Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aften/Nat Distrikt

Fuldtid
Aften/Nat Distrikt
Din hverdag som akutsygeplejerske Teamet består af en lille selvstændig specialenhed, der er båret af en god normering og som er selvtilrettelæggende og selvstyrende med nærledelse. I akuttemaet vil du blive mødt af et hold fagligt meget kompetente sygeplejersker, en rartone og stemning, hvor faglig sparring vægtes højt. To typer af stillinger: Som fastaftenvagt eller nattevagt. Pt. har vi to typer af stillinger ledige: Sygeplejerske til fastaftenvagt 5-2 fra kl. 15.00-23.15, akutteamet står for den akutte sygepleje. Sygeplejerske til et mindre fast timeantal om natten kl. 22.45-07.15. Som natsygeplejerske fungerer du som ansvarshavende sygeplejerske i samarbejde med kommunens øvrige social- og sundsassister og social- og sundhedshjælper i nattevagten. For begge typer af stillinger består opgaverne af komplekse akutte sygeplejeopgaver i hjemmeplejen og på kommunens 4 plejecentre samt de midlertidige pladser. Akutteamet er organiseret under Hjemmeplejen/sygeplejen, hvor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022