Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiatrisk Center Amager

Deltid
Psykiatrisk Center Amager
Her får du god tid til patienten i nattetimerne. ”Tid til patienterne?” Tænker du måske. JA! Vi ved hvor vigtig tid er for relationsdannelse og ro om natten. Se med dine egne øjne, hvem vi er her ? Her er der aldrig to nætter, der en ens Også om natten hjælper vi hinanden. Det betyder i praksis at du sammen med et team af to social- og sundhedsassistenter, hjælper med medicin på to naboafsnit. Som nattevagt har du tværgående funktion, og du vil også have ansvar for til et åbent afsnit. Vi har altid en forebyggelsesinstruktør om natten, du kan sparre med. Der er desuden flere sygeplejersker på afsnittet og på andre afsnit, så du står sjældent som ene sygeplejerske. Byd ind på udviklingsopgaver Vi arbejder løbende med at forbedre os og få nye ideer til at øge den faglige og patientoplevet kvalitet. Vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af og får indflydelse på. Det drejer sig bl.a. om at: forebygge konflikter og tvang, styrke...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Amager
Her får du god tid til patienten i nattetimerne. ”Tid til patienterne?” Tænker du måske. JA! Vi ved hvor vigtig tid er for relationsdannelse og ro om natten. Se med dine egne øjne, hvem vi er her ? Her er der aldrig to nætter, der en ens Også om natten hjælper vi hinanden. Det betyder i praksis at du sammen med et team af to social- og sundhedsassistenter, hjælper med medicin på to naboafsnit. Som nattevagt har du tværgående funktion, og du vil også have ansvar for til et åbent afsnit. Vi har altid en forebyggelsesinstruktør om natten, du kan sparre med. Der er desuden flere sygeplejersker på afsnittet og på andre afsnit, så du står sjældent som ene sygeplejerske. Byd ind på udviklingsopgaver Vi arbejder løbende med at forbedre os og få nye ideer til at øge den faglige og patientoplevet kvalitet. Vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af og får indflydelse på. Det drejer sig bl.a. om at: forebygge konflikter og tvang, styrke...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Amager
Her har du muligheden for at blive en del af et bredt sammensat team i et ambulatorium med andre special- og uddannelseslæger, der giver mulighed for sparring og refleksion i en faglig stærk lægegruppe. Vi har vedvarende fokus på at dygtiggøre os for at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne. Stillingen kan besættes som både afdelings- og overlæge. Velkommen indenfor på Gammel Kongevej I 2020 implementerede ambulatoriet F-ACT. F-ACT er en hollandsk metode for ambulant psykiatrisk behandling, som betyder ”fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljø”. Metoden har fokus på at være der, hvor patienten har behov for at blive mødt, både ambulatoriet samt i og uden for hjemmet. Med F-ACT kan vi sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne, afhængig af hvor patienten er i sit sygdomsforløb. Vi har, gennem flere år, arbejdet aktivt med implementering af Danske Regioners patientforløbsbeskrivelser. Som speciallæge skal du kunne uddelegere ansvar og have lyst til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Amager
Banker dit socialrådgiver-hjerte også for ældre mennesker med psykiske lidelser og for at hjælpe dem til få et så godt og velbehandlet liv som muligt? Har du lyst til at være en del af et fagligt stærkt team? Det, og meget mere kan du få opfyldt som socialrådgiver på Psykiatrisk Center Amager. Din afvekslende hverdag – delt i to Og hvad betyder det? Det betyder kort sagt at du har din gang på to afsnit der arbejder tæt sammen og bor side om side; Ældrepsykiatrisk døgnafsnit - 30 timer om ugen - vi har plads til 14 patienter og det tværfaglige team bag består af sygeplejersker, læger, fysioterapeut, psykomotoriks terapeut, sosu-assistenter og psykologer. Allerede fra første indlæggelsesdag, og frem til den gode udskrivelse, har du en central rolle hvor du sammen med kollegaer i afsnittet og kommunale samarbejdspartnere, sætter din faglighed i spil. Ældrepsykiatrisk ambulatorium - 7 timer om ugen - ambulatoriet har en udekørende funktion, og møder patienten i eget hjem –...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Psykiatrisk Center Amager
Center for Kunst og Mental Sundhed (CKMS), har til formål at etablere sig som et nationalt videns- og kompetencecenter for Kunst og Mental Sundhed. CKMS’ hovedformål er tredelt; (videre)udvikle kunstneriske aktiviteter og interventioner for og med borgere med psykiatriske og mentale sundhedsproblemer afdække, indsamle og udbrede viden om eksisterende interventioner og projekter og deres effekt undervise og uddanne andre aktører i brugen af kunst- og kulturaktiviteter som led i behandlings-indsatser, rehabiliterende indsatser eller øvrigt samarbejde mellem kunst- og kultursektoren, og mennesker med psykisk sårbarhed. Centeret ligger i tilknytning til Psykiatrisk Center Amager som huser CKMS. Bliv en del af et spirende forskningsområde Du bliver tilknyttet Psykiatrisk Center Amager, hvor vi opprioriterer forskning og arbejder målrettet på, at skabe et større og stærkere forskningsmiljø. Gennem din ansættelse i CKMS vil du bidrage til at styrke forskningsaktiviteten indenfor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Psykiatrisk Center Amager
Her får du en unik mulighed for at folde dine lederkompetencer ud og blive en del af et dynamisk center, hvor patienten er i centrum. Vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter. Vi søger dig, der har lyst til ledelse og samtidig fokus på at sikre en effektiv drift og faglig udvikling af sygeplejen. Et kig indenfor på Ældrepsykiatrisk afsnit E1 Afsnit E1 har 14 sengepladser og er et specialiseret døgnafsnit for ældre patienter over 65 år med psykiatriske lidelser - hyppigst skizofreni, bipolar- og unipolar affektiv sindslidelse. Afsnittet har tæt samarbejde med udgående ambulant behandlingstilbud, som deltager i fælles planlægning af forløbene. Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor patienternes individuelle ønsker, mål og behov er omdrejningspunktet for behandlingen. Patientbehandlingen foregår ud fra en kognitiv referenceramme, hvor vi aktuelt arbejder fokuseret med KAT miljøterapi, bl.a....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022