Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nattevagt søges til Børnehandicap - Børneinstitutionen Posekær

  • Aabenraa Kommune
  • Posekærvej 20,6200Aabenraa,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Posekær er et specialiseret botilbud rettet mod børn og unge. Målgruppen er børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser herunder autisme, ADHD, Cerebral Parese, kognitive problemstillinger og generelle udviklingsforstyrrelser. Som nattevagt er du en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes 7 nætter og holdes 7 nætter fri. Der er pt. tre medarbejdere på arbejde sammen, men da vi har flere børn, der nogen nætter kræver 1-1 nattevagt, har vi brug for flere hænder. I nattevagtsteamet er ansat flere fagligheder, og derfor er vi også åbne for hvad du bringer med dig af faglighed ind i vores team. Du vil opleve nætter, hvor du skal prioritere i dine opgaver i samarbejde med dine kolleger, og nætter hvor der ro til at fordybe sig omkring de enkelte børn og unge. Vi har lige nu flere børn, der ind i mellem kræver 1-1 nattevagt. Børnene og de unge på Posekær kræver en tydelig voksen, en voksen der kan skifte mellem individuelle kommunikationsmetoder og behov. Det kan være fra at følge et barn i seng til at hjælpe med stillingsskift, sondemad og medicinindgift. Der er i perioder tale om terminalpleje, og når dette sker, er der et godt samarbejde med Børnepalliativt team fra OUH og Aabenraa Hjemmepleje. Vi prioriterer et omsorgsfuldt miljø, der er rummeligt, og hvor børnene føler sig værdsat. Vi vil gerne være det bedste alternativ og supplement til barnets hjem, og vi arbejder for et tæt samarbejde med pårørende, skole og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Vi kan tilbyde et inspirerende og udfordrende job i et team med dygtige og enga­gerede kolleger fra flere faggrupper et specialpædagogisk miljø, hvor der blandt andet arbejdes ud fra KRAP og autisme Navigator et oplæringsforløb, der giver dig mulighed for at komme godt ind i praksis en arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. mulighed for supervision ved ekstern psykolog. en arbejdsplads der arbejder aktivt med forandring og udvikling af organisationens faglighed. faglig sparing inden for egen faggruppe, fysioterapi, ergoterapi og sundhedsfagligt Vi søger en nattevagt der meget gerne har erfaring fra specialområdet med udgangspunkt i det enkelte barn, være med til at skabe struktur og forudsigelighed, og derved give mulighed for udvikling har situationsfornemmelse og handlekraft, samt høj grad af rummelighed og selvstændighed. kan navigere i uforudsigelighed og kan takle konfliktfyldte situationer. trives med at arbejde om natten og med den type samarbejde der opstår, når dine nærmeste kolleger er en lille sammensat gruppe. vil det gode samarbejde på tværs af døgnet Lyder ovenstående som noget for dig, så send os din ansøgning og CV. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og FOA Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Stillingerne er med ansættelse pr. 01. februar 2023, stillingerne er 30 timer om ugen. Du være indstillet på at arbejde fra mandag nat til og med søndag nat fra k. 21.45 til 6.15. Vi forventer, at du tager del i mødeaktiviteter i dag- og aftentimerne. Yderligere oplysninger Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator for nattevagterne Bettina Henning Lindberg, mobil 23802941, mail: bhl@aabenraa.dk eller afdelingsleder Mette Svendsen, mobil 29797303, mail: msv@aabenraa.dk Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen den 14. januar 2023 Send dit CV, ansøgning samt relevante bilag via linket. Vi forventer at afvikle samtaler den 23. januar 2023. I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv . Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.