Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gribskov Kommune

Gribskov Kommune
Vi søger personale til plejecenter Helsingegården, plejecenter Trongården og til afdeling for rehabilitering på Helsingegården. Vi søger hjertevarme, engagerede og stabile vikarer til både dag- og aftenvagter, som faste tilkaldevikarer eller afløsere i ferieperioderne. Er du social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, er du også meget velkommen til at søge. Vi er en organisation med mange gode muligheder. Se vores video fra En hverdag på Helsingegården Hvordan bliver dine arbejdsdage? Det er forskelligt, hvordan din arbejdsdag bliver, men opgaverne er med den samme tilgang: At udføre plejen med et smil på læben og respekt for den borger, der er afhængig af den hjælp, du leverer, ud fra kommunens serviceniveau. Opgaverne er mangeartede, men overordnet kan nævnes Pleje- og omsorg af centerets beboere. Pårørendekontakt. Beboeraktiviteter. Tværfagligt samarbejde f.eks. med træningscenter, centersygeplejersken, visitationen mv. Hvis du er uddannet social- og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Motiveres du af arbejdet med målgruppen af borgere med komplekse problemstillinger, hvor målsætningen er at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet? Vil du være med til at udvikle og bruge din viden og kompetencer sammen med gode kollegaer? Vi søger medarbejder til team Job & Ressourcer, som både mestrer de faglige rammer og har en stærk profil i arbejdet med borgerne og du kunne være vores nye koordinerende sagsbehandler i Jobcenter Gribskov. Job & Udvikling Du vil blive en del af en stærk og faglig platform, hvor engagement og samarbejde er en stor styrke i hverdagen, og hvor vi arbejder både selvstændigt og projektorienteret. Du er i høj grad ansvarlig for at planlægge din hverdag ud fra dine opgaver. Vi sætter spot på faglig sparring kollegaer imellem, på tværs af teamets forskellige fagområder og gør brug af forskellige faglige blikke, så vi hele tiden udvikler os og sikrer at det bliver en naturlig del af vores fælles tilgang. Du vil indgå i et fagligt bredt kvalificeret...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
PlejeGribskov ønsker at styrke en bæredygtig drift og iværksætter nu visionen om at skabe sit eget interne tværgående team. PlejeGribskov åbner et nyt team i organisationen, som skal arbejde på tværs af Gribskov Kommunes tre kommunale enheder; plejecentrene Trongården og Helsingegården, samt Gribskov Rehabilitering. Teamet vil blive et tværgående team, bestående af fast personale med sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, som flekser mellem enhederne og bemander ledige vagter der opstår når kollegaerne holder fri og ferie. Vi har i allerede gode erfaringer med et mindre tværgående team af faste medarbejdere. Det har givet mulighed for at afprøve forskellige funktioner og afdelinger i organisationen. Se vores video fra En hverdag på Helsingegården Visionen for teamet at skabe et kollegateam som får et godt kendskab til alle 3 enheder og organisationen at kontinuerligt sikre gode arbejdsdage for teammedlemmer og kolleger at kontinuerligt sikre kvaliteten i plejen og omsorgen for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Vil du gerne uddanne dig til at gøre en forskel og yde omsorg til borgere som social- og sundhedshjælper? Så skal du søge elevplads hos os! Hvad tilbyder vi dig som social- og sundhedshjælperelev i Gribskov Kommune? Som elev i Gribskov Kommune har du mulighed for praktik i både selvejende og kommunale plejecentre og som udekørende i Helhedsplejen. Vi lægger vægt på at praktikvejlederne er uddannede til at varetage vejledningen af dig på praktikstedet. Vi bruger it-systemet EduAdm, så du og din vejleder bedre kan arbejde sammen om din uddannelse. Du er under hele uddannelsen tilknyttet vores uddannelseskonsulenter, som støtter og vejleder dig i løbet af uddannelsen og afholder elevnetværksmøder med dig og dine elevkammerater. Som elev i Gribskov Kommune vil du typisk gå på skole på SOSU H i Hillerød eller Helsingør, som vi samarbejder med omkring din uddannelse. Når du er i praktik hos os, har du en studiedag ca. hver 4. uge til at fordybe dig teoretisk og lave opgaver. Du har fri på...