Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød

Fuldtid
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød
Jobbet Som speciallæge i ambulatorium for unge vil du få mulighed for at arbejde med patienter inden for alle diagnose grupper. Vi tilbyder aktuelt gruppebehandling af depression, angst og samt en recovery orienteret gruppe, og har løbende fokus på at oprette nye grupper, når patient grundlaget er til stede. I september 2021 blev FACT introduceret i afsnittet. Vi har arbejdet målrettet og har nu et velfungerende koncept, som giver os mulighed for at tilbyde hyppigere opfølgning og hurtigere tider til de dårligste patienter. I ambulatorierne arbejdes med stor diagnostisk bredde, og der er gode muligheder for at anvende psykologiske behandlingsmetoder. Faglig baseret kreativitet realiseres i et tværfagligt samarbejdende miljø. Samarbejdet er baseret på gensidig respekt og tillid. Du bliver en del af et center, der løbende arbejder med udvikling, og hvor hjørnestenene er: Værdi for patienten, Høj faglighed, Kompetente og tilfredse medarbejdere og Effektive arbejdsgange....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød
Vi søger en selvstændig og energisk lægesekretær med lyst til spændende faglige udfordringer, som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Jobbet Du vil være tilknyttet dagafsnittet B391, hvor du får din fast plads. Her vil du fysisk være 3 dage om ugen. Du er alene-sekretær i dagafsnittet, så du skal kunne lide at arbejde selvstændigt, selvom tæt sparring finder sted med matriklens øvrige sekretærer. De resterende 2 dage om ugen vil du fysisk være placeret i receptionen et andet sted på matriklen, så du bevarer en tæt relation til dine sekretærkolleger. Stillingen indeholder blandt andet følgende opgaver: Administration, koordinering og kvalitetssikring af patientforløb, der er visiteret til dagafsnittet. Deltagelse i det tværfaglige morgenmøde. Overordnet tovholder for den enkelte patients forløb. Telefonisk kontakt med patienter og forældre samt samarbejdspartnere. Sikre god og hensigtsmæssig planlægning/booking i samarbejde med dagafsnittets personale. Sikre korrekt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022