Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager
Holder du af både driftsopgaver og udvikling? Har du erfaring fra psykiatrien eller en akutmodtagelse? Så er denne stilling lige dig, hvor du skal udvikle og implementere mange nye tiltag – alt sammen til gavn for vores patienter, der kommer med alle typer diagnoser. Din hverdag og opgaver Du er tilknyttet vores døgnåbne skadestue og det åbne akutmodtageafsnit, hvor patientforløbene altid er korte. Primært beskæftiger du dig med udviklings- og implementeringsopgaver, hvor du stiller skarpt på den faglige udvikling ved at tænke i helheder og kontekst. Sammen med dine kollegaer finder du ud af, om der er nye måder vi kan gøre tingene på - om der er noget nyt vi skal prøve af sammen. På den måde sætter du rammen for den gode faglige standard. Du er daglig sparringspartner for dine kollegaer, hvor du evner at se nye muligheder og højne kvaliteten. Det gør sig gældende både ved ”her&nu” sparring og når, du går med i opgaveløsningen om f.eks. hvordan den enkelte patient skal...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Banker dit hjerte for at hjælpe nogle af samfundets dårligst stillede patienter? Har du noget give, så vi sammen kan skabe endnu bedre forhandlingsforløb for vores patienter? Så deler du sikkert også vores begejstring for intensiv psykiatri, hvor vi sammen gør en forskel for rigtig mange mennesker. Bag lukkede døre En lukket dør kan betyde mange ting. Hos os betyder det at nogle patienter har brug for en afgrænset ramme, dels for at passe på sig selv og dels for at passe på omgivelserne. Vi er fire intensive lukkede afsnit under samme tag, på et mindre psykiatrisk center og derfor er vi også tæt på hinanden i hverdagen. Vi arbejder alle med samme patientkategorier og ud fra samme principper. Alligevel er vi ikke helt ens og gudskelov for det. Vores forskelligheder kommer bl.a. til udtryk ved medarbejdersammensætning, ledelse og afsnitskultur. Og så har vi forskellige optageområder; B1 & B2 tager imod patienter fra hele Amager og har hver 15 sengepladser C3 & D1 tager imod patienter...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Vi søger en ny kollega snarest muligt. Har du lyst til at gøre en forskel for patienter i intensivt regi og arbejde deeskalerende ud fra en kognitiv referenceramme, så kom og bliv en del af vores team! Du bliver en del af et velfungerende afsnit med et trygt arbejdsmiljø, der modtager patienter med alle former for psykiske lidelser. Hvis du har interesse for vejledning af elever, hører vi også rigtig gerne fra dig. Søg stillingen via linket eller læs mere nedenfor. Hvad laver vi? Vi har plads til 15 patienter med alle former for psykiske lidelser. Vi arbejder ud fra en kognitiv tilgang med fokus på medinddragelse i egen behandling. Med fokus på deeskalering og Safeward-principperne, søger vi at skabe trygge rammer for såvel patienter som personale. Vi er en personalegruppe, der er blandet i forhold til alder, erfaring og faggrupper. Vi har et aktivitetsteam bestående af en pædagog, en musikterapeut og en sosu-assistent, der bistår os i dagligdagen med at skabe de gode rammer, fyldt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Er du social- og sundhedsassistent med interesse for psykiatri? Og er du til korte afklarende forløb? Så har vi jobbet til dig! Velkommen indenfor hos Akutmodtagelsen Du bliver tilknyttet vores åbne akutmodtageafsnit, hvor vi arbejder med korte afklarende forløb. Det spændende her er, at du møder alle typer af patienter, alle diagnoser og vi samarbejder derfor med alle afsnit på Psykiatrisk Center Amager. Vi arbejder både med psykiatrisk og somatisk pleje. I Akutmodtagelsen har vi desuden Akutteam, der er en udekørende funktion, som udfører korte afklarende forløb i patientens hjem. Som på resten af Psykiatrisk Center Amager, arbejder vi bl.a. med Kognitiv Adfærds Terapi (KAT) og deeskalering ud fra Safewards-principperne. Din hverdag - ikke to dage er ens Når du møder ind i vagt, er du ansvarlig for de patienter du er kontaktperson for. Vores patientforløb er altid korte og du vil møde patienter med meget forskellige psykiatriske behov. Opgaverne løser du i samarbejde med dine...