Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Glostrup Kommune

Fuldtid
Glostrup Kommune
Vil du være Social- og sundhedsassistentelev i Glostrup kommune. Næste hold starter Oktober 2022. Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Du uddannes til selvstændigt at varetage sammenhængende borgerforløb – herunder blandt andet personlig pleje, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration, rehabilitering etc. Du uddannes desuden til at arbejde med koordinerende funktioner og kvalitetssikring. Adgangskrav: Som udgangspunkt skal du have bestået grundforløb 2 rettet mod Sosu eller have afsluttet social- og sundhedshjælper uddannelsen. Læs mere om adgangskrav på www.sosuh.dk For at starte uddannelsen skal du indgå en uddannelsesaftale med Glostrup Kommune. Kommunen er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, som veksler mellem skole og praktik. Vi samarbejder med Sosu H Brøndby, Herlev og Gladsaxe , hvor teoriundervisningen foregår. Den praktiske del af uddannelsen foregår på ældrecentre og i hjemmeplejen, i psykiatrien og på hospital. Du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Glostrup Kommune
Sagsbehandler med stærke socialfaglige kompetencer søges til Ungeindsatsen i Glostrup Unge- og uddannelsesenheden i Glostrup kommune søger en dygtig og erfaren sagsbehandler. Sagsbehandleren får mødelederfunktion i rehabiliteringsteamet og sagsstamme med aktivitetsparate og ressourceforløbsborgere. Vi søger derfor en ambitiøs og solidt fagligt velfunderet sagsbehandler som har lyst til og motiveres af disse opgaver. Vil DU være med til at sikre et godt fundament for Glostrup kommunes unge, så de igen bliver klar til at gå i uddannelse eller job? Så er du måske vores nye, dygtige kollega. Vores målgruppe er de 15-30 årige og stillingen er organisatorisk placeret i Unge- og Uddannelsesenheden, som har et naturligt ben i Glostrup Jobcenter (Center for Borgerkontakt og Arbejdsmarked) men samtidig også har sin egen politisk vedtagne ungestrategi. Vores ungestrategi fastsætter, at vi skal arbejde med den unge i centrum. Det stiller krav til, hvordan vi tænker, herunder at vores...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022