Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Centersygeplejerske

  • Danske Diakonhjem Dalsmark Plejehjem
  • Dalsmark 13,6300Gråsten,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

DRØMMEJOBBET: Vi søger en centersygeplejerske til vores unikke plejehjem. Vores profil er Diakoni, Eden og Natur.  Du vil opleve en familiær og kærlig arbejdsplads, hvor din trivsel, såvel som beboernes, er det vigtigste. Som centersygeplejerske i Dalsmark plejehjem vil du være stolt af at gå på arbejde hver dag. Du bliver du en del af Danske Diakonhjem. Danske Diakonhjem er et privat, non profit, alternativ til det offentlige. Vi udvikler os hele tiden i stærke faglige kompetencer og medmenneskelige værdisæt. Vi ser altid mennesket først. Dernæst bliver du en del af et fagligt stærkt hold med et godt sammenhold og en hverdag præget af godt humør, høj faglighed og et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra Danske Diakonhjems værdier, med rod i det kristne menneskesyn, samt ud fra The Eden Alternative tankegang, hvor livet skal være værd at leve. Vi arbejder med at skabe hjem og ikke institution. Vi har i alt 38 lejligheder, hvor der også kan bo ægtepar. Vi søger en centersygeplejerske, timeantal kan forhandles, så det passer til dig. Arbejdstiden ligger i hverdage med fri i weekender og helligdage. Du vil få en høj grad af frihed i arbejdet, eget kontor, computer og telefon. Og du vil få stor mulighed for faglig udvikling, videreuddannelse, kurser og udvikling. Vi arbejder særligt med etikken, men også alle de fagspecifikke emner vil du kunne udvikle dig i. Vi er et visionært plejehjem, med værdier der gør, at vi gerne vil være banebrydende for andre, og være med til at ændre synet på at bo på plejehjem. Som Centersygeplejerske vil du stå i spidsen for sygeplejen. Du vil varetage de sygeplejefaglige opgaver omkring 38 beboere, og også supervision og sparring til plejepersonalet om sundhedsfaglige opgaver. Vi har tilknyttet egen plejehjemslæge, som du vil samarbejde med. Derudover har du gode og tætte samarbejdspartnere i Afdelingssygeplejersken og forstander. Derudover vil du indgå i samarbejde med Sønderborg kommunes andre centersygeplejersker omkring sparring og faglig udvikling. Vi forventer, at du: Er uddannet sygeplejerske. Har en faglig ballast, gerne med en bred erfaring at trække på. At du har lyst til kompetenceudvikling. Er en synlig person som kan guide og udvikle plejepersonalet. Er en varm og omsorgsfuld person. Er god til at danne relationer. Er positiv, ærlig og loyal. Er loyal overfor det diakonale værdigrundlag. Har lyst til at arbejde ud fra the Eden Alternatives principper. Har lyst til at komme ud i naturen sammen med beboerne. Har interesse for, og gerne erfaring med demensområdet. Kan arbejde selvstændigt ud fra gældende regler og værdier. Er en god rollemodel og sparringspartner Trives i en mindre organisation, hvor vi hver dag hjælper hinanden for at nå i mål Kan lide et familiært, inkluderende arbejdsmiljø Vi forventer at du i særlig grad er optaget af et godt samarbejde med dine kollegaer og ledelsen. Det betyder at du finder det naturligt at drøfte ting med hinanden, altid ud fra målet om den gode dialog. Vi forventer du har sat dig ind i Danske Diakonhjems værdisæt og tjekket facebooksiderne inden du sender en ansøgning og evt. kommer til samtale. Da vi er et registreret Eden hjem, skal du kunne lide dyr, have og Udeliv, og indtænke dem som en naturlig del af hverdagen og som en kompetence i forhold til den glæde det kan give beboerne. Vi kan tilbyde: En arbejdsplads som lever sine værdier i praksis. Stærke sociale relationer blandt kollegaer. En rummelig arbejdsplads hvor dine gode ideer kan komme i spil. En dagligdag hvor aktiviteter og beboernes livskvalitet sættes højt. Et godt psykisk arbejdsmiljø med lavt sygefravær. Kompetenceudvikling såvel personligt som fagligt. Et familiært sted. Ordentlighed Medindflydelse Synlig ledelse. Vi tilbyder et respektfuldt samarbejde hvor du som medarbejder har stor værdi og indflydelse. Du vil få en hverdag uden stres og jag, med mulighed for at gå i dybden med dit sygeplejefaglige virke, og det giver en meget høj grad af arbejdsglæde. Vi har høje ambitioner både fagligt og menneskeligt. Vi arbejder med alle de fag-faglige emner, og vil altid være på det højest tænkelige niveau, og vi arbejder med de menneskelige aspekter, også i en faglig term. Således er også emner som åndelig omsorg, palliation, etik og kommunikation, relationelle stærke faglige kompetencer hos os. Vi taler om tingene, og vi taler åbent og tillidsfuldt. Alt dette, fordi beboerne fortjener at leve i et tillidsfuldt og trygt miljø. Ansættelse sker under Danske Diakonhjem. Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til forstander Maibritt Elm Nielsen, tlf. 20474303 Ansøgningsfrist: 20.1.2023. Ansættelsessamtaler sker løbende derefter. Kontaktperson: Forstander Maibritt Elm Nielsen Mobil 20 47 43 03 Email: men@diakon.dk Eller Afdelingssygeplejerske: Kathrine Lehmann Mobil: 20 47 40 37 kale@diakon.dk Hjemmeside: www.dalsmark.dk Facebook: danske diakonhjem dalsmark plejehjem