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Er du optaget af at reducere uligheden i sundhed for socialt udsatte med psykiatriske problemstillinger? Vil du være med til at sikre, bedre koordination i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse for at styrke behandlingen for målgruppens komplekse tilstande, herunder både somatik, psykiatri og rusmiddelbrug? Så er du måske vores nye socialoverlæge! Velkommen indenfor hos Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri styrker indsatsen overfor de mest sårbare patienter. Siden foråret 2022 har vi ansat 10 socialsygeplejersker og 2 socialoverlæger. En af stillingerne som socialoverlæger med base på Psykiatrisk Center Amager er nu ledig. Du kommer til at dække Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Bornholm med tilsyn, rådgivning, udarbejdelse af rehabiliteringsplaner og styrke patientforløbende for socialt udsatte. Din rolle og dine ansvarsområder Du skal bistå de enkelte afsnit på centrene ved at yde tilsyn og rådgivning i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Vil du være med til at bygge bro mellem region, kommune og praksissektor? Og er du en ambitiøs og udviklingsorienteret socialrådgiver med et fagligt ledelsesgen? Så er det dig vi er på udkig efter! På Psykiatrisk Center Amager har vi et velfungerende samarbejde med kommuner og praksissektor. Vi har en stærk tværsektoriel tilgang og kultur til patientudredning og -behandling. Modellen for botilbudsbetjening, der udbredes i hele Region Hovedstaden, er udviklet hos os, og vi huser regionens Gadeplansteam. Vi varetager desuden regionale udviklingsfunktioner vedr. sammenhængende psykiatri- og rusmiddelindsats (SPOR) og den nye socialsygeplejerske og -overlægeindsats. Senest har vi opnået en særskilt projektbevilling til at styrke sammenhæng i patienternes behandling og støtteindsatser, så vi i fællesskab – på tværs af sektorer, civilsamfund og enheder på centeret – skaber helhed i indsatsen og sikrer tætte overgange for mennesker med psykisk sygdom. Dine opgaver og ansvarsområder Som...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Hos os får du en unik mulighed for at blive en del af et dynamisk center, hvor patienten er i centrum. Vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter. Samtidig har vi en skøn beliggenhed, med metro lige uden for døren. Velkommen indenfor hos B2 På afsnit B2 har vi 15 intensive senge. Vi er et selvstændigt afsnit med eget optageområde og botilbud tilknyttet på linje med de øvrige tre intensive afsnit. På afsnittet modtager vi patienter fra København S, Tårnby og Dragør. Vi har haft stor fokus på, og succes med at nedbringe bæltefikseringer, bl.a. ved at implementere ”Safewards” modellen; en systematisk tilgang til patientkommunikation og sikkerhed samt KAT miljøterapi, som plejepersonalet er meget engagerede i. Som overlæge forventes du derfor at indgå i afsnittets og centerets samlede arbejde på området. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Vi ønsker stillingen besat som overlæge med afsnitsledelse. Du får klinisk funktion i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Psykiatrisk Center Amager
Kære sygeplejerske – vi søger dig med psykiatrisk erfaring og med interesse for at arbejde med psykiatrisk sygepleje på gadeplan. Vores vigtigste værdier i teamet er at vi er stærke sammen og at vi prioriterer fællesskabet, vi står sammen om opgaverne og hjælper hinanden! Hvad er gadeplansteamet og hvordan arbejder vi? Psykiatrisk gadeplansteam arbejder med hjemløse mennesker, hvor der er mistanke om en psykiatrisk lidelse. Patienten kan også være funktionelt hjemløs og diagnosticeret, men er måske faldet ud af sin behandling og har brug for hjælp til at få etableret kontakt igen. Patienterne er som oftest også misbrugende og de fleste har komplekse livsvilkår generelt. Vores opgaver spænder vidt og opgaverne mangeartede i forhold til patienterne, der som oftest har flere og komplekse problemstillinger. Evnen til at samarbejde, finde kreative løsninger og være i stand til at samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere er derfor et must. Psykiatrisk gadeplansteam er et...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023