af dagkirurgiske funktioner for øjenpatienter, MR-scanning af børn, tandlægepatienter og anlæggelse af PEG sonder. Pr. 1.11 skal vi desuden varetage dagkirurgiske funktioner til kæbekirurgiske patienter. Hverdagen bærer præg af vekslende travlhed i et miljø med primært elektiv præ- og postoperativ sygepleje og oftest korte patientforløb. Vi arbejder med et stort fagligt engagement, både i forhold til patientforløb og specialekendskab....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Vi søger social- og sundhedsassistenter til at indgå i vagtdækning af henholdsvis dag-, aften- og nattevagter. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale. Timeantal kan aftales individuelt. Om afsnittet Afsnittet har 12 senge og alle indlæggelser er planlagte. Vi har 2 typer patientforløb: Det ene er søvnpatienter, som indlægges til søvnmonitorering i typisk 1 døgn - enkelte gange kan flere døgns indlæggelse forekomme i meget komplekse forløb. Den anden type af patientforløb er patienter med svær hovedpine / migræne, som indlægges med henblik på blandt andet medicinudtrapning i et 12- dages forløb. Det er et spændende afsnit, hvor samarbejde på tværs af flere afdelinger og faggrupper er helt centralt. Som sosu-assistent i afsnittet indgår du i et team af social- og sundhedsassistenter og læger, hvor I varetager sygeplejen og observation af de indlagte patienter. Nogle af arbejdsopgaverne er meget tekniske i forhold til søvnovervågningen og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Har du mod på og lyst til at være den ene af vores to sygeplejersker i Afdeling for Rygmarvsskaders ambulatorie på Rigshospitalet, Glostrupmatriklen? Vores ambulatorie er åbent fra tirsdag til fredag. Som sygeplejerske hos os skal du arbejde med selvstændige såvel som tværfaglige konsultationer, hvor opgaverne blandt andet er at: følge op på indlæggelser, yde sårpleje, hjælpe med blære/tarmproblemer, lave årsstatus, modtage nyhenviste samt passe den daglige telefontid og meget mere. Det tværfaglige team i ambulatoriet består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter samt lægesekretær. Du må rigtig gerne: have erfaring med den rehabiliterende sygepleje, men har du det ikke, så lærer vi dig op både kunne lide at arbejde med den komplekse sygepleje, og have fagligt blik på den grundlæggende sygepleje have kompetencer inden for sårpleje have gode samarbejdsevner og være med til at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø have ønsker til personlig og faglig udvikling have...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Har du lyst til at arbejde i dagvagt mandag til fredag i et spændende og højtspecialiseret team? Så er vi et match. Vi søger flere nye kræfter på Afdelingen for Øjensygdomme, Glostrup, operationsgangen Ø36/46 pr. 1/12-2022 eller efter aftale, 37 timer ugentlig i en vagtfri stilling. Lidt om os: Øjenklinikken på Rigshospitalet består af øjenfunktioner beliggende på Glostrup, Blegdamsvej, samt Nordsjællands Hospital. Vi er ca. 370 ansatte, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner. Øjenklinikken på Rigshospitalet Glostrup har 4 ambulatorier, 1 sengeafsnit, 1 forskningsenhed, 1 dagkirurgisk afsnit og 2 operationsgange. Vi har patienter i alle aldre i elektive og akutte patientforløb. Hvor skal du indgå? Du skal indgå på øjenklinikkens operationsgang, der er fordelt på 2 etager med i alt 18 operationsstuer. På 6. sal ligger vores elektive afsnit (Ø 36/46, med i alt 10 operationsstuer), hvor der opereres ambulante patienter i lokal anæstesi,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Reservelæge til Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet - Glostrup, Dansk Center for Søvnsygdomme Er du på vej til uddannelse indenfor neurologi eller lungemedicin og interesseret i at styrke dit CV med forskningsmulighed og opnåelse af kompetencer indenfor søvnsygdomme på et højt specialiseret center? Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser søger en læge snarest muligt til Dansk Center for Søvnsygdomme. Arbejdsopgaverne er varetagelse af en række kliniske opgaver indenfor udredning og behandling af søvnsygdomme. Vi ønsker at give ansøgeren mulighed for selvstændigt at arbejde med søvnpatienter. Vi giver også mulighed for at deltage i/evt. initiere forskningsprojekter indenfor afdelingens fagområder, ligesom der vil være muligheder for at opnå meritering indenfor undervisning. Stillingen er på 37 timer ugentligt med dagtidsarbejde på hverdage. Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til 1 år. Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Dygtig social- og sundhedsassistent søges, med interesse for den ældre medicinske patient. Vi er et spændende og travlt ældremedicinsk sengeafsnit. Vi varetager behandlingen af den ældre medicinske patient, med mange diagnoser. Fokus er på genoptræning og rehabilitering, samt behandling af den akutte sygdom som er årsag til indlæggelsen. