Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jammerbugt Kommune

Fuldtid
Jammerbugt Kommune
Brænder du lige som os for at gøre en forskel for Demente? Kaas Plejecenter øger kompetencerne, og har derfor ledige stillinger som Social – og sundhedsassistent fortrinsvis i dagvagt Alle borgere skal have mulighed for at leve et godt hverdagsliv i Jammerbugt Kommune. Derfor søger vi 2 dedikerede Social-og sundhedsassistenter, som vil være med til at sikre at beboerne på Kaas Plejecenter - kan leve et godt liv; nemlig deres eget! Kaas Plejecenter er et mindre Demensplejecenter som er kendt som et attraktivt specialtilbud og et hyggeligt plejecenter, hvor beboere og deres pårørende mødes af smilende medarbejdere med lyst til at være omkring dem. Vi har 21 faste pladser og 1 aflastningsplads. Vores fokus er på hverdagslivets store og små gøremål, og her arbejder vi ud fra Tom Kitwoods omsorgsfilosofi med personcentreret omsorg. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og med fokus på at skabe det gode hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Jammerbugt Kommune
S kal din faglighed også anerkendes? Så kom og vær en del af Solbakken Plejecenter. Vi mangler en ny social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til at indgå i vores team på midlertidigt ophold. Vi er en afdeling med 12 midlertidige pladser, som modtager borgere på fx afklaringsforløb fra enten eget hjem eller sygehusene. Vores dagligdag har mange aspekter og vores team afspejles heraf. Du vil få opgaver indenfor den personlige pleje, rehabilitering, palliativ pleje, psykiatrisk sygepleje og adskillige medicinske handlinger. Vores beboere skal opleve en høj faglig kvalitet, empati og kontinuitet, og du skal være med til at nytænke vores arbejdsgange og mulighederne inden for ældreplejen. Har du lyst til at være med til det? Lidt om stillingen Aftenvagt på 37 timer, eller andet kan aftales, med vagt hver 2.weekend i lige uger Kendskab til Nexus er en fordel, men ikke et krav. Der vil være oplæring og grundkursus eller brush up kursus. Er det her dig? Har du en høj faglighed...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Jammerbugt Kommune
Vi søger social- og sundhedspersonale til Hjemmeplejen Fjerritslev Vest. Er du uddannet social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller kunne du bare godt tænke dig at prøve faget? Er du empatisk, ansvarlig og selvstændig og kunne du tænke dig at arbejde sammen med en gruppe af gode og fagligt dygtige kolleger? Så har vi et job til dig snarest muligt. Vi tilbyder dagvagt og arbejde hver 2. weekend. Stillingerne er på 37 timer eller efter ønske. Vi har borgeren i centrum, og arbejder ud fra borgernes ønsker om indhold i hverdagen. Vi har fokus på at inddrage borgerne, hvilket betyder at vi lægger vægt på, hvad der giver værdi for den enkelte borger. Vi arbejder rehabiliterende og har fokus på den enkelte borgers ressourcer, så borgeren altid opnår størst mulig selvstændighed. Vi kan tilbyde Gode muligheder for faglig og personlig udvikling Et afvekslende og meningsfuldt job Et godt introduktionsprogram. Stor selvstændighed inden for dit kompetenceområde....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Jammerbugt Kommune
Engagerede SSH-kollegaer til Saltum Plejecenter Drømmer du om at arbejde på et mindre plejecenter med rodfæste i lokalsamfundet? Hvor beboere kommer hinanden ved, og alle ansatte, pårørende og frivillige samarbejder om at skabe det bedst mulige liv på plejecentret? - Så er chancen der nu! På Saltum Plejecenter har vi flere kolleger der går på efterløn, pension og barsel, og vi søger derfor snarest eller fra den 1. november 2022 SSH primært til aftenvagter. SSH primært til nattevagter . Vi tilbyder et job i et overskueligt hus med mulighed for faglig udvikling og et tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger. Vi ser os som ét hus, hvor vi hjælper hinanden og det er derfor vigtigt at du er fleksibel og indstillet på at hverdagen indimellem kan ændre sig. Vi er et tværfagligt team med SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergoterapeut, og fysioterapeut, samt rengørings og kostfaglige medarbejdere. Derudover har vi tilknyttet en centersygeplejerske, terapeuter,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Jammerbugt Kommune
Vi ønsker at styrke den helhedsorienterede indsats og søger derfor flere kolleger med sundhedsfaglig profil. Hvem er Solkrogen og hvad tilbyder vi? Her er muligheden for at få et meningsfuldt arbejde på et komplekst område, med fokus på værdiskabelse for fysisk og psykisk sårbare borgere. Som ny kollega får du mulighed for at præge den proces, der er igangsat sammen med vores nye leder, i forhold til fælles faglighed gennem vores pædagogiske referenceramme, det gode samarbejde samt styrkelse af den helhedsorienterede indsats. Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede Handicap- og Socialområde med plads til 11 beboere. Normeringen er 1-1 eller 1-2. Målgruppen er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelig tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Jammerbugt Kommune
Har du flair for alt hvad der kalder på faglighed – og mestre du vagtplanlægning? Så er det måske dig som skal være faglig koordinator / vagtplanlægger? Kaas Demensplejecenter søger lige nu en ansvarsfuld og faglig dygtig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som har lysten og interessen i at støtte Centerlederen i det faglige arbejde og vagtplanlægning for ca. 30 medarbejdere. Vi er kendt som et attraktivt specialtilbud og et hyggeligt plejecenter, hvor beboerne og deres pårørende mødes af smilende medarbejdere med lyst til at være omkring dem. Vi har 21 faste pladser og 1 aflastningsplads. Vores fokus er på hverdagslivets store og små gøremål, og der arbejdes ud fra Tom Kitwoods omsorgsfilosofi med personcentreret omsorg. Alle arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang - og med fokus på at skabe det gode hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkeltes beboers ressourcer, behov og interesser. Den faglige dokumentation foregår i Nexus. Det...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022