Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød
Så er det præcis dig, vi ønsker at ansætte som lægesekretær i vores småbørns team i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Hillerød. Om jobbet Du vil få mulighed for at blive specialist inden for vores kerneopgaver: så som skriftlig og mundtlig kommunikation med vores patienter og familier, booking og ikke mindst korrekt registrering i Sundhedsplatformen. Du får en varieret hverdag, hvor du altid kan være sikker på, at der kommer nye spændende udfordringer. Vi arbejder tværfagligt tæt sammen med vores behandlere, hvor vi gør vores bedste for at skabe et godt patientforløb. Du vil få en god oplæring af dine kolleger. Hvem er du? DU ER UDDANNET LÆGESEKRETÆR. Du har et positivt sind, har let til smil og er ikke bange for nye udfordringer. Du er fagligt stærk og har erfaring med registrering i Sundhedsplatformen. Du har et godt overblik og er god til at prioritere i dine opgaver. Du er en holdspiller og kan lige at indgå i et team med 2 andre dygtige sekretærer, som brænder for at...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød
Ambulatoriet for unge B395 Vi er et velfungerende afsnit med 20 medarbejdere; læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgiver. Afsnittet er præget af faglighed, engagement, og godt tværfagligt samarbejde. Vi varetager udredning og behandling af unge i alderen 14-17 år henvist på mistanke om autisme, depression, angst, OCD, ADHD og personlighedsforstyrrelser. I vores tilgang til udredning og behandling lægger vi vægt på at se barnet/den unge som en del af familien/ det omgivende miljø. Vi arbejder med stor diagnostisk bredde. I september 2022 påbegyndte vi implementeringen af FACT i ambulatoriet. Med FACT har vi mulighed for mere intensive forløb til de dårligste patienter samt i højere grad mulighed for udgående funktion. Jobbet Du indgår som sagsansvarlig i et tværfagligt team med reference til afsnittets overlæge. Centrale funktioner for alle psykologer i de ambulante afsnit: Psykopatologisk udredning herunder psykologisk testning Behandling herunder psykoterapi og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød
Spændende jobmulighed i børnepsykiatrisk dagafsnit I ambulatoriet med udvidet ambulant funktion, B397, udreder og behandler vi børn i alderen 6-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi. Vi har dagfunktion med 8 dagpladser. Jobbet Din primære opgave er udredning og behandling af børn med særligt komplekse børnepsykiatriske vanskeligheder, ofte i kombination med omfattende psykosocial funktionshæmning. I tværfaglige teams udreder og behandler vi børnene i tæt samarbejde med forældre og netværk. Vi har et stærkt miljøterapeutisk grundlag, og vi arbejder aktivt med empowerment og recovery. Dine kollegaer er sygeplejersker, pædagoger, speciallæge, læger under uddannelse, psykologer, socialrådgiver, fysioterapeut og lægesekretær. Afsnittet ledes af overlæge og oversygeplejerske i fællesskab. Endvidere er der i det daglige arbejde et tæt samarbejde med skolelærere i den tilknyttede skole....
Ansøgningsfrist:
05/02/2023