Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge/afdelingslæge i Reumatologi, almen medicin eller andet relevant speciale, Rygcenter Syddanmark – med mulighed for forskning/klinisk lektorat

  • Region Syddanmark
  • Østre Hougvej 55,5500Middelfart,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af udredningen, diagnostikken, behandlingen og herunder vejledningen af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom på højt niveau? Vi søger en speciallæge i reumatologi, almen medicin eller andet relevant speciale, der ønsker at være med til at konsolidere og videreudvikle hele vores Rygcenter. Vi tilbyder En stilling uden vagt En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet, patientsikkerhed- og tilfredshed En forskningsaktiv afdeling både kirurgisk og medicinsk, hvor der er mulighed for dedikeret tid til forskningsprojektor/klinisk lektorat alt efter kompetencer og præferencer En stilling med hovedvægten på udredning og vejledning af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom, hvor differentialdiagnostik, supervision og samarbejde med primærsektoren er i fokus En afdeling hvor information og herunder vejledning af patienterne er en central del af behandlingen En dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne løser arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med fokus på ”patienten først” og hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø. Vi forventer at du er speciallæge i intern medicin – reumatologi, almen medicin eller andet relevant speciale. har lyst og evne til at indgå i forbedringsarbejdet både i rygmedicinsk afsnit og på Rygcenter Syddanmark som helhed, herunder interesse i videreudvikling, kvalitetssikring og forskning tager medansvar for den faglige udvikling i rygmedicin herunder udarbejdelse af retningslinjer har gode kommunikations- og samarbejdsevner har lyst til at superviserer og undervise kommende kollegaer fra forskellige faggrupper Om Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter. Vi er kendt for en høj patienttilfredshed og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Vi modtager ca. 18.000 nyhenvisninger og opererer ca. 1.000 patienter årligt. Forskning er et højt prioriteret område med stor både rygkirurgisk og rygmedicinsk forskningsaktivitet. Herudover har vi stor uddannelsesaktivitet og tager imod uddannelsessøgende indenfor mange faggrupper. I Rygmedicinsk afsnit foretages forundersøgelser ligeværdigt af både fysioterapeuter, kiropraktorer og læger med gode faglige sparringsmuligheder og respekt for de enkelte faggruppers kompetencer. Politisk er man ved at undersøge perspektiverne i at etablere et nærhospital i Middelfart, hvilket kan betyde, at Rygcenteret på sigt skal flyttes til Kolding Sygehus. Vil du vide mere om afdelingen: Rygcenter Syddanmarks hjemmeside Kvalifikationer Ansøgningen skal/bedes udfærdiget i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. Yderligere information Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til Jakob Blaabjerg Espesen, Cheflæge, tlf. 29727977/ jakob.espesen@rsyd.dk eller en af dine måske kommende kollega Helle Howland Wolff, afdelingslæge, tlf. 6541 4445, Helle.Howland.Wolff2@rsyd.dk , hvis du ønsker at høre mere om arbejdsfunktioner og arbejdsmiljø. Løn- og ansættelse Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den indgåede aftale mellem Foreningen af speciallæger og Region Syddanmark Stillingen ønskes besat 1. marts 2022 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer eller efter aftale. Ansøgningsfrist Fristen for at søge stillingen er den 17. januar 2023 Der afholdes ansættelsessamtaler den 24. januar 2023