Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rebild Kommune

Fuldtid
Rebild Kommune
Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler – gerne med erfaring – og er du parat til nye udfordringer? Kan du arbejde systematisk og udviklingsorienteret i et miljø med højt til loftet og gode kollegaer? Så er du måske hende eller ham som har lyst til sammen med gode kollegaer, fortsat at udvikle børnehandicapområdet i Rebild kommune? Børnehandicapteamet er en del af Rebild kommunes Center Familie og Handicap. Teamet varetager opgaver jf. Serviceloven for målgruppen børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Om stillingen I børnehandicapteamet har vi fokus på udvikling af kerneydelsen, inddragelse af borgeren og et godt samspil mellem myndighed og foranstaltninger samt øvrige samarbejdspartnere. Vi arbejder fokuseret med udvikling af en mere effektiv og økonomisk bæredygtig sagsbehandling & har fokus på effektiv forvaltning af de retlige rammer og kommunens mulighed for at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rebild Kommune
Du kan søge om ansættelse i følgende forløb Sammenhængende forløb, ansættelse på både GF2 og Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau. Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er et bestået GF 2. Det er vigtigt at du i din ansøgning præciserer hvilket forløb du søger. Vi afholder ansættelsessamtaler hver måned og bliver du tilbudt ansættelse vil vi optage dig på næstkommende optag på skolen, hvor vi har ledig plads. SSH uddannelsen er en vekseluddannelse, der skiftes mellem teori og praktik. Skoleperioderne foregår på SOSUnord i Aalborg, praktikken kommer til at foregå på et ældrecenter og i en hjemmeplejegruppe I Rebild kommune. Som SSH elev bliver du uddannet til at varetage pleje og omsorg, praktisk hjælp og rehabilitering. Uddannelsen varer 14 måneder. Du skal søge Rebild kommune, da vi er kendte for de gode vilkår vi giver dig som elev i forhold til studietid og vejledning og fordi vi giver dig...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rebild Kommune
Du kan søge om ansættelse i følgende forløb Sammenhængende forløb, ansættelse på både GF 2 og Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau. Forudsætningen for at blive ansat er bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau. Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er et bestået GF 2. SSA- merit uddannelse. Forudsætningen for at blive ansat er at du har bestået SSH uddannelsen. Det er vigtigt at du i din ansøgning præciserer hvilket forløb du søger. Vi afholder ansættelsessamtaler hver måned, og bliver du tilbudt ansættelse vil vi optage dig på næstkommende optag på skolen hvor vi har ledig plads. SSA uddannelsen er en vekseluddannelse, der skiftes mellem teoriforløb og praktik. Praktikken kommer til at foregå på et ældrecenter, i en hjemmepleje, i psykiatrien og på et somatisk sygehus. Skoleperioderne på SOSUnord i Aalborg. Som SSA elev bliver du uddannet til at varetage grundlæggende sygepleje og sundheds- og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Rebild Kommune
Er du SSH’er SSA’er Studerende Ufaglært – og brænder du for at yde en god personlig pleje og praktisk hjælp til vore ældre beboere, er det lige dig vi har brug for. Som person ser vi gerne at du Er positiv, engageret og have lyst til at arbejde tæt på ældre mennesker. Er hjælpsom og kan skabe tryghed for ældrecentrenes beboere. At du kan se dig selv samarbejde med fast personale på ældrecentrene samt beboerne og deres pårørende. Går glad til de opgaver der stilles dig og har lyst til at lære. Stillingen er fortrinsvis som tilkaldevikar, og der er mulighed for at være tilkaldevikar på begge ældrecentre eller blot et af dem. Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer. Der skal ved ansættelse fremvises straffeattest. Ønsker du yderligere oplysninger kan du henvende dig til Vagtplanlægger Søren Skriver Rasmussen, telefon 20 90 57 26 / 99 88 86 31 eller mail: ispyn22@rebild.dk Ansøgningsfrist Fredag den 30. september kl. 12.00. Ansættelsesdato Hurtigt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Rebild Kommune
Vi mangler netop nu en ny kollega og ser frem til at møde dig. Dig, der brænder for omsorg, og som har hjertet på rette sted. Dig, der værner om din faglighed, og som har lyst til yde en professionel og respektfuld omsorg for vores beboere. Vi søger en SSA/SSH - 37 timer i blandede vagter fortrinsvis aftenvagt, til arbejde i samdrift Suldrup / Haverslev med vagter på begge ældrecentre. Ansættelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter Fælles for begge ældrecentre er, at de ligger centralt i henholdsvis Suldrup og Haverslev by tæt på motorvej E45 og i naturskønne områder, som vi benytter i alle årstider. Derudover har vi, på begge ældrecentre, et tæt samarbejde med de frivillige, der gør en god gerning og indsats for vores beboere. Suldrup Ældrecenter , Himmerlandshave, er et ældrecenter med 30 boliger og 1 aflastningsstue samt et visiteret dagcenter. Haverslev ældrecenter , Haversdal, har pt. 8 faste beboere og 1 aflastningsstue. Hos os har vi fokus på kerneopgaverne...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022