Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Deltidsjob

Ved et deltidsjob forstås et arbejde mere færre timer end et almindeligt fuldtidsarbejde, og hvor den ugentlige arbejdstid skal være mindst 15 timer. Der kan være flere årsager til valget bag at være ansat som deltid. Her på siden vil vi komme med fordele ved at have et deltidsjob alt efter uddannelsesniveau og sted i livet. 

 

Tjen lidt ekstra

Et deltidsjob kan ses som en måde at styrke din økonomi. Hvis du er ansat på deltid et sted udover dit fuldtidsarbejde, får du klart mere økonomi til rådighed. Med et deltidsjob som ekstra arbejde, kan det blive lettere at spare op ligesom det kan give større frihed. Der er dog de færreste der på lang sigt kan arbejde både fuldtid og deltid uden at få brug for en pause – der er nemlig tale om mange ugentlige timer. Derfor vil man naturligt gå på kompromis med andre ting i  hverdagen. Det er værd at gøre op med sig selv hvorvidt man er villig til dette, samt opveje fordele og ulemper. 

Som studerende på en ungdomsuddannelse giver deltidsjobbet mulighed for at spare penge sammen eller have større økonomisk frihed. Det vil for mange være oplagt at søge studiejobs med deltidstimer. Du kan læse mere om studiejobs på vores side her.

 

Deltidsjob som supplering

Et deltidsjob kan også ses som en supplering til din primære beskæftigelse, hvad end det er et fuldtidsjob, studie eller lignende. Det kan for eksempel være i form af en stilling som studentermedarbejder, hvor du får afprøvet din teori i praksis i en virksomhed. Dermed kan deltidsjobbet ses som en supplering af faglige teoretiske viden og dermed også som springbræt for en fremtidig karriere. Du ønsker måske at tilegne dig nogle specifikke kompetencer der enten supplerer dit nuværende arbejde, din uddannelse eller dine fremtidsplaner – her kan deltidsarbejdet også fungere som ekstra læring der gør det muligt at skrive mere på CV’et og blive mere fortrolig med visse opgaver. 

 

Få mere og bredere erfaring

Hvis du søger et deltidsjob, det kunne for eksempel være som deltid i en storby som København, Aalborg, Odense eller Århus, kan du også opnå et større kompetencegrundlag såvel som få mere og bredere erfaring inden for et felt eller en branche. Hvis du for eksempel er fra Sjælland eller Fyn, kan det også være forfriskende med et deltidsjob i Nordjylland for luftforandring og nye udfordringer. For nogle giver et studierelevant deltidsarbejde rigtig god mening på deres uddannelse i forhold til fremtidigt arbejde. Men nogle har også mest af alt brug for et arbejde hvor de kan tjene lidt ekstra – og så behøver det ikke nødvendigvis være studierelevant. Det kan også være en fordel at arbejde deltid et sted hvor opgaverne er helt anderledes end dem man praktiserer i skolesammenhæng. På den måde kan man få trænet hjernen i at agere i forskellige miljøer og blandt forskellige typer arbejde, samt få en pause eller pusterum fra et måske meget krævende studie. 

 

Kom ned i gear

Et deltidsjob behøver ikke være supplement eller udover et fuldtidsjob. Det er også muligt kun at arbejde deltid, hvilket der kan være flere grunde til. Deltidsjobbet kan bruges som en måde at komme ned i gear på efter måske en presset arbejdssituation, for stor arbejdsbelastning over længere tid, eller private forhold der har taget på energidepoterne. At gå fra fuldtid til deltid giver timemæssigt mere tid til ting uden for arbejdet. Du vil måske ikke møde ind på arbejdet hver dag, og dermed kan din tid disponeres anderledes eller planlægges mere frit. Nogle vælger også at arbejde deltid hvis de har en partner der økonomisk er godt nok stillet til at dække de fleste udgifter. I den henseende kan et deltidsjob give glæden ved at arbejde og opretholde en daglig rutine, uden at man mister friheden og fleksibiliteten til også at lave andet i løbet af ugen. 

 

Som springbræt 

Du føler dig måske usikker i den jobposition du har, eller usikker omkring fremtidigt arbejde efter endt uddannelse. I den forbindelse kan deltidsjobbet ses som et springbræt til et fuldtidsarbejde – nemlig som et sted hvor du kan få mulighed for at beskæftige dig med interessante arbejdsopgaver samt indgå på en professionel arbejdsplads. Der er også flere virksomheder der søger studentermedarbejdere med det formål også at oplære dem, for på sigt at kunne tilbyde dem en fuldtidsstilling. Dette står nogle gange skrevet i selve jobopslaget, men kan også nævnes til jobsamtaler.  Deltidsarbejdet kan altså ses som et springbræt for en fremtidig karriere.