Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rebild Kommune

Rebild Kommune
Du kan søge om ansættelse i følgende forløb Sammenhængende forløb, ansættelse på både GF2 og Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau. Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er et bestået GF 2. Det er vigtigt, at du i din ansøgning præciserer hvilket forløb, du søger. Vi afholder ansættelsessamtaler hver måned, og bliver du tilbudt ansættelse, vil vi optage dig på næstkommende optag på skolen, hvor vi har ledig plads. SSH uddannelsen er en vekseluddannelse, der skiftes mellem teori og praktik. Skoleperioderne foregår på SOSUnord i Aalborg, praktikken kommer til at foregå på et ældrecenter og i en hjemmeplejegruppe I Rebild kommune. Som SSH elev bliver du uddannet til at varetage pleje og omsorg, praktisk hjælp og rehabilitering. Uddannelsen varer 14 måneder. Du skal søge Rebild kommune, da vi er kendte for de gode vilkår, vi giver dig som elev i forhold til studietid og vejledning, og fordi vi giver dig...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Du kan søge om ansættelse i følgende forløb Sammenhængende forløb, ansættelse på både GF 2 og Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau. Hovedforløbet. Forudsætningen for at blive ansat er et bestået GF 2. SSA- merit uddannelse. Forudsætningen for at blive ansat er, at du har bestået SSH uddannelsen. Det er vigtigt, at du i din ansøgning præciserer hvilket forløb, du søger. Vi afholder ansættelsessamtaler hver måned, og bliver du tilbudt ansættelse, vil vi optage dig på næstkommende optag på skolen, hvor vi har ledig plads. SSA uddannelsen er en vekseluddannelse, der skiftes mellem teoriforløb og praktik. Praktikken kommer til at foregå på et ældrecenter, i en hjemmepleje, i psykiatrien og på et somatisk sygehus. Skoleperioderne på SOSUnord i Aalborg. Som SSA elev bliver du uddannet til at varetage grundlæggende sygepleje og sundheds- og sygdomsforebyggende opgaver ved den enkelte patient, tværprofessionelt og tværsektorielt....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
På Terndrup Ældrecenter kan vi love dig, at du bliver faglig udfordret. Vi kan dog ikke love dig, at alt er, som det plejer, men du vil helt sikkert få et smil på læben i et godt samarbejde med engagerede kollegaer. Vi søger hurtigst muligt en social- og sundhedsassistent i ren aftenvagt eller blandede vagter alt efter ønske. Stillingen er på 30 til 37 timer/uge, og der arbejdes hver anden eller tredje weekend alt efter, hvad der ønskes og aftales. Om Ældrecenteret Terndrup Ældrecenter består af 31 boliger, hvoraf 1 bolig bliver brugt til aflastningsstue. På aflastningsstuen kan vi modtage borgere fra hele Rebild Kommune. Der findes både et-rums og to-rums boliger på Terndrup Ældrecenter. På Terndrup Ældrecenter er der 4 afdelinger med hver deres køkken- og vaskerumsfaciliteter. Derudover er der aktiviteter på ældrecenteret. Vi tager udgangspunkt i, at den enkelte borger bor i eget hjem og lægger derfor meget vægt på deres selvbestemmelsesret, og at vi er gæster i deres hus. Vi kan...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Tandplejen i Rebild søger tandlæge til fast stilling 35 timer om ugen. Ansøgere med ønske om ansættelse i fast stilling med færre timer er også velkomne til at søge. Tiltrædelse snarest muligt. Tandplejen har ca. 7500 brugere fordelt på 3 klinikker i Nørager, Terndrup og Støvring og 28 ansatte fordelt på klinikassistenter, tandplejere, tandlæger, specialtandlæge og overtandlæge. Vi tilbyder dig Team-samarbejde med engagerede medarbejdere. Velrenoverede klinikker inklusiv egen OR-afdeling og CBCT Moderne tandplejeprincipper og gode udviklingsmuligheder. Arbejde med børne-, ungdoms-, ældre- og specialtandpleje. Vi forventer, at du har lyst til at indgå i et moderne tandpleje-team er fagligt dygtig, kvalitets- og serviceminded er både selvstændig og hjælpsom og bidrager til fællesskabet er åben og smilende med et positivt menneskesyn og humoristisk sans. Praktiske informationer Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Har du bred viden indenfor beskæftigelsesområdet og er du specialist indenfor sygedagpenge og jobafklaring? Kan du bruge din viden til at understøtte rådgiverne i deres sagsbehandling? Rebild Kommune søger en fagkonsulent til vores afdeling, Aktiv Indsats i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Dine arbejdsopgaver vil være både i afdelingen og på tværs i hele Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Dit primære fokus i afdelingen vil være sygedagpenge- og jobafklaringsområdet, men du vil også få en vigtig rolle i at hjælpe dine to andre fagkonsulentkollegaer med de opgaver, der går på tværs i jobcentret. Du skal derfor have et bredt kendskab til målgrupperne i beskæftigelsesloven, samt vide hvordan lovgivningen spiller sammen med vores fagsystem. Udover sygemeldte, har vi også fleksjob/ledighedsydelse og revalidering i afdelingen. Det forventes at du vil få opgaver inden for disse områder i et begrænset omfang. Vi er et mindre center, der arbejder tæt sammen. Som fagkonsulent indgår...