Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejersk til Forberedelse og Opvågning Øst 1 & 2, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi (HLK), Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

JOIN US: Vil du stå i spidsen for en gruppe aktive og erfarne sygeplejersker, der brænder for udviklingen af deres fag og løser opgaver på et højt fagligt niveau, og trives du i en uforudsigelig hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række ledere og medarbejderne for at få afsnittene og patientforløbene, til at køre bedst muligt til gavn for vores patienter? Så er du måske vores nye oversygeplejerske i Forberedelse og Opvågning Øst 1 & 2. Afdelingen Forberedelse og Opvågning Øst 1 & 2 er opvågningsafsnit med cirka 37 fuldtidsstillinger indenfor sygeplejen. Opgaverne er primært knyttet til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter, men også til hjertemedicinske-, samt Plastik- og Brystkirurgiske patienter. Afsnittene er meget velfungerende og karakteriseret ved en gruppe glade og aktive medarbejdere, der er meget dedikerede og erfarne, og som løser opgaver på et højt, fagligt niveau. Sygeplejerskerne løfter dagligt selvstændigt mange specialiserede opgaver i en hverdag præget af tværfagligt samarbejde, tillid og et godt arbejdsmiljø. I afsnittene er der ansat dygtige og erfarne patientforløbs-koordinatorer, som i det daglige har ansvaret for driften og som i stort omfang kan understøtte ledelsen, både via aflastning og sparring. 1. januar 2021 blev Forberedelse og Opvågning Øst 1 & 2 fusioneret, med Hjerte-, lunge-, karkirurgi (HLK) og vi er nu samlet under en fælles afdeling. Stillingen Vi søger en ambitiøs og visionær oversygeplejerske, med en relevant lederuddannelse eller være i færd med at efteruddanne dig indenfor ledelse. I det daglige leder du afsnittet i et tæt samarbejde med de lægelige funktionsledere. For at understøtte dette samarbejde, vil du efter ansættelsen blive tilbudt et onboardingforløb baseret på tests og samtaler både alene og sammen med din lederkollega. Du bliver også en del af et understøttende ledernetværk blandt alle funktionsledere i HLK. I refererer til afdelingsledelsen i Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling. I jobbet er der mulighed for en mentorordning, lederudvikling og rig mulighed for spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer. Kvalifikationerne Vi ønsker en oversygeplejerske, der har en tydelig, involverende og dialogbaseret lederstil, og som prioriterer personaleledelse højt med en ledelsesstil præget af humor og en positiv indstilling til arbejdsopgaverne. Én af forudsætningerne for at løse de fremtidige opgaver i Forberedelse og Opvågning Øst 1 & 2 (HLK) er at fastholde og udvikle de kompetente medarbejdere, som afsnittene er i besiddelse af. Du skal derfor være interesseret i og have øje for, hvordan medarbejdernes unikke kompetencer anvendes bedst muligt og du understøtter deres lyst til at arbejde udviklingsorienteret. Det er en særlig udfordring at indgå i sideordnet ledelse. Du skal derfor forvente, at vi i ansættelsesprocessen vil have særligt fokus på evnen til samarbejde, netop fordi du skal køre parløb med den lægefaglige funktionsleder og der forventes et tæt samarbejde, sammen med funktionsledelserne i de kirurgiske specialer. Det fordrer gode relationelle og kommunikative kompetencer, ligesom vi forventer, at du formår at bevare roen og overblikket i pressede situationer. Løn- og ansættelsesforholdene Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation. Yderligere oplysninger om stillingen Er du nysgerrig på at høre mere om stillingen, kan du kontakte chefsygeplejerske Marianne Mikkelsen på mail: marmil@rm.dk eller mobil: 3091 1096. Ansøgningsprocessen Der er ansøgningsfrist den 22. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. januar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.