Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Landlyst

Fuldtid
Landlyst
Tilkaldevikarer søges til Bostedet Landlyst. Der vil være både dagvagter, aftenvagter, nattevagter og weekendvagter. Ansøgere med mulighed for at tage nattevagter foretrækkes. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Landlyst er et mindre bosted og er en del af Godrum Gruppen. Vi har 7 boliger for personer med misbrugsproblemer, fysiske funktionsnedsættelser og en adfærd, der bevirker at vedkommende ikke altid kan indgå i normale sociale sammenhænge. Beboerne kan have et aktivt misbrug og være plejekrævende. Du kan forvente, at der vil være røg i lejlighederne, da det er beboernes eget hjem, vi befinder os i. Dog ryger personalet ikke i arbejdstiden. Vi forventer at du: Faglig kompetent, energisk, fleksibel og med godt humør. Er fysisk og psykisk robust og har stor empati, tålmodighed og nærvær. Er indstillet på også at udføre praktiske opgaver, ligeledes indgår plejeopgaver. Kan handle og yde akut hjælp i forhold til beboerne. Kan bevare overblikket i pressede situationer...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022