Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg

Fuldtid
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
Bliv en del af dagafsnit under B102 for børn og unge med spiseforstyrrelser med mange muligheder for faglig og personlig udvikling som sygeplejerske. Et speciale med både somatisk og psykiatrisk fokus. Om jobbet og dine arbejdsområder Vi arbejder systematisk med undersøgelses- og behandlingsplaner for den enkelte patient i samarbejde med deres familier og netværk, som i høj grad inddrages i den daglige behandling, hvorfor en stor del forældre medindlægges og støttekontaktpersoner har deres daglige gang i afsnittet. Som teamkoordinator vil du både varetage kliniske opgaver og have en koordinerende rolle for teamet. Du vil indgå i miljøterapien og som kontaktperson i afsnittet, men også have en fast ugentlig dag med konference og administrative koordinerende opgaver, som bl.a. består af: At tilrettelægge og varetage patientforløb – samt løbende justere intensiteten af den behandlingsmæssige indsats ud fra den enkeltes behov. Ansvarlig for at koordinere det daglige arbejde og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
Har du lyst til at afprøve rollen af som klinisk sygeplejespecialist i et barselsvikariat med mulighed for forlængelse. Hvad indeholder jobbet? Dit job bliver i samarbejde med oversygeplejersken, at sikre udviklingen af den kliniske sygeplejepraksis og at højne sygeplejen på afsnittet. Du kommer til at fungere som faglig ekspert for afsnitsledelsen samt for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger i klinikken med henblik på udvikling af sygeplejen/miljøterapien, og udøvelse af en professionel, kundskabs- og forskningsbaseret praksis. Du skal hjælpe med at identificere personalets undervisnings- og læringsbehov, arrangere og undervise både teoretisk og ved sidemandsoplæring i samarbejde med den assisterende afdelingssygeplejerske. Desuden bliver det din opgave at opsøge, vurdere og formidle forskningsresultater samt udarbejde og vedligeholde skriftlige formålsbeskrivelser og procedurebeskrivelser. Døgnafsnit for spiseforstyrrelser, B102 Afsnittet dækker...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
Vi mangler en struktureret kliniker med veludviklet ordenssans, der bl.a. kan hjælpe os med det forkromede overblik. Vi tilbyder en alsidig stilling med varierende arbejdsopgaver, søde og imødekommende kollegaer og et godt arbejdsmiljø. Ca. halvdelen af din tid vil gå med klinisk patientrelateret arbejde i ambulatoriet afhængig af baggrund. Den øvrige tid vil gå med at hjælpe til afsnitsledelsen i Ambulatorie for Unge med administrative opgaver, så som at: Sikre at patient-lister er opdateret og have dagligt overblik over ledige patienttider. Skabe overblik over medarbejdernes planlagte ferie og sygemeldinger. Skabe overblik over nyansatte, hvornår de starter, deres planlagte introduktion og tilmeldte kurser. Kalenderstyring i forhold til indkaldelse til listegennemgang, sygefraværssamtaler og MUS Følge op på udeblivelser Ugentligt overblik over afholdelse af kliniske konferencer Og meget mere Du vil indgå i et engageret, tværfagligt team af behandlere, sekretærer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022