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Vil du gerne uddanne dig til at gøre en forskel og yde omsorg og pleje til borgere og patienter og opnå autorisation som social- og sundhedsassistent? Så skal du søge elevplads hos os! Hvad tilbyder vi dig som social- og sundhedsassistentelev i Gribskov Kommune? Som elev i Gribskov Kommune har du mulighed for praktik i både selvejende og kommunale plejecentre og som udekørende i Helhedsplejen. På social- og sundhedsassistentuddannelsen kommer du også i praktik indenfor psykiatri- og handicapområdet og på hospital. Vi lægger vægt på at praktikvejlederne er uddannede til at varetage vejledningen af dig på praktikstedet. Vi bruger it-systemet EduAdm, så du og din vejleder bedre kan arbejde sammen om din uddannelse. Du er under hele uddannelsen tilknyttet vores uddannelseskonsulenter, som støtter og vejleder dig i løbet af uddannelsen og afholder elevnetværksmøder med dig og dine elevkammerater. Når du er i praktik hos os, har du en studiedag ca. hver 4. uge til at fordybe dig teoretisk...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
I forbindelse med den aktuelle flygtningetilstrømning fra Ukraine, søger Center for Job og Unge en koordinerende sagsbehandler, som skal varetage opgaver efter Integrationsloven samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vil du være med til at udvikle og bruge din viden og kompetencer samme med gode kollegaer? Om stillingen Målgruppen i vores integrationsteam er flygtninge efter integrationsloven, samt borgere som efter endt integrationsperiode, er overgået til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats på overgangsydelse. Der er både job- og aktivitetsparate blandt begge målgrupper. Vi har et stort fokus på at arbejde beskæftigelsesrettet, uanset de udfordringer som borgeren måtte have, og vi har opbygget et tæt samarbejde med vores interne virksomhedsservice. Derudover er det vigtigt at kunne arbejde helhedsorienteret i relation til borgerens situation og er i stand til at samarbejde på tværs, med kollegaer fra kommunens øvrige centre. Nogle af dine faste arbejdsopgaver vil være Udarbejde...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Økonomi er en stor og vigtig del af de flestes hverdag og trivsel. Uanset om man er i job eller på offentlig forsørgelse. Brænder du for at sikre, at borgere på offentlig forsørgelse får de rette ydelser, så er du måske vores nye ydelsessagsbehandler i Gribskov. Om stillingen Teamets hovedopgave er at sikre, at borgerne får den rette ydelse til rette tid og med rette faglige begrundelse. Konkret betyder det, at du skal behandle ansøgninger og træffe afgørelser om forsørgelses- og enkeltydelser med udgangspunkt i gældende lovgivning, samt løbende følge op på at borgerne får den korrekte ydelse. Lovgivningen på området er kompleks og en stor del af jobbet indebærer derfor også, at du dagligt skal vejlede borgere om muligheder og begrænsninger ud fra en helhedsorienteret, socialfaglig tilgang. Stillingen balancerer således mellem en myndigheds- og en servicefunktion og vi lægger vægt på at borgerne oplever kvalitet og høj faglighed i deres møde med ydelsesteamet. Du får et tæt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Sygeplejefaglige frontløbere til sygeplejeklinikker i Helhedsplejen i Helsinge og Gilleleje Trives du med at være igangsætter og kan du arbejde målrettet med udvikling af praksis? Så glæder vi os til at modtage en ansøgning fra dig. Kom med ombord! Vi tilbyder to nyoprettede, unikke stillinger på 37 timer som kliniksygeplejersker i vores sygeplejeklinikker i Helsinge og Gilleleje, hvor dit nye virke vil udfolde sig. Du vil varetage specifikke sygeplejeopgaver og du vil være den, der viser vejen og går forrest i forhold til at samle trådene og skabe overblik. Du skal stå i spidsen for at kickstarte klinikkerne, beskrive og implementere nye arbejdsgange og instruere kolleger. Måske har du tidligere prøvet kræfter i et lignende set-up og har du klinikerfaring, så er dette en enestående chance for at bringe dine kompetencer i spil, i en stilling hvor motivation og selvstændighed er kernebegreber. Der ligger en konkret og højt estimeret opgave i, at vores borgere føler sig velkomne og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Team Støtte og Rådgivning søger teamleder, som vil være med til løfte en spændende og vedkommende ledelsesopgave Team Støtte og Rådgivning er en del af Center for Social Indsatser i Gribskov Kommune. Vi leverer indsatser i forhold til SEL §85 (socialpædagogisk støtte i eget hjem), §99 (opsøgende indsats/SKP), §104 (Aktivitets – og samværstilbud og §107 (Tisvildevej Botilbud). Vi driver to aktivitets – og samværstilbud i Helsinge. Et uvisiteret samværsstilbud for psykisk sårbare og et visiteret tilbud for borgere med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet Tisvildevej er et ikke døgndækket §107 botilbud beliggende i Vejby med plads til 8 beboere i alderen 18-30 år. Du bliver leder for et velfungerende og veletableret team, som arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang. Alle medarbejder har et fælles fagligt fundament, byggende på et både systemisk og narrativt perspektiv. Vi anvender desuden den etiske metode i vores daglige opgaveløsning. Vores nye teamleder vil...