Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Erfaren psykolog, evt. specialpsykolog søges til neuro-teamet i Børne-og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Sydjylland, Esbjerg pr. 1-3 2023

  • Region Syddanmark
  • Kresten Philipsens Vej 15,6200Esbjerg N,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en erfaren psykolog evt. specialpsykolog på 37 timer/uge til ambulatoriet i Esbjerg pr. 1. marts 2023. Stillingen er tilknyttet neuro-teamet, hvor vi arbejder med ambulante udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge i alderen fra 3 til 19+ år med neuro-psykiatriske udfordringer. Vores ambition er, at give barnet, den unge en kvalificeret udredning og behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge, samt familiens behov og ønsker. Vi ønsker, at vores kommende kollega: Er erfaren psykolog evt. specialpsykolog med klinisk erfaring inden for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale og gerne neuropsykiatrisk erfaring. Er interesseret i at tage del i den faglige ledelse i teamet og bidrage til fortsat høj faglig kvalitet i udredning og behandling. Kan supervisere psykologer i autorisationsforløb. Er engageret, initiativrig og har interesse for børne- og ungdomspsykiatrien, med vilje til personlig og faglig udvikling. Ser tværfaglighed som en fordel og et vigtigt supplement til egen faglighed, hvorved samarbejde bliver en naturlig del af hverdagen. Kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at kunne bevare overblikket og strukturere egne (og evt. kollegers) arbejdsopgaver. Kan formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere. At du er dygtig til og omhyggelig med at dokumentere. Vi kan tilbyde: Et job med psykopatologisk diagnostisk udredning og behandling af børn og unge. En hverdag, hvor vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge, samt familiens behov og ønsker. Selvstændige arbejdsopgaver med ansvaret for udrednings- og behandlingsforløb, herunder ledelse af kliniske konferencer, med teamets overlæge på sidelinjen. En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt. Mulighed for at forestå intern undervisning og supervision af andre faggrupper. Medansvar i forhold til hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Supervision. Om afdelingen: Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere ift. personaleansvar og specialeansvarlige overlæger ift. det faglige udviklingsansvar der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Praktiske oplysninger: Ansøgningsfristen er til og med d. 19-1. Ansættelsessamtaler afholdes d. 24-1. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til overlæge Maria Melonik eller specialpsykolog Ane Hedager Mortensen tlf. 99 44 73 00. Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark , og vil du se hvad Esbjerg kan byde på, så kan du følge linket her: Vi glæder os til at høre fra dig.