Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til Vital Ceres – ”Godt Liv med Kronisk Sygdom” i Horsens Kommune

  • Horsens Kommune Vital Ceres - Godt liv med kronisk sygdom
  • Nørretorv 1,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Motiveres du af at arbejde tæt sammen med borgerne om at skabe sundhedsmæssige og meningsfulde forandringer i deres liv? Så læs videre. Om stillingen Stillingen en fast stilling på 35 timer ugentligt med ansættelse den 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen er forankret i afdelingen ”Vital Ceres – Godt Liv med Kronisk Sygdom”. Du bliver en del af to teams, der varetager både hold men også individuelle forløb for borgere, der har KOL eller diabetes/prædiabetes og som er henvist fra læge. Du ansættes som selvtilrettelæggende sygeplejerske. Din arbejdstid er fortrinsvis i dagtimerne på hverdage og planlægges i forhold til de opgaver, du skal varetage og i samarbejde med dine teamkollegaer. Vi udvikler løbende vores indsatser i afdelingen, så du skal være indstillet på, at dine arbejdsområder kan ændre sig. Dine opgaver vil være Individuel og gruppebaseret undervisning og formidling til borgere med KOL og type-2-diabetes/prædiabetes med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for borgere med kronisk sygdom og regionale samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer. Afklarende borgersamtaler med ICF som referenceramme. Administrative opgaver som dokumentation, beskrivelser af fagligt indhold i undervisningen, udvikling og planlægning af nye forløb samt udarbejdelse af undervisningsmateriale til målgrupperne. Ved behov varetage opgaver for dine kollegaer og i andre teams. Vi tilbyder dig Et arbejde med stor kontaktflade til borgerne, hvor du får mulighed for at arbejde tæt sammen med borgerne med udgangspunkt i deres mål, ønsker og drømme. At du bliver en del af en engageret afdeling, hvor du har mulighed for sparring og udvikling både monofagligt og tværfagligt. En stilling hvor du vil blive en del af to tværfaglige teams, der arbejder tæt sammen omkring og med borgerne. Et job med stor selvstændighed og indflydelse i forhold til dine arbejdsopgaver og hvor du er selvtilrettelæggende i forhold til din arbejdstid. Vi forventer, at du Er uddannet sygeplejerske. Motiveres af at arbejde tæt sammen med borgere ud fra en rehabiliterende og sundhedspædagogisk tilgang. Er sjov. Det vil være et stort plus, at du Har erfaring både fra primær og sekundær sektor. Har erfaring med at arbejde med borgere med multisygdom i en sundhedspædagogisk og rehabiliterende kontekst. Kan formidle og dosere sundhedsfaglig viden på et borgernært sprog og facilitere gruppedialoger med henblik på vidensdeling og refleksion. Har erfaring med den motiverende samtale og er stærk i at skabe tillidvækkende relationer. Rummer borgernes forskelligheder enkeltvis og i grupper og kan tage styring og sætte rammer, når det kræves. Er undersøgende, nysgerrig og opsøgende i relation til borgerne og i det tværfaglige samarbejde. Er stærk i planlægning, koordinering og prioritering. Har erfaring med og lyst til at arbejde med velfærdsteknologi. Er fortrolig med IT på brugerniveau. Vigtigt: Husk at vedhæfte relevante papirer. Oplys dit autorisationsnummer i din ansøgning eller CV. Ansøgningsfrist fredag, den 20. januar 2023. Samtaler forventes afholdt torsdag, den 26. januar 2023 om eftermiddagen. Du er meget velkommen til henvende dig til daglig leder Mikael Elsborg, tlf.nr. 2371 1950, hvis du ønsker nærmere oplysninger om stillingen. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Om afdelingen og vores tilgang Vital Ceres - ”Godt Liv med Kronisk Sygdom” er én af fem afdelinger i funktionsområdet Træning og rehabilitering i Horsens Kommune. Afdelingen er beliggende i det tidligere Ceres Bryggeri og består af 20 medarbejdere med en bred vifte af fagligheder som diætister, social- og sundhedsassistent, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeut, bachelor i ernæring og sundhed, psykolog og administrativ medarbejder. I afdelingen varetages genoptrænings- og rehabiliteringsforløb for borgere med type-2-diabetes, prædiabetes, hjertesygdomme, KOL, kræft og kommunens tilbud til borgere, der ønsker rygestop. Vi arbejder sammen med borgerne ud fra et sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, hvor den sundhedspædagogiske tilgang vægtes højt med afsæt i det positive og brede sundhedsbegreb. Vi stræber efter at være en afdeling med høj borgertilfredshed, store faglige ambitioner, psykologisk tryghed og stærke arbejdsfællesskaber, der udvikler sig i takt med borgernes ønsker og behov.