Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Cheflæge søges til Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Region Midtjylland

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en ny cheflæge med stærke visioner for ledelse og faglighed. Du evner både at udvikle og samtidig holde fokus på at skabe gode patientforløb samt et godt arbejdsmiljø i Afdeling for Psykoser. Samtidig skal du, sammen med chefsygeplejersken i afdelingen og afdelingsledelsen i Afdeling for Depression og Angst, lede et spændende udviklingsforløb, hvor målet er bedre patientforløb på tværs af afdelingerne og øget samarbejde mellem de to psykiatriske afdelinger. Endeligt vil du indgå i Psykiatriens ledelsesgruppe, og vil således naturligt aktivt deltage i varetagelsen af regionens samlede psykiatri. Hvis du kan se dig ind i ovenstående, så kan det være dig, vi leder efter. Om Afdeling for Psykoser Afdeling for Psykoser er en afdeling, hvor der er en høj faglighed og et ambitiøst forskningsmiljø. Afdelingen er kendetegnet ved en velfungerende ledelsesgruppe og fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Som cheflæge indgår du i et sidestillet lederskab for alle faggrupper sammen med chefsygeplejersken. Sammen udgør I afdelingsledelsen, der sætter den strategiske retning for afdelingen, og sikrer kvaliteten i patientbehandlingen og driften i tæt samarbejde med afdelingens funktionsledere. Samtidig indgår du i et ledelsesfællesskab med afdelingsledelsen i Afdelingen for Depression og Angst jf. udviklingsforløbet, der er beskrevet nedenfor. Afdeling for Psykoser er en veldrevet Afdeling på AUHP med tre sengeafsnit, som varetager indlæggelse af akutte patienter, samt et sengeafsnit med "særlige pladser". Der er desuden to ambulante enheder, en forskningsenhed og en stab. Vi udreder alle patientgrupper og behandler især patienter med psykoselidelser, ADHD, demens og patienter med mental retardering. Vi har ambulant udredning af dobbeltdiagnosepatienter og ser frem til, at misbrugs-området skal integreres yderligere i vores behandling af denne gruppe. Vi har regionsfunktioner i udredning af autisme, behandling af psykose, behandling af svær adfærdsforstyrrelse ved demens samt behandling af ADHD og mental retardering. Afdelingens medarbejdere varetager disse kliniske områder og samarbejder med afdelingens forskningsenhed, som varetager ambitiøs klinisk forskning. Dertil har afdelingen en Neuropsykiatrisk Klinik, som formentlig skal betjene en større del af regionen. Afdelingen modtog i 2021 1.507 eksterne henvisninger og havde kontakt med 3.388 unikke patienter. Afdelingen har i 2022 et nettobudget på godt 210 mio. kr. og knap 350 medarbejdere. Du kan læse mere om vores afdeling her Afdeling for Psykoser - Psykiatrien i Region Midtjylland (rm.dk) Udviklingsproces De to almenpsykiatriske afdelinger i AUH Psykiatrien står netop nu over for en spændende udviklingsproces, hvor den overordnede ambition for processen er udvikling af stærke og sammenhængende patientforløb på tværs af diagnoser, godt arbejdsmiljø og samarbejde samt endnu bedre forudsætninger for faglig udvikling. Ambitionen fordrer et tæt, integreret og forpligtende samarbejde mellem de to voksenpsykiatriske afdelinger i AUH Psykiatrien. Der er flere temaer, som vil være i fokus i processen: At vi organisatorisk understøtter det gode patientforløb - også når det går på tværs af enheder/afdelinger. At enheder og afdelinger åbner sig imod hinanden både fagligt og kulturelt for at understøtte at viden og kompetencer kan inddrages, hvor det vurderes relevant. At vi som Universitetshospital prioriterer højt specialiseret viden samtidig med at vi anerkender, at vi ikke kan løse vores opgave uden samtidigt at understøtte generalistkompetencer. At vores samlede ressourcer på relevant måde inddrages i opgaveløsningen. Vi skal løbende se på værdien af at integrere