Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til urogynækologien, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En fuldtidsstilling som overlæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. marts 2023 eller snarest muligt herefter. Stillingen er med funktion i urogynækologisk sektion, og det er en forudsætning, at ansøger har ekspertkompetencer indenfor urogynækologi. Den faste lægelige bemanding inden for urogynækologi omfatter 4 overlæger og 1 afdelingslæge. Der er et tæt team-samarbejde med sygeplejersker/fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi. Afdelingens urogynækologiske team varetager højtspecialiseret behandling indenfor urogynækologi herunder kirurgi ved flergangsrecidiv prolaps samt behandling af komplikationer til tidligere mesh- og slyngekirurgi. Afdelingen har regionsfunktion indenfor behandling af recidiv-prolaps samt operativ behandling af urin-inkontinens.  Den daglige ambulante urogynækologiske funktion foregår i Klinik for Bækkenbundslidelser, som er Danmarks første klinik for bækkenbundslidelser.  I klinikken har specialist teams fra Urinvejskirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler, Mave- og Tarmkirurgi samt Børn og Unge skabt et spændende og inspirerende fagligt miljø med fokus på et sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb for nuværende og kommende komplekse patienter. Vi er et team med godt humør og positiv omgangstone samt et brændende ønske om et højt fagligt miljø, der sikrer en fortsat udvikling indenfor udredning, behandling og forskning samt tværfagligt samarbejde såvel nationalt som internationalt. Hvis du kan se dig selv i det miljø, så modtager vi gerne en ansøgning fra dig. Gynækologisk sektion er opdelt i flere teams; gyn-onkologisk team, almen gynækologisk team, endometriose team og urogynækologisk team. Der forventes et bredt samarbejde på tværs af de enkelte teams. Vi ønsker Ansøgere med en stærk faglig profil med personlige ambitioner og gode evner indenfor samarbejde Ansøgere med særlig interesse for urogynækologi, som vil indgå i et dynamisk og lærende miljø Ansøgere, der ønsker at bidrage til et godt akademisk miljø herunder deltagelse i undervisning og forskning En holdspiller til et team, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed samt en behagelig og positiv omgangsform er basale værdier Forskning indenfor området er højt prioriteret, og ansøgeren forventes at initiere forskningsprojekter og at indgå i eksisterende forskningsprojekter Overlæger/afdelingslæger indgår i den gynækologiske bagvagt/mellemvagt. Tjenesten er aktuelt tilrettelagt i 2-holds drift med 8-12-skiftet vagt alle dage. Vagten er bemandet med forvagt til kl. 19.45 på hverdage og til kl. 15.24 i weekend, mellemvagt samt en gynækologisk og en obstetrisk speciallæge i bagvagt. Alle har tilstedeværelsesvagter. Afdelingen har samlet ca. 400 medarbejdere heraf 65 læger. Afdelingen varetager alle opgaver inden for specialet med undtagelse af fertilitet. For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse . Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge, Ph.D. Jannie Dalby Salvig på telefon 2461 3389. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af lokal Iøndannelse. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for kompetencerne inden for de 7 speciallægeroller på skema, Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.