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Sundhedscentret søger en sygeplejerske til en fast stilling på 30 timer om ugen til opnormering i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet tilbyder rehabiliteringsforløb til borgere med kroniske sygdomme indenfor kræft, KOL, type 2 diabetes, hjerte/kar, osteoporose samt tilpassede forløb til erhvervsaktive borgere og borgere med en sårbarhed – Sundhedsværksted. Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut samt kostfaglige medarbejdere. Teamet søger en ny kollega til to primære opgaver, sygeplejefaglige opgaver i rehabiliteringsteamet og rygestoprådgivning. Opgaver som sygeplejerske i rehabiliteringsteamet Afklarende samtaler med borgere med en kronisk sygdom med udgangspunkt i denne publikation - Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale Planlægning, koordinering og afvikling af rehabiliteringsforløb for borgere med osteoporose og erhvervsaktive borgere. Undervisning både individuelt og i grupper. Deltage...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Børnehuset Skovtrolden søger husassistent pr. 1. februar 2023, eller snarest herefter. Stillingen er på 25 timer indtil videre. Børnehuset Skovtrolden består af 40 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, og Skovpavillonen 20 vuggestuebørn. Vi har forældrevalgt frokostordning i Skørping, som vælges for 2 år ad gangen. Vi har haft frokostordning siden 2013, og har stor erfaring med dette. Menuen er fastlagt af Fru Hansens Kælder, og er afstemt efter børnenes alder, og der er en høj økologi procent. Bestyrelsen har valgt eftermiddagsmaden ligeledes serveres, og denne menu er sammensat af husassistenterne i området. Vi tilbyder Grundig introduktion til jobfunktionen med mentor ordning og praktik Flere årlige møder på tværs i organisationen i Skørping med de øvrige husassistenter, hvor der udveksles erfaringer. Stor tillid og fleksibilitet i hverdagen til løsning af opgaven Et job, hvor du som husets madmor får stor opmærksomhed fra børn og personaler – ”uhm.. her dufter godt – uhm det ser...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Er du studerende og ønsker et studiejob med relevans for din uddannelse har vi et godt tilbud. Vi søger sygeplejerske-, fysioterapeut- eller ergoterapeut studerende, som kan indgå som et supplement til vores aftenteam. Dine opgaver vil være mange og forskellige og du vil få rig mulighed for at bruge din faglighed og blive udfordret. Lidt om Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud Vi har et velfungerende Akut- og Rehabiliteringstilbud, som blev etableret i 2018 og som er vokset støt fra 4 midlertidige pladser til 18. Akut- og Rehabiliteringstilbuddet skal være medvirkende til et sammenhængende og trygt forløb for patienterne på tværs af sektorer, både eksternt og internt i kommunen. Målgruppen er derfor patienter med komplekse og akutte problemstillinger samt de patienter, som skal i et rehabiliteringsforløb, der kræver særlige kompetencer hos dig og dine kolleger. Vi udfører flere instrumentelle sygeplejeopgaver såsom CRP, INR og hæmoglobinmålinger, blærescanninger,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Rebild Kommune
Vi søger 1 ydelsessagsbehandler til sygedagpengeteamet og 1 ydelsessagsbehandler til tilskudsteamet pr. 1. marts 2023. Ydelsesafdelingen består af 12 medarbejdere og er organisatorisk forankret i Center Arbejdsmarked og Borgerservice på rådhuset i Støvring. Ydelsessagsbehandler til sygedagpengeteamet Primært økonomisk sagsbehandling af sygedagpengesager i KSD Kendskab til lovgivningen Ydelsessagsbehandler til tilskudsteamet Primært økonomisk sagsbehandling af fleksløntilskud, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og revalidering i KY Kendskab til lovgivningen Vi søger kolleger, der Er kontoruddannet med speciale i offentlig administration eller socialrådgiver med interesse for tal Har erfaring med IT-systemerne KY eller KSD, Fasit, SBSYS m.fl. Kan vurdere og træffe afgørelse Kan behandle klagesager Kan vejlede og rådgive borgere og virksomheder Har gode kommunikative kompetencer og formidlingsevner Kan arbejde struktureret og systematisk Vi tilbyder En afvekslende hverdag med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023