Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Glostrup Kommune

Glostrup Kommune
Er du klar til at arbejde med ordinær substitutionsbehandling og lægeordineret behandling med Diacetylmorphin (heroin)? Vi leder efter en helt speciel sygeplejerske, til et helt specielt job. Et svært match - men når det lykkedes, bliver det rigtig godt. For helt ærligt, vi er ikke for alle, men dem vi er for, er vi det bedste sted i verden. Vi er nemlig ikke en behandlingsinstitution med accelererede patientforløb og skæve arbejdstider. Vi er et helt specielt sted, hvor vi er så privilegerede at få lov til at arbejde med noget der er nyskabende og skadesreducerende – behandling af opioidafhængighed og lægeordineret heroinbehandling. For hos os bliver du ikke bare en sygeplejerske – du er også en støtte, en grædepude og en vigtig brik, i et til tider kaotisk puslespil. Du er en slags tværfaglig blæksprutte, der har valgt at gøre en reel forskel og sætte dit aftryk i en verden og hverdag, langt de fleste har skudt en hvid pil efter. Du er altså et helt specielt menneske, der...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Glostrup Kommune
En af vores medarbejder skal ud at prøve kræfter med andet arbejdsområde, så Familieafsnittet har brug for en ny spiller på holdet. Så er du socialrådgiver med erfaring, stærk i relationer og kan levere myndighedsarbejde med empati og tydelighed, så kan du være vores nye medarbejder. Hvem er vi og hvordan arbejder vi Familieafsnittet består af 30 medarbejdere og varetager myndighedsopgaver, forbyggende opgaver og behandlingsindsatser. Vi har forskellige faggrupper i afsnittet, som arbejder i et tværprofessionelt miljø hvor udfordringerne tit mødes med designede løsninger. Så du skal være parat til at lade dig forstyrre, blive inspireret af andre fagligheder og skabe nye indsatser på et stadigt mere komplekst område. Alle faggrupperne er samlet i de samme lokaler så der er fysisk tæthed, der understøtter den tværprofessionelle tilgang til opgaveløsningen. Samtidig er de primære samarbejdspartnere repræsenteret på matriklen, så der er kort afstand til alle i det tværsektorielle...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Glostrup Kommune
Centersygeplejerske til Ældrecenter Hvissinge Er du en sygeplejerske, der ønsker tid til at gå i dybden med sygepleje for den ældre borger i en stilling i dagvagt og weekend hver 8. weekend? En øget kompleksitet i borgerforløb, tidligere udskrivelser, flere borgere med demens og opgaveglidning fra hospitalerne kalder på, at vi i den daglige drift har løbende fokus på at højne kvaliteten igennem kompetenceudvikling, så vores borgere får den hjælp, pleje og sygepleje, de har behov for, og medarbejderne er trygge og trives i opgaveløsningen. På Ældrecenter Hvissinge har vi derfor prioriteret at have en centersygeplejerske på hver af vores 3 afdelinger i dagtiden. Vi er et hus, hvor traditionerne finder plads i nytænkningen, og vi lægger vægt på gode oplevelser for alle i huset. Vi har både dagcenter, afdelinger for beboere med demens, sen-hjerneskade, psykisk sygdom, neurologiske sygdomme samt ældre, der har brug for døgnplads på ældrecenteret. Vi har fokus på tidlig opsporing og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Glostrup Kommune
Parkvænget søger kontaktperson med pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse til 37 timers fastansættelse. Er du uddannet indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige område og brænder du for socialpsykiatri og har erfaring indenfor feltet? Så læs her hvad vi kan tilbyde dig. Vi tror på, at mennesker med en psykisk sygdom kan komme sig og at dette er en individuel proces. Derfor er vores kerneopgave at understøtte borgeren, i deres personlig trivsel og udvikling, så de på sigt kan opnå deres drømme og deres individuelle mål. For på bedst muligvis, at kunne understørre borgenes rehabilitering og recovery processer, arbejder vi indenfor den systemisk, anerkendende og narrativ metode. Vi lægger stor vægt på høj faglighed, engagement, empati og evnen til at være løsningsorienteret, da vi anser disse værdier som værende gavnlig for borgeren. Vi kan tilbyde dig… ·         En ambitiøs arbejdsplads, som ifølge Socialtilsynet er et af de bedste botilbud i Danmark ·         En arbejdsplads...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Glostrup Kommune
Unge- og Uddannelsesenheden i Glostrup Kommune søger en dygtig myndighedssagsbehandler Vil du være med til at sikre et godt fundament for Glostrup Kommunes unge, så de igen bliver klar til at gå i uddannelse eller job? Så er du måske vores nye kollega. Vores målgruppe er de 15-30 årige. Stillingen er placeret i Unge- og Uddannelsesenheden, som organisatorisk er en del af Center for Borger og Arbejdsmarked, men samtidig har sin egen politisk bestemte ungestrategi. Vores ungestrategi fastsætter, at vi skal arbejde med den unge i centrum. Det stiller krav til, hvordan vi tænker, herunder at vores indsats skal medvirke til, at de unge opnår en stabil tilknytning til enten uddannelse eller job. Vi tænker derfor i helheder og i tæt samarbejde med de øvrige forvaltningsgrene omkring os, ligesom vi vægter vores relation med den unge og et struktureret og målrettet arbejde med den unges motivation. Vi har de senere år reduceret antallet af unge på forsørgelse, enten fordi de er gået i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023