Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet
Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads hvor kvalitet, samarbejde og godt arbejdsmiljø vægtes højt i alle funktioner? Har du lyst til at bidrage med dine kompetencer og lære af andres? Tør du dele fejl og succes'er med kolleger og ledelse, så vi alle bliver dygtigere? Så er det DIG vi skal bruge! Skovbakkehjemmet i Odder søger en ernæringsassistent eller kok til en fast stilling på 33 timer ugl. Der arbejdes hver 3. weekend. Arbejdstiden er på hverdage kl. 07,30 til kl. 14,30 og i weekender fra kl. 07,00-14,30. Løn efter gældende overenskomst. Faglig og personlig udvikling prioriteres højt på Skovbakkehjemmet. Derfor vil du to gange årligt gennem dine medarbejderudviklingssamtaler være i dialog med din leder om kurser, sidemandsoplæring og uddannelse, der understøtter dine muligheder for at bidrage til kerneopgaven. Skovbakkehjemmet er en arbejdsplads med stabil, høj medarbejdertrivsel, der centrerer sig om vores beboeres hverdag. Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet er en del...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet
Skovbakkehjemmet i Odder søger en ansvarshavende social- og sundhedsassistent i nattevagten 28 timer ugentligt i en fast stilling. Der arbejdes hver 2. weekend. Løn tager udgangspunkt i overenskomsten, men kan forhandles. I nattevagten er der altid to på arbejde til 40 plejeboliger. Skovbakkehjemmet er en arbejdsplads med stabil, høj medarbejdertrivsel , der centrerer sig om vores beboeres hverdag. Skovbakkehjemmet er en del af Danske Diakonhjem. Det betyder, at du som kommende medarbejder skal have lyst til at arbejde ud fra det værdigrundlag og menneskesyn , som er grundlæggende for vores måde at være sammen på. Hos os er det vigtigt at skabe et HJEM for vores beboere. Derfor skal du kunne arbejde med respekt for, at den enkelte beboers opfattelse af hjem er forskelligt. Ordentlighed skal gennemsyre alt hvad du foretager dig i huset, og det samme kan du forvente af dine kolleger. Vi ønsker, at Skovbakkehjemmet skal være et rart sted at bo og arbejde, og det har vi et fælles ansvar...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet
Er du Social- og Sundhedshjælper, og har lyst til at arbejde på en arbejdsplads, hvor mennesket, værdierne og arbejdsmiljøet er i fokus? Skovbakkehjemmets Hjemmepleje er et privat alternativ til den kommunale hjemmepleje i Odder Kommune. Vi varetager både praktisk bistand og personlig pleje hos en stor del af kommunens hjemmehjælpsmodtagere. Vi har eksisteret siden 2003 og er støt vokset til nu at være omkring 45 medarbejdere. Hos os har du som kommende kollega mulighed for at arbejde på en arbejdsplads, hvor værdier og menneskesyn er mere end bare papir. Her er værdierne en aktiv måde at være sammen med borgere, kollegaer og ledelse på. Alle medarbejdere har i fællesskab sat ord på de værdier, der kendetegner vores hjemmepleje og som aktivt gør et andet menneske til gavn. Vores trivsel målinger viser en høj grad af tilfredshed på arbejdsglæde og udvikling, det er vi stolte af. I hjemmeplejen er alle funktioner lige værdifulde! Som mennesker har vi forskellige evner, og vi forventer...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023