arbejdsområder – eksempelvis udredningsenheder - samt etablere faglige standarder. Som cheflæge vil du i fællesskab med chefsygeplejersken i Afdeling for Psykoser og afdelingsledelsen i Afdeling for Depression og Angst skulle stå i spidsen for at realisere denne proces. Hvem er du? I stillingen som cheflæge er du ambitiøs på patienternes og specialets vegne. Du tager ledelsesansvar for drift og udvikling ikke bare af afdelingen, men også på tværs af voksenpsykiatrien, dels i AUH Psykiatrien og i Psykiatrien i Region Midtjylland. Dermed også for kvaliteten i den behandling, vi tilbyder vores patienter. Du er en synlig, nærværende og visionær leder med en åben og anerkendende tilgang til ledelse. Som leder inddrager du aktivt andre og går i dialog med den tværfaglige medarbejdergruppe, ledelseskollegaer, hospitalsledelse og eksterne samarbejdspartnere. Vi ønsker, at den kommende cheflæge Ser ledelse som en selvstændig disciplin på linje med det faglige, og har visioner for ledelse og lederudvikling i afdelingen. Du må gerne have ledererfaring og gerne en formel lederuddannelse. Vil gå aktivt ind i den beskrevne udviklingsproces, og kan se potentialet i at arbejde for bedre sammenhæng mellem to store almen psykiatriske afdelinger. Vil indgå aktivt i det tætte ledelsessamarbejde sammen med Psykiatriens øvrige afdelinger i Region Midtjylland og være en del af ét samlet psykiatrihospital. Kan facilitere og implementere strategiske tiltag, der bidrager til at robustgøre organisationen for dermed at sikre kvalitet i behandlingen af den enkelte patient. Har ambitioner i forhold til - og i samarbejde med den kliniske lærestolsprofessor i Afdeling for Psykoser - at bidrage til styrkelse af uddannelse, forskning og faglig udvikling til gavn for patienterne. I samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe vil lede og inspirere en tværfagligt sammensat medarbejderkreds i overensstemmelse med Region Midtjyllands værdier og ledelsesgrundlag. Har en åben, tydelig og anerkendende ledelsesstil og kommunikation samt at du skaber relationer og følgeskab både i egen organisation og med samarbejdspartnere. Aktivt arbejder på at fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Er målrettet, resultatorienteret og evner at påtage sig det økonomiske ansvar. Det er en forudsætning, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og har erfaring med, samt brænder for at arbejde med ledelse. Stillingen skal forventeligt besættes 1.3.2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale vedr. lægelige chefer. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. Afhængig af ansøgerens personlige kvalifikationer i forhold til stillingens indhold kan der eventuelt aftales tillæg i henhold til bestemmelserne om lokal løndannelse. Tjenestested er i Skejby. Yderligere oplysninger Ansøger bedes som en del af ansøgningsproceduren udfylde skemaet ” Bedømmelse af lægefaglige kompetencer til stilling som speciallæge i Region Midtjylland ”, herunder uddybe kompetencer indenfor ”De syv lægeroller”. Skemaet udfyldes som en integreret del af den elektroniske ansøgningsprocedure og skal således ikke vedhæftes særskilt. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Hospitalsdirektør Tina Ebler på telefon 2785 4484 eller Lægefaglig direktør Jakob Paludan på telefon 4032 8052 Chefsygeplejerske Inge Voldsgaard, Afdeling for Psykoser på telefon 2119 2014 Cheflæge Farahna Harees, Afdeling for Depression og Angst på telefon 2325 8288 Se stillingsbeskrivelsen her . Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være os i hænde senest den 03.01.2023. Der afholdes 1. samtalerunde den 16.01.2023. For ansøgere, der går videre til 2. runde, vil der være test ved Muusmann den 19. januar 2023, hvor der skal påregnes fysisk fremmøde i Aarhus i dagtimerne. 2. samtalerunde er den 23. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.