Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhed & Omsorg

Fuldtid
Sundhed & Omsorg
Til den 16. januar 2023 søger Odder kommune elever til start på Grundforløb 2 SOSU med efterfølgende social- og sundhedsassistentuddannelse. Du skal være 25 år eller ældre, og ønsker at søge optagelse på Grundforløb 2 SOSU Østjylland afdeling Århus. Du får en uddannelsesaftale fra Grundforløb 2 start, samt voksen elevløn under Grundforløb 2 og Hovedforløbet. Du vil blive ansat som elev på en af vores tre plejeboliger: Bronzealdervej og Stenslund Centret i Sundhed & Omsorg Odder eller friplejehjemmet Skovbakkehjemmet. Adgangskrav: Være erklæret uddannelsesparat Have opnået et karaktergennemsnit på mindst 2.0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve Når du er 25 år eller ældre, så bliver dit uddannelsesforløb tilpasset din erfaring og dine kompetencer. Når du har søgt optagelses senest den 19. okt. på SOSU Østjylland Århus via www.optagelse.dk kommer du til en samtale med en vejleder, hvor der...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Sundhed & Omsorg
Til den 27. januar 2023 søger Odder Kommune Sundhed & Omsorg og Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet nye engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem skole og praktik. Skoleperioden foregår på Social- og sundhedsskolen i Århus. Praktikken foregår på et af de 3 plejecentre med udveksling til hjemmeplejen. Uddannelsen tager 14 måneder. Krav til ansøger: At du er i gang med eller har bestået GF2 SOSU Hvis du er nydansker skal du have opholds- og arbejdstilladelse Kan fremvise en straffeattest Forventninger til ansøger: Du kan og vil etablere og fastholde konstruktive relationer Du har interesse for og evner til at vise og praktisere omsorg, pleje og praktisk bistand Du er ansvarlig og tager ansvar for egen læring Du vil modtage vejledning og udvikle dine personlige kompetencer Du er motiveret, god til at kommunikere, vise forståelse for forskellighed samt respekt for andre Du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Sundhed & Omsorg
Til den 27. januar 2023 søger Odder kommune nye engagerede og dygtige elever med ansættelse på en af vores tre Plejeboliger Bronzealdervej, Stenslundcentret eller Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet. Vores Vision I Sundhed og Omsorg skaber vi velfærd på en ny måde, og vi skaber det sammen. Vores kerneopgave Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet. Vi arbejder rehabiliterende, i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv. Krav At du er i gang med eller har bestået GF2 SOSU Er du uddannet social- og sundshjælper, kan du få merit for dele af din uddannelse. Du skal kontakte skolen, hvor en studievejleder kan hjælpe dig med at blive realkompetencevurderet (RKV). Kan fremvise en straffeattest og evt. opholds- og arbejdstilladelse Er du over 25 år og ønsker...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022