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde med terapeuter, pårørende og primær sektor. Du skal trives med at tingene til tider kan gå stærkt og du skal kunne lide at arbejde i et til tider travlt med spændende miljø, hvor du ofte har mange bolde i luften. Vores personalegruppe Vores dygtige assistentgruppe er alle erfarne social- og sundhedsassistenter med en meget stor faglighed og en stor passion for den ældre medicinske patient. De har alle været her i mange år og har deraf oparbejdet mange udvidede kompetencer. Afdelingens sygeplejersker, er både novicer og erfarne sygeplejersker, fælles er et ønske om et godt patientforløb for den...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Vi søger en sygeplejerske, der brænder for det kardiologiske speciale, og som vil være med til at fastholde og videreudvikle vores høje faglighed og vores faglige stolte kultur. Vi ønsker os En sygeplejerske der har fokus på at stile mod den højeste kvalitet i patientforløbet, og som ligger vægt på, at patienter og pårørende oplever, at de har mulighed for at blive inddraget i forløbet på bedste vis og går herfra med en god oplevelse. En sygeplejerske der er god til at indgå i teams, som er interesseret i både den akutte del af kardiologien men også har interesse i den kronisk syge hjertepatient Det er vigtigt at du Brænder for det gode patientforløb. Er en dygtig kommunikator, der møder andre med dialog og imødekommenhed. Er interesseret i at tilegne dig det kardiologiske speciale, hvis du ikke allerede har erfaring med dette. Introduktion som bliver skræddersyet til din erfaring Du vil få et skræddersyet introduktionsprogram som matcher dig – men den første måned...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Du tror det måske ikke, men øjen-operationsgangen på Rigshospitalet-Glostrup er kæmpestor, højtspecialiseret og der er rig mulighed for at udvikle sig. Vi søger nye øjne og kræfter - så har du har lyst til at blive en del af holdet som operationssygeplejerske på VB3? Vi er et velfungerende og spændende team, hvor der er fokus på kompetenceudvikling. Du vil få en grundig oplæring til at blive en god og dygtig operationssygeplejerske, hvor der vil være begrænset vagtbyrde. Hvis det siger dig noget, så mangler vi dig på Afdelingen for Øjensygdomme, operationsgangen, VB3 Rigshospitalet-Glostrup pr. 1/12 2022 eller efter aftale søger vi operationssygeplejersker, 37 timer ugentligt. Lidt om os: Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet består af øjenfunktioner beliggende på Glostrup, Blegdamsvej, samt Nordsjællands Hospital. Vi er ca. 370 ansatte, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner. Øjenklinikken på Rigshospitalet, Glostrup har 4...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Er du uddannet sygeplejerske, og har du mod på at prøve kræfter med et spændende og udfordrende speciale – så er du velkommen på Ældremedicinsk sengeafsnit M33, Rigshospitalet – Glostrup. Vi er et afsnit der hver dag har nye opgaver, spændende patientforløb og højt humør. Vi kan tilbyde en aktiv hverdag, med fokus på tværfagligt samarbejde omkring det ældremedicinske patientforløb. Vi forventer af dig At du imødekommer udfordringerne og glæden ved arbejdet med den ældre medicinske patient. At du er god til at kommunikere mono- og tværfagligt – også i komplekse situationer. At du vil være en god kollega, der har lyst til at samarbejde på tværs, herunder tage del i spl.stud. og sosu.ass.elevers uddannelse, som vægtes højt på afsnittet. At du gerne har erfaring som sygeplejerske, og kan bidrage med kompetent og opdateret viden til afsnittet. En hverdag som sygeplejerske på M33 byder mange forskellige opgaver, heriblandt Koordinering af komplekse patientforløb. Afvikling af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Vi mangler aktuelt to sygeplejersker – ellers er alle vores stillinger besat – hvilket giver os masser af muligheder i sygeplejen til vores patienter med rygmarvsskader. Så hvis du har lyst til at være sygeplejerske i et højt specialiseret speciale, og vil nyde vores sidste tid i Hornbæk sammen med os, så kom frisk. Vi flytter i maj 2023 ind i vores nybyggede store neurorehabiliteringshus, som er placeret i Glostrup. Et hus som på alle måder er innovativt, spændende, og giver os masser af muligheder for udvikling på tværs mellem de to specialer vores Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader rummer. Hvem er vi? Vi har i Hornbæk samlet plads til 43 patienter, som er indlagt til højt specialiseret rehabilitering. Vi modtager patienter fra hele Østdanmark, Grønland og Færøerne. Afdelingen består af 2 sengeafsnit og en stor terapeutisk enhed med de nyeste træningsfaciliteter. Vi arbejder i et inspirerende miljø, hvor fællesskab og samarbejde på tværs af alle faggrupper er vigtige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Klinisk sygeplejespecialist – intensiv afsnit 13 Rigshospitalet Glostrup Intensiv afsnit 13 ønsker at bidrage til de bedste patientforløb og vi søger nu en klinisk sygeplejespecialist pr. 1. december 2022, 37 timer pr. uge, som vil være med til