Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Botilbuddet Hornemanns Vænge

  • Hornemanns Vænge 9, 2500 Valby , Danmark
Fuldtid
Københavns Kommune Botilbuddet Hornemanns Vænge
Vil du være del af en meget engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe med et ekstraordinært godt kollegaskab? Ønsker du at arbejde på en arbejdsplads, hvor du hver dag gør en forskel, og hvor ingen dage er ens? Og har du lyst til at jonglere mellem socialpædagogisk støtte, omsorgsfuld pleje og sundhedsfagligt arbejde? Vi har fået mulighed for at byde velkommen til en ny kollega til vores fantastiske team på Hornemanns Vænge. Kontaktpersonerne i huset har forskellige faglige baggrunde som social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere. Derudover er vi fire nattevagter, en basissygeplejerske, to kokke, en servicemedarbejder og to ledere. Hornemanns Vænge er et §108 botilbud for 39 voksne med sindslidelser. En del af beboerne har desuden somatiske sygdomme eller fysiske funktionsnedsættelser. Vores vigtigste fælles opgave er at understøtte beboerne i at leve værdige og meningsfulde liv med udnyttelse af den enkeltes potentiale....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Københavns Kommune Botilbuddet Hornemanns Vænge
Hornemanns Vænge er et botilbud under § 108 for voksne sindslidende i Københavns Kommune, hvor alle 39 borgere bor i egen lejlighed. En del af beboerne har desuden somatiske sygdomme. Om jobbet Du får arbejdsplads på Botilbuddet Hornemanns Vænge og vil sammen med en kollega dække nattevagten fra torsdag i lige uger til og med onsdag i ulige uger. Vores mål er, at: de borgere, hvis største udfordring er deres psykiatriske sygdom, støttes i at tage ansvaret for eget liv tilbage og lærer at håndtere deres psykiatriske symptomer, så de på sigt kan flytte i mere selvstændig bolig de borgere, som ud over deres psykiatriske symptomer tillige har somatiske symptomer, støttes i at tage så stort ansvar for eget liv som muligt og motiveres til at leve et tilfredsstillende liv på botilbuddet Som tilbud og som en del af Center for Selvstændige Boformer og Sundheds centerstrategi vil vi gerne styrke og udvikle en tradition for at implementere og anvende videns baserede og faglige metoder med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022