Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Favrskov Kommune

Favrskov Kommune
Social- og sundhedshjælper søges til Plejecenter Tinghøj, specialcenter for personer med demens. Søger du faglige udfordringer? Vil du sætte dine kompetencer i spil dagligt mhp. at udvikle kvaliteten for borgere med demenssygdom i Favrskov Kommune? Så er det dig, vi søger! Plejecenter Tinghøj i Hammel søger per 1. februar 2023 eller snarest en social- og sundhedshjælper i en fast stilling. Stillingen er primært en aftenvagtsstilling med enkelte dagvagter. Arbejde hver anden weekend. Dine kvalifikationer Vi søger en robust og fagligt velfunderet social- og sundhedshjælper, som har lyst og mod til at arbejde med mennesker, der har en demenssygdom. Du er uddannet social- og sundhedshjælper. Du er engageret, empatisk og ansvarlig. Du er humoristisk, kreativ og ser skæve vinkler i opgaveløsningen. Du tager altid et individuelt udgangspunkt i den enkelte beboer og med en faglig tilgang. Du bidrager aktivt til en løbende udvikling af vores fælles arbejdsmiljø. Du vil udfordre sig selv og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Ønsker du at arbejde på et hyggeligt pejecenter i naturskønne omgivelser, hvor fagligheden er i højsæde, og hvor dine kommende kollegaer vil modtage dig og dine faglige kompetencer med åbne arme, så læs endelig videre. Vi søger pr. 1. marts 2023 en assistent til fast dagvagt og arbejde hver 3. weekend. Du vil have mulighed for indflydelse på timetal fra 30-37 timer. Ønsker du at arbejde i et godt kollegialt arbejdsmiljø med høj faglighed og engagement at arbejde i et tværfagligt team, hvor du har et tæt samarbejde med fys/ergo og det lokale lægehus omkring den enkelte beboere at arbejde med korttidspladser med fokus på borgerspecifikke målsætninger at arbejde på et plejecenter, der prioriterer at udvikle din faglighed via undervisning/kurser dagligt at sætte dine faglige kompetencer i spil og være med til at sætte faglig kurs at gøre en daglig forskel, så vores beboere gives en meningsfuld hverdag at have mulighed for at videreudvikle din faglighed og holde fast i kerneydelsen at...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Er du fagligt stolt, og sætter du en ære i at skabe tryghed og øget livskvalitet for den enkelte borger i hjemmeplejen? Er du uddannet social- og sundhedsassistent med mod på masser af faglige udfordringer og en varieret arbejdsdag? Så har vi jobbet til dig. Vi søger ny kollega i Hjemmeplejen Favrskov med mødested i Hadsten. Vi søger en social- og sundhedsassistent, som brænder for at hjælpe og motivere vores ældre medborgere. Der er tale om en fast stilling på mellem 30-37 timer pr. uge. Weekender skal forventes. Hyppigheden af disse aftales og tilrettelægges efter, hvad der måtte ønskes, og hvad der efterspørges. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Hos os er vi opdelt i tværgående teams, hvor sosu-hjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker mødes én gang om ugen til 45 min. faglig sparring i teams, hvor borgeren sættes i centrum. Vi betjener borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp i Hadsten og omegn. Derudover har vi et stort fokus på at opretholde og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Brænder du for at hjælpe borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet i job eller uddannelse? Kan du holde fokus på jobmål og beskæftigelsesindsatser for borgere, der også har andre problemer end ledighed? Er du energisk og kan lide at koordinere indsatser på tværs af forskellige fagområder? Så kan stillingen være noget for dig. Jobcenter Favrskov tilbyder en spændende stilling, hvor du som koordinerende sagsbehandler skal arbejde med borgere, som er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Du får ansvar for at afholde løbende jobsamtaler med henblik på at afdække borgerens situation og iværksætte og koordinere beskæftigelsesrettede, social- og sundhedsfaglige indsatser, som kan hjælpe borgeren i retning mod job og uddannelse. Du skal i samarbejde og dialog med borgeren udarbejde en plan for indsatserne, sådan at borger oplever sig inddraget og kan tage ejerskab for forløbet. Som koordinerende sagsbehandler skal du sikre, at indsatserne understøtter, at borgeren får mulighed for...