Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune
Sætter du den helhedsorienterede indsats samt det gode arbejdsmiljø højt på din ønskeliste i forhold til dit arbejde og arbejdsplads og vil du arbejde med kerneopgaven ”At støtte mennesker i at indfri potentialer og deres liv” – så skal vi møde hinanden, da vi søger ny kollega til Solkrogen. Hvem er Solkrogen og hvad tilbyder vi? Her er muligheden for at få et meningsfuldt arbejde, på et komplekst område, med fokus på værdiskabelse for fysisk og psykisk sårbare borgere. Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede Handicap- og Socialområde med plads til 11 beboere. Normeringen er 1-1 eller 1-2. Målgruppen er voksne borgere med betydelige nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelig tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være udad reagerende, selvskadende eller selvstimulerende. Se en af de...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Jammerbugt Kommune
Bliv sygeplejerske i Jammerbugt Kommune Har du lyst til at være med til at sætte fokus på det nære sundhedsvæsen? Har du lyst til at tage del i at implementere nye opgaver i Kommunen som tidligere kun skete på sygehuset? Har du lyst til at gøre en forskel for Jammerbugt Kommunes borgere? Så er det nu du skal fatte pennen ... Vi søger energiske og ansvarsfulde sygeplejersker der har lyst til at blive en del af et hold på ca. 60 sygeplejersker som også består af 3 demenskoordinatorer, 3 sygeplejekoordinatorer og 5 centersygeplejersker. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr uge men har du et andet ønske er vi åben for en dialog herom. Der er som udgangspunkt weekendvagt hver 4. weekend og alle tager del i de skæve tidspunkter enten i aften- og nattetimer eller med en ekstra weekend – dette har vi også dialog om. Når der ikke i dette opslag står hvilket område vi søger til, så er det fordi vi prioriterer at få de rette kollegaer med gode kompetencer og så finder vi ud af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Jammerbugt Kommune
Vi vil gerne se sunde forhold i munden og glade smil hos vores borgere i Jammerbugt Kommune - de fortjener det! Vil du bidrage til dette i en spændende kommunal tandpleje? Så har vi jobbet, der giver dig muligheden. Tandplejen i Jammerbugt Kommune er kendetegnet ved en stærk faglig dagsorden og dedikerede kolleger, der brænder for både kerneopgaven og teamsamarbejdet. Der er i dag en stærk ambition om at lykkes. Vi er et dedikeret hold, og det kan mærkes! Vi arbejder meget bredt og varieret med alle former for tandbehandling, og du kan forvente, at jobbet som kommunal tandlæge både er spændende og fagligt udfordrende. Vi løser især opgaver inden for børne- og ungetandplejen (n=8100), men varetager også - ofte komplekse - opgaver inden for fx special- og omsorgstandpleje. Denne målgruppe udgør i dag ca. 350 borgere. Jammerbugt kommunale tandpleje består aktuelt af tre faste behandlingssteder - det ene med en veldrevet tandreguleringsklinik og egen specialtandlæge. En spændende...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Jammerbugt Kommune
Vi vil gerne se sunde forhold i munden og glade smil hos vores borgere i alle aldersgrupper i Tandplejen i Jammerbugt Kommune - de fortjener det! Vil du bidrage til dette i en velfungerende kommunal tandpleje? Så har vi et attraktivt job som tandplejer, der giver dig muligheden. Tandplejen er Jammerbugt Kommunes professionelle tandplejetilbud, hvor vi lykkes med at styrke tandsundheden hos børn, unge og brugere af special- og omsorgstandplejen. Vores tilbud er kendetegnet ved en stærk faglig dagsorden og dedikerede kolleger, der brænder for både kerneopgaven og teamsamarbejdet. Vi løfter i flok, og det kan mærkes. Vi arbejder bredt og varieret med alle former for tandpleje og -behandling, og du kan forvente, at jobbet som kommunal tandplejer både er spændende og fagligt udfordrende. Vi løser især opgaver inden for børne- og ungetandplejen, men varetager også - ofte komplekse - opgaver inden for fx special- og omsorgstandpleje. Denne målgruppe udgør i dag ca. 350 borgere. Dine...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommunale Tandpleje søger klinikassistenter til fuld- og/eller deltidsstillinger snarest muligt. Fuldtidsstillinger har en arbejdstid på 37 timer om ugen 41 uger om året, svarende til en ansættelsesbrøk på 33,71/37 timer. Opgaveopløsningen omfatter kliniske og/eller administrative opgaver i Tandplejen. I arbejdet indgår også forebyggende behandling af egne patienter. Om dig Du kan arbejde selvstændigt, men samtidig er du en teamplayer, som bidrager til et godt arbejdsmiljø Du er fagligt dygtig, engageret og fleksibel Du har godt humør og gå på mod Du har måske erfaring fra kommunal tandpleje, men det vigtigste er, at du har interesse for og lyst til at arbejde med kliniske og administrative opgaver i Tandplejen Du er imødekommende og anerkendende i din tilgang til patienterne og vægter forebyggende arbejde højt. Du har lyst til at lære unge som ældre borgere gode tandplejevaner og at være en del af det vigtige forebyggende arbejde. Om Jobbet Jammerbugt Kommunale Tandpleje...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Jammerbugt Kommune
Er det DIG hjemmeplejen Saltum mangler…. Saltum mangler gode kolleger. Vi har ry for at være en god og dejlig gruppe, der arbejder godt sammen. Er uddannet social- og sundhedsassistent og/eller social- og sundhedshjælper Møder med et smil på læben hver morgen, fordi du elsker dit arbejde og trives i en dynamisk personalegruppe Arbejder med faglig stolthed og formår at kombinere denne med anerkendende og positiv tilgang til borgerne Kan tage et ansvar på dine skuldre og samtidig være i tæt samarbejde med øvrige kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere Brænder for at udvikle dig i takt med faget og hjemmeplejeområdet, og selv er opsøgende herpå Er fleksibel og mødestabil samt Hjemmeplejen Saltum holder til huse på Industrivej 9-11 i Pandrup, under samme tag som hjemmeplejen Aabybro, Kaas og hjemmesygeplejen øst. Vi er ca. 50 medarbejdere fordelt på dagvagt og aftenvagt – nattevagterne holder til i Brovst. Dagligt kører vi ca. 23-24 ruter i dagvagt og 7 ruter i aftenvagt, fordelt i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Jammerbugt Kommune
Vil du også være en del af hverdagslivet i vores hus? Kaas Demensplejecenter har lige nu en ledig stilling som social- og sundhedsassistent i dagvagt Da en af vores medarbejdere har valgt at stoppe sit arbejdsliv, har en anden medarbejder fået mod på en aftenvagt. Der er derfor lige nu en attraktiv stilling ledig som SSA i dagvagt med arbejde i lige weekender. Så hvis du har lysten til at indgå i et fællesskab til gavn for vores demente beboere, og være med til at sikre at beboerne på Kaas Demensplejecenter - kan leve et godt liv; nemlig deres eget! – Så er du helt sikkert den kollega vi søger. Kaas Demensplejecenter er kendt som et attraktivt specialtilbud og et hyggeligt plejecenter, hvor beboere og deres pårørende er i centrum, og mødes af smilende medarbejdere med lyst til at være omkring dem. Vi har 21 faste pladser og 1 aflastningsplads. Vores fokus er på hverdagslivets store og små gøremål, og her arbejder vi ud fra Tom Kitwoods omsorgsfilosofi med personcentreret omsorg. Vi...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023