Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

KiF Roskilde

KiF Roskilde
Er du den kollega vi søger til Kriminalforsorgen Roskilde? Pr. 1. januar 2023 er der én ledig stilling som socialrådgiver i Institution Midt- og Sydsjælland, KiF Roskilde. KiF står for Kriminalforsorgen i Friheden. KiF Roskilde er beliggende ved Trekroner station. I afdelingen er der aktuelt ansat 5 administrative medarbejdere og 20 socialrådgivere. Afdelingen dækker de 10 kommuner der hører under Midt- og Vestsjællands politikreds. KiF Roskilde fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, dømte med vilkår om samfundstjeneste og foranstaltningsdømte. Herunder iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat ved dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse. Tilsynsarbejdet har til formål at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt at støtte og motivere klienten til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Dertil kommer at afdelingen også udarbejder personundersøgelser iht. Retsplejelovens §808 til brug i retten. Fra KiF Roskilde...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023