Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social, Sundhed & Omsorg

Fuldtid
Social, Sundhed & Omsorg
Dygtig ergoterapeut med lyst til kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 søges til vikariat Da en af vores ergoterapeuter er sygemeldt, søger vi snarest muligt en ergoterapeut i et sygevikariat på 3 mdr. evt. med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer/uge med base i Team Bjerringbro. Om Genoptræning der er ansat ca. 40 fysio- og ergoterapeuter terapeuterne er selvtilrettelæggende. De er organiseret i 4 teams med stort dagligt ansvar for koordinering, opgavedeling og samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. vi løser opgaver bredt indenfor genoptræning og behandling. Målgruppen er borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset (§140) samt vederlagsfri fysioterapi (§140a) flere terapeuter arbejder målrettet på generalistniveau, men derudover har vi flere specialer i de forskellige teams. Blandt andet indenfor neurologi og ortopædkirurgi De primære arbejdsopgaver genoptræning og behandling af borgere efter Sundhedslovens §140...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022