Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

10 stillinger på socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud med introduktionsforløb i Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne

  • Skanderborg Kommune - Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne
  • Dyrehaven 10C,8660Skanderborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at skabe gode liv for mennesker med betydelige og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser? Du har nu mulighed for at søge en af 10 stillinger med introduktionsforløb som Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne står sammen om at skabe. Vi ved, at de rette kompetencer er helt afgørende for en god opgaveløsning og en væsentlig beskyttelsesfaktor i forhold til et godt arbejdsmiljø. Vi løser en fantