Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børnehus Nord søger erfaren og engageret socialrådgiver

  • Aalborg KommuneBørnehus Nord
  • Gemmavej 17B,9200Aalborg SV,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om stillingen: Børnehus Nord opnormerer med en socialrådgiver – foreløbig et år, men med mulighed for fastansættelse! Vi ønsker en kollega med lyst til og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og med solid erfaring med den processuelle samtale med børn og unge. Det er en spændende stilling, hvor du bl.a. via supervision skal have lyst til at udvikle en høj faglighed inden for traume- og overgrebsområdet, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset. Vi kan tilbyde dig : Et varieret, meningsfuldt og fagligt udfordrende arbejdsfelt Skønne humoristiske kollegaer Fokus på opkvalificering og supervision En arbejdsplads, hvor vi arbejder tværfagligt tæt sammen, og hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen Tværsektorielt samarbejde med de 11 nordjyske kommuner, to politikredse, sundhedsvæsen og Institut for Retsmedicin Samarbejde på tværs af landet med de fire øvrige børnehuse og Socialstyrelsen Samarbejde med SEBA , hvis målgruppe er børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd Som socialrådgiver i børnehuset er dine opgaver hovedsageligt: Gennemføre korterevarende udrednings- og kriseinterventionsforløb med børn/unge (primært i alderen 10-18 år) og deres nære omsorgspersoner Vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov på baggrund af det formodede overgreb, herunder udarbejde afsluttende notat til kommunernes myndighedsrådgivere Yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere Koordinering af sagsforløb i samarbejde med kommunernes myndighedsrådgivere Mødeledelse på de tværsektorielle sagssamråd med børnehusets psykologer, samt øvrige samarbejdspartnere Overvære videoafhøringer af børn Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed Vi forventer at dine faglige kompetencer er: Uddannelse som socialrådgiver og med en stærk faglighed Erfaring fra myndighedsområdet med udsatte børn og familier Erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb Erfaring med samtaler med børn/unge, gerne fra behandlingsområdet Erfaring med kriseintervention, samt udredning og vurdering af støttebehov Erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Personlige kompetencer: Høj grad af samarbejdskompetence - du kan lide at arbejde i en travl og varierende hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet Interesse for at forstå mentale tilstande og se bag om adfærd – både hos dig selv og andre Robusthed og evne til at bevare ro og overblik i pressede situationer Gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer Du er ”holdspiller” og evner samtidigt at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk Om Børnehusene: De fem Danske Børnehuse er et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og de nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest skånsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum. I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er børnehusets opgave i samarbejde med kommunen og som led i den børnefaglige undersøgelse jf. § 50 at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsen forventes at være på minimum 1 år med mulighed for fastansættelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. marts 2023. Ansøgningsfrist d. 12. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Børnehus Nord d. 17. januar 2023. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ulla Penning på tlf: 31 99 33 98 eller mail uwp-jv@aalborg.dk , socialrådgiver Boel Johannesdottir på tlf: 31 99 33 95 /mail: boj-jv@aalborg.dk , socialrådgiver Helle Andersen på tlf: 31 99 33 93 mail hjoe-jv@aalborg.dk eller socialrådgiver Janne Grønning tlf: 31 99 33 92/mail jagr-jv@aalborg.dk Før endelig ansættelse indhentes der reference ved nuværende leder, samt straffe- og børneattest. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.