Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Skive Kommune

Skive Kommune
Pleje & Omsorg søger elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med start på Grundforløb 2 i januar 2023. Uddannelsesforløbet Grundforløb 2 starter i januar 2023 og varer 20 uger Bestået Grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedshjælper Hovedforløbet starter i august 2023, og varer ca. 1 år og 2 måneder På uddannelsen På Grundforløb 2 lærer du den grundlæggende teori inden for faget, og træner færdigheder grundfag i dansk og naturfag kommunikation, samarbejde og konflikt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, rehabilitering velfærdsteknologi, ergonomi og hygiejne På hovedforløbet lærer du at arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer udføre omsorgsopgaver, pleje og praktisk hjælp udvikle dig personligt i det professionelle arbejde med mennesker Vi tilbyder løn både på Grundforløb 2 og hovedforløbet en erhvervsuddannelse, som indeholder både praktik og teori...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Skive Kommune
Vil du være en del af et tværfagligt team, der kendetegnes ved høj faglighed og som har fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vi arbejder hver dag med det mål, at vi vil give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her. Vi søger en SSH/SSA – på 37 timer eller efter aftale, til vores Natgruppe pr. 1. februar 2023. Hjemmeplejen Skive/Højslev er inddelt i 3 områder, Nord/Nat – Syd og Midt. Hjemmeplejen Nat hjælper borger i hele skivekommune, som er visiteret efter § 83, 83a samt 138, hjemmeplejen nat, samarbejder med personalet på kommunens plejecenter. I natgruppen møder der hver nat 6 personer fordelt på faggrupperne sygeplejerske, sosu-assistenter og sosu-hjælper mødetiden er kl. 23.00-07.00. Vi lægger vægt på både din faglighed og din personlighed Vi forventer, at du har uddannelsen som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Udvikling er et nøgleord hos os og vi tilbyder løbende...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Skive Kommune
– Pleje & Omsorg Vi søger en sygeplejerske der har lyst til og mod på at være Hjemmeplejens frontarbejder i forhold til udvikling, udbredelse, implementering og fastholdelse af den rehabiliterende tankegang indenfor sygeplejen til de hjemmeboende borgere i Skive Kommune. Hjemmeplejen i Skive Kommune ønsker med denne stilling at sætte fokus på rehabilitering indenfor sygeplejen - dette i en tid hvor flere lever længere og med flere sygdomme, hvor der er stigende kompleksitet i borgerforløbene, hurtigere/kortere forløb i hospitalsregi og et samtidigt pres på medarbejderressourcerne. Formålet med Mestringssygeplejerskens faglige indsats er at medvirke til At fastholde og styrke borgernes sundhed og mulighed for at leve et selvstændigt liv længst muligt. At udvikle og implementere den rehabiliterende tankegang indenfor sundhedslovsydelser hos ældreområdets medarbejdere. At nedsætte forbruget af kompenserende pleje og hjælp og dermed medvirke til en prioritering, samt fastholdelse af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Skive Kommune
Pleje & Omsorg søger elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med start den 1. februar 2023 Adgangskrav til uddannelsen er bestået grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen. Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside . Som social- og sundhedshjælper får du mulighed for at gøre en forskel for andre og er med til at give mennesker mere livskvalitet. På uddannelsen lærer du at arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer udføre omsorgsopgaver, pleje og praktisk hjælp udvikle dig personligt i det professionelle arbejde med mennesker Vi tilbyder en lønnet erhvervsuddannelse, som varer 1 år og 2 måneder, og som indeholder både teori og praktik, heraf 17 skoleuger på Social- og Sundhedsskolen i Skive praktikpladser på Skive Kommunes plejecentre og i hjemmeplejen vejledning i praktikken Vi forventer, at du er personligt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Skive Kommune
Special- og Psykiatrirådgivningen søger en socialrådgiver/socialformidler, som har interesse i at arbejde inden for det specialiserede voksenområde, herunder en særlig interesse for at arbejde med områdets borgere og at skabe helhedsorienterede og målrettede habiliteringsforløb for den enkelte borger. Som sagsbehandler i Specialrådgivningen/psykiatrirådgivningen, bliver du en del af en udfordrende hverdag, i et anerkendende og uformelt miljø. Du bliver en del af en attraktiv og ambitiøs arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler har kendskab til målgruppen har et godt humør og et positivt helhedsorienteret menneskesyn møder borgerne med respekt og indlevelse arbejder på en systematisk, metodisk og stabil måde kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv spiller i et team og fremme det gode samarbejde ønsker at arbejde målrettet med målsætninger kan afpasse serviceniveauet i forhold til den enkelte...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Skive Kommune
Har du rigtig godt styr på de administrative arbejdsopgaver og er du samtidig god til at kommunikere med mange forskellige typer af borgere, så er det måske dig, vi har brug for som vores nye økonomiske sagsbehandler. Vi har en medarbejder der har søgt nye udfordringer, hvorfor vi har en ledig stilling som økonomisk sagsbehandler, med tiltrædelse pr. 1. marts 2023. Den ledige stilling er i gruppen, hvor vi behandler sager der relaterer til udbetaling af sygedagpenge, fleksløntilskud og ledighedsydelse. I Ydelseskontoret er der 13 kollegaer, der udover de overnævnte områder, også beskæftiger sig med sager om bevilling af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, enkeltydelser, personligt tillæg til pensionister og beboerindskudslån. Vi er en afdeling med fokus på det gode samarbejde og kollegaskab, hvor der er en uformel tone og højt til loftet. Vi ved, at vi er hinandens forudsætninger for succes og vægter dette højt i den daglige opgaveløsning. Hvad ønsker vi fra vores kommende kollega...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Skive Kommune
Vil du være en del af et tværfagligt team, der kendetegnes ved høj faglighed og som har fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vi arbejder hver dag med dét mål, at vi vil give vores beboere de bedste muligheder for et godt og værdigt ældre liv. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her. Vi søger en SSH og en SSA – på 37 timer eller efter aftale pr 1. marts 2023 eller tidligere. Roslev Plejecenter er centralt beliggende i Roslev by og rummer 23 boliger, hvoraf 2 er midlertidige pladser. Centret har et stort, lyst fællesareal med plads til fælles aktiviteter. Vi har et tæt samarbejde med lokale frivillige som medvirker til at gøre vores plejecenter til et aktivt samlingspunkt for byens ældre. Tilgangen til vores faglige arbejder tager udgangspunkt i Personcentreret Omsorg. Vi vægter et højt fagligt niveau og prioriterer rum for sparring og løbende kompetenceudvikling. Vi er omkring 23 ansatte fordelt på forskellige faggrupper, og i dagligdagen har vi fokus på at skabe et godt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023