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Gribskov Kommunes Familierådgivning opnormerer, og søger derfor to socialrådgivere/formidlere, der brænder for myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier. Hos os får du fagligt dygtige, omsorgsfulde og engagerede kollegaer, fleksible arbejdsforhold og en ledelse med tillid og tiltro til din faglighed. Om dig Du brænder for at sikre børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier den rette vejledning, hjælp og støtte igennem et tæt samarbejde i øjenhøjde. Du tænker helhedsorienteret, og arbejder ud fra, at de bedste løsninger og resultater skabes i tæt dialog og relation med borgere, skoler/dagtilbud og alle vores øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger desuden vægt på, at du Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Hvis du er nyuddannet lægger vi vægt på, at du har erfaring med den kommunale sagsbehandling på børneområdet igennem praktik og/eller har arbejdet med udsatte børn og familier. Har viden om og erfaring...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Gribskov Kommunes Familierådgivning opnormerer, og søger derfor en socialrådgiver/formidler, der brænder for myndighedsarbejdet med socialt udsatte børn og unge og deres familier. Hos os får du fagligt dygtige, omsorgsfulde og engagerede kollegaer, fleksible arbejdsforhold og en ledelse med tillid og tiltro til din faglighed. Om dig Du brænder for at sikre socialt udsatte børn og unge og deres familier den rette vejledning, hjælp og støtte igennem et tæt samarbejde i øjenhøjde. Du tænker helhedsorienteret, og arbejder ud fra, at de bedste løsninger og resultater skabes i tæt dialog og relation med borgere, skoler/dagtilbud og alle vores øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger desuden vægt på, at du Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Hvis du er nyuddannet lægger vi vægt på, at du har erfaring med den kommunale sagsbehandling på børneområdet igennem praktik og/eller har arbejdet med udsatte børn og familier. Har kendskab til og meget gerne erfaring med...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Hvis du vil indgå i et engageret og udfordrende fagligt fællesskab, hvor der lægges vægt på samarbejde og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, er vi måske det helt rigtige sted for dig. Din uddannelsesmæssige baggrund er enten ergo- eller fysioterapeut. Du skal have en bred og længere arbejdserfaring som terapeut og interesse for eller erfaring med myndighedsområdet som sagsbehandler. Du skal være med til at sagsbehandling efter Servicelovens § § 112, 113 og 116. Vores arbejde er altid kendetegnet ved at være i overensstemmelse med lovgivningens ord og hensigter, god forvaltningsskik og tydelige afgørelser til borgerne. Du skal have interesse i at arbejde i en udviklingsorienteret organisation, der ikke er bange for at tænke og prøve nyt. Vi arbejder videnbaseret, inddragende og helhedsorienteret i vores løsninger for borgerne og deres familier. Vi lykkes, når vi samarbejder! Vi lægger særligt vægt på, at du Er imødekommende, serviceminded og har gode samarbejdsevner Kan formidle...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Gribskov Kommune
Vi søger en engageret og fagligt dygtig socialrådgiver eller socialformidler, der brænder for tidlig opsporing og tidlige forebyggende indsatser til socialt udsatte børn og unge og deres familier. En af vores dygtige forebyggende rådgivere har søgt nye udfordringer i vores dagvagt. Derfor søger vi i Gribskov Kommunes Fremskudte Socialfaglige Indsats (FSI) en ny kollega. FSI er et tilbud til alle kommunale dagtilbud, distriktsskoler og borgere i Gribskov Kommune, hvor vi arbejder med tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel og tidlige forebyggende indsatser. Om dig Du har lyst til at bruge dine kompetencer som socialrådgiver/formidler i arbejdet med den helt tidlige, forebyggende indsats – et arbejde, der primært foregår ude på vores skoler og daginstitutioner. Du brænder grundlæggende for at sikre socialt udsatte børn og unge og deres familier den rette vejledning, hjælp og støtte igennem et tæt samarbejde i øjenhøjde. Vi lægger vægt på, at du er uddannet socialrådgiver og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023