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Vil du bidrage til, at børn og unge får gode forudsætninger for sunde tænder hele livet? Er du en dygtig leder med tandlægefaglig baggrund, og har du lyst til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af tandplejen i Favrskov Kommune? Så er du måske vores nye overtandlæge! Vores overtandlæge gennem mange år har valgt at gå på pension 1. april 2023. Derfor kan vi tilbyde en spændende lederstilling, hvor du får mulighed for at være med til at sætte mål og rammer for tandplejens bidrag til arbejdet med en fortsat høj tandsundhed blandt kommunens borgere. Vi kan tilbyde Du får det daglige ledelsesmæssige drifts- og personaleansvar for en afdeling med 48 dygtige og engagerede medarbejdere, som tæller tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Tandplejen er opdelt i tre teams, Hammel, Hinnerup og Hadsten, og en tandreguleringsklinik. Overtandlægen er ud over at være overtandlæge også teamleder for det ene team, mens de to andre teams har...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Tilkaldevikarer søges til Plejecenter Thorshøj i Thorsø – er det dig? Er du nysgerrig på det sundhedsfaglige område, i gang med en sundhedsmæssig uddannelse, eller har du brug for et springbræt for at komme ind på uddannelsen med voksen-elevløn. Arbejdet på et plejecenter kan også forbedre dine muligheder for optagelse på en lang række videregående uddannelser. Måske har du planer om et sabbatår? Så kom til os! Vores forventninger til dig Du har lyst til en meget afvekslende hverdag og har mod på at arbejde med ældre mennesker. Du har lyst til at yde personlig pleje og omsorg for den enkelte beboer. Du er ansvarsfuld og har gode samarbejdsevner. Du er glad, humoristisk og kreativ i opgaveløsningen. Du er stabil i dit fremmøde. Arbejdet består i at hjælpe de ældre med den personlig pleje og yde omsorg sundhedsfaglig dokumentation hjælpe borgerne med dagligdagens gøremål og rengøring socialt samvær og hygge med beboerne. Du skal kunne arbejde i dagvagt i weekender og aftenvagter i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, ja, så har du fundet dit nye arbejdssted lige her. Vi søger nemlig en social- og sundhedshjælper i en fast dagvagtstilling og en social- og sundhedshjælper i en fast aftenvagtstilling mellem 30-37 timer i hjemmeplejen her i Hinnerup, hvor vi både favner land og by. Hjemmeplejen har tilhørssted på Hinneruplund Plejecenter, 1. sal i Hinnerup. Vi mødes om morgenen kl. 7.15 i tværfaglige teams, som består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Dette gør vi for at skabe mere kontinuitet for borgerne og for at få de rette kompetencer i spil. Én gang om ugen afholder vi borgergennemgang, hvor vi mødes med andre faggrupper fra kommunen (fx visitationen, fys, ensomhedskonsulenter og rehabiliteringsmedarbejdere) og tværfagligt snakker vi om 3-5 borgeres mål, og hvordan vi sammen og med borgeren får opfyldt målene. I Favrskov Kommune arbejder vi i Social og Sundhed med visionen ”Sammen om et sundt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Favrskov Kommune
Social- og sundhedsassistent til specialcenter for demensramte borgere i Favrskov Kommune – aftenvagt med enkelte dagvagter. Er du parat til udfordre dig selv – også når det bliver komplekst! Vil du tage medansvar for en meningsfuld og værdig hverdag? Forventninger til dig Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsassistent, måske er du nyuddannet, måske har du erfaring fra ældre- eller psykiatriområdet du har lyst til en meget afvekslende hverdag og har mod på at arbejde med demensramte borgere du er engageret og vil medvirke til at sikre et højt niveau i dokumentationen såvel som den daglige indsats og på den måde opretholde en høj kvalitet for borgeren på centret du er humoristisk, kreativ og ser skæve vinkler i opgaveløsningen du tager altid et individuelt udgangspunkt i den enkelte beboer og med en faglig tilgang du bidrager aktivt til en løbende udvikling af vores fælles arbejdsmiljø og fællesskabet. Hvad kommer du til at arbejde med Som social- og sundhedsassistent...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023