Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

Fuldtid
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
Vil du være med til at kompetenceudvikle, undervise, vejlede og have et pædagogisk ansvar for den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social-og sundhedsassistentelever? Vi har høje ambitioner for uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever og ønsker derfor at styrke den kliniske uddannelse, så vi fortsat kan tilbyde vores uddannelsessøgende læringsmiljøer af høj kvalitet. Vi er 40 meget engagerede kliniske vejledere og praktikvejledere, og har årligt 200 uddannelsessøgende i uddannelsesforløb af forskellig varighed. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Du skal sammen med centrets uddannelsesansvarlige sygeplejerske og kliniske underviser fungere som sparringspartner og ressourceperson for de kliniske vejledere og praktikvejledere i relation til udvikling af læringsmiljø i de enkelte afsnit og på tværs af centeret. Du skal tillige være med til at udvikle og støtte de kliniske vejlederes og praktikvejlederes kompetencer. Dine funktioner vil være...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022