Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Terneparken

Terneparken
Har du erfaring eller interesse for mennesker med demens og/eller senhjerneskade og kan du se dig selv vægte beboernes trivsel samt tværfaglighed og arbejdsmiljø i dit arbejdsliv - så er stillingen som SOSU-assistent hos os lige noget for dig. Vi søger dig, som har en naturlig rehabiliterende tilgang trives i helhedsplejen og bidrager til, at beboerne oplever tryghed i deres hverdag prioriterer samarbejde og ser dig selv som en del af et stærkt fællesskab er nysgerrig og tør byde ind med nytænkning kan holde hovedet koldt og sikre overblik i pressede situationer ønsker og kan håndtere en kompleks og alsidig hverdag er villig til at deltage i videreuddannelse. Hvad er Terneparken? Terneparken består af 4 enheder med i alt 48 boliger, som er fordelt på særlige demenspladser, specialboliger, plejeboliger og korttidspladser. Da vi har en høj grad af komplekse borgerforløb, som dækker både over psykiatriske udfordringer, misbrug, senhjerneskader og frontalpræget demens, vægtes et godt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Terneparken
Har du lyst til både udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen på Terneparken og være med til at skabe trygge sammenhængende forløb for beboerne, så mangler vi dig. Vi søger en centersygeplejerske som kan se sig selv være med til at Sikre høj kvalitet og faglighed på centeret i samarbejde med øvrige faggrupper Vise vejen og bidrage til en dokumentationspraksis med høj standard Tage medansvar for initiativer og tværfaglige møder Naturligt involvere og samarbejde i ustabile borgerforløb med komplekse og sammensatte behov Udføre sygeplejefaglige opgaver i tæt samarbejde med SOSU-assistenter Deltage i anmeldte og uanmeldte tilsyn, samt opfølgning af disse Undervise og vejlede i dokumentation, sygepleje, kompetenceprofiler mv. Mestre dialog samt skaber relationer til beboerne, pårørende samt tværfaglige samarbejdspartnere Løbende kompetenceudvikling af kollegaer og opfølgning heraf UTH sagsbehandling, samt opfølgning og læring på hele Terneparken Være medansvarlig i forhold til elever...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023