at bygge videre på udviklingen af den pleje og behandling vi tilbyder til vores patienter og pårørende. Vi ønsker os: En klinisk sygeplejespecialist som gennem et stort engagement kan sikre at vi fremadrettet fortsætter med at yde sygepleje på et højt fagligt niveau. Hvem er vi: Vi er et mindre intensivafsnit med aktuel normering til 5 senge, med en sygeplejegruppe bestående af intensivsygeplejersker, sygeplejersker under uddannelse og social-og sundhedsassistenter. Vi modtager patienter fra husets specialer, som overvejende består af medicinske og neurologiske patienter, samt patienter med hjerne- eller rygmarvskade, som efter den akutte behandling foretaget på vores søsterafsnit 6021 på Blegdamsvej, indlægges til intensiv tværfaglig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Lyder det spændende, at modtage opkald fra ambulancer på vej ind i Akutklinikken? Og vil du være med til at fordele indlagte og nyankomne patienter ud fra de tilstedeværende kompetencer dine kolleger har i vagten? Efter endt introduktion og følgevagter forventes du nemlig, at kunne være koordinerende sygeplejerske om natten. Akutklinikken i Glostrup modtager voksne medicinske, neurologiske, reumatologiske og rygpatienter døgnet rundt. De medicinske patienter kan være lunge, hjerte, infektion, afrusning, diabetes etc. Dog ikke mave-tarmpatienter. Nogle af patienterne er sårbare og lider af kroniske sygdomme. De fleste nætter ankommer der 2-7 patienter. I Akutklinikken er der også indlagte patienter, som forventes at kunne blive udskrevet eller flyttet næste formiddag. Du er ikke alene Om natten er der 4 plejepersonaler i vagt, 2 sygeplejersker, 1 social- og sundhedsassistent med udvidet kompetence og 1 servicemedarbejder (social- og sundhedshjælper). Der er 3 læger i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Intensiv interesserede sygeplejersker søges til vores intensive afsnit 13 på Rigshospitalet Glostrup pr. 1 december. Synes du det intensive felt lyder spændende? Har du lyst til læring og faglig udvikling, så er det lige vores intensive afsnit du skal søge job på. Vi søger sygeplejersker, der har en særlig interesse og lyst til arbejde med det intensive felt. Du skal søge stilling på intensivt afsnit 13, hvis du ønsker dig: Tid til læring, tid til at udøve dit fag, nærvær, godt arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, afsnitsudvikling, team ånd, ordentlighed og mentorordning. Vi ansætter både nyuddannede og erfarne sygeplejersker i afdelingen. Hvis du har den intensive specialuddannelse, er du naturligvis også meget velkommen til at søge. Uanset hvilken baggrund du har, vil vi sørge for der kommer til at være et struktureret og individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram. Kort om afsnittet: Vi er et mindre intensivafsnit med aktuel normering til 5 senge, med en...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Glostrup Hospital
Til gengæld ønsker vi, at du er mødestabil kan lide at arbejde i et dynamisk miljø er i besiddelelse af et godt humør. Så kan vi tilbyde gode, sjove, dygtigt og hjælpsomme erfarne og mindre erfarne kolleger mentorordning god oplæring/undervisning godt læringsmiljø spændende bredt speciale med engagerede kolleger, som vil vores patienter det bedste. Plan for kompetenceudvikling de næste to år indenfor akutmedicinsk sygepleje samt skadestue. Lidt om os Vi varetager akutmedicinske patienter i vores modtagelse, deriblandt kørsel A på vores akutstuer. Vi opstarter den akutte behandling, hvorefter patienterne kører op på vores stationære medicinske afsnit i huset. Vi arbejder i forskellige fast-track spor for at optimere de enkelte patientforløb, så du vil varetage forskellige funktioner i afdelingen. Vores skadegang er åben alle dage fra 07.00- 22.00. Her behandler vi skader såsom: forskellige typer akutte sår, forstuvede ankler, frakturer, øjenundersøgelser osv....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Hospital
Da den ene af vores to ledende lægesekretærer har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ledende lægesekretær i Afdeling for Øjensygdomme pr. 1. november 2022. Afdeling for Øjensygdomme er placeret i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Afdelingen har funktioner på fire matrikler, hvoraf Glostrup er den største. Øjenafdelingen varetager højt specialiserede funktioner indenfor kirurgiske og medicinske øjensygdomme med flere end 140.000 ambulante besøg og ca. 20.000 operationer årligt. Vi er ca. 350 ansatte, bestående af en bred vifte af faggrupper. Din primære arbejdsplads vil være på Glostrup matriklen. Det er en travl arbejdsplads, præget af mange patientkontakter og med mange samarbejdspartnere og deraf derfor et stort behov for, at de administrative funktioner fungerer optimalt. Du vil organisatorisk referere til afdelingsledelsen og indgå i tæt samarbejde med vores ni afsnitsledelser. Du skal varetage ledelsesopgaven i samarbejde med den anden ledende lægesekretær, I...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022