Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pårørendevejleder med analytiske kompetencer og erfaring fra ældreområdet til Områdekontor Nord

  • Københavns KommuneOmrådekontor Nord
  • Helsingborggade 16,2100København Ø,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du erfaring med at arbejde kvalitativt og analytisk med ældreområdet, og trives du med en høj grad af ansvar og er god til at opnå resultater gennem samarbejde? Så søger Områdekontor Nord dig som vores nye pårørendevejleder. Københavns Kommune har i 2018 etableret et tilbud om pårørendevejledning, som har til formål at forebygge mistrivsel hos og styrke samarbejde med pårørende, som er i berøring med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Målsætningen er, at pårørende i København skal opleve god kommunikation og godt samarbejde om både deres egne og deres næres behov for støtte. Helt konkret, består dine opgaver i at arbejde konsulentrettet med pårørendeområdet med henblik på at understøtte driftsenheder i disses samarbejde med pårørende og udvikle organisatoriske tiltag for at øge samspillet mellem de pårørendes behov og driftsenhedernes muligheder og rammer for at arbejde med pårørende. En del af arbejdet er også at guide pårørende til relevante tilbud og arbejde med klagesager. Du indgår i et tæt samarbejde med andre konsulenter om at udvikle og understøtte driftsenhederne i Københavns Kommune. Du skal være optaget af at samarbejde tæt med frontmedarbejderne, understøtte den driftsnære kvalitet samt at koordinere og videndele med konsulentteamet. Samtidig skal du bruge din viden og dine kompetencer til at kvalificere og udvikle sammen med vores kollegaer andre steder i forvaltningen. Vores mission er at alle københavnerne skal have lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige liv. Det betyder, at vi har fokus på borgerne med udgangspunkt i deres levede liv, håb og ønsker. Om dig Du har en samfundsvidenskabelig baggrund med specialisering i sundhedsområdet, fx som sundhedsantropolog Du har organisatorisk forståelse og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, fx en kommune Du har erfaring med konsulentarbejdet og gerne med særlig viden om pårørende på ældreområdet Du har erfaring i at møde og rådgive mennesker i forskellige livssituationer, gerne fra en tidligere stilling som pårørendevejleder Du er tillidsskabende Du nyder at arbejde med mange forskellige typer af ledere og medarbejdere Om Områdekontor Nord Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København er organiseret i to områder. Område Nord omfatter 20 plejehjem, tre hjemmeplejere, flere aktivitetscentre, sundhedshuse og myndighedsfunktioner. Stillingen som pårørendevejleder er placeret i konsulentstaben på områdekontoret med afdelingsleder Marie de Lony som nærmeste leder. Områdekontoret består af konsulenter og administrative medarbejdere, der understøtter områdets enheder inden for økonomi, faglighed, digitalisering, organisationsudvikling og ledelse. Områdekontoret har adresse på Helsingborggade, København Ø. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Vi ønsker stillingen besat den 1. marts 2023. Mere information Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marie de Lony på 2612 1247. Søg via linket senest fredag den 6. januar 2023 Vi forventer at afholde samtaler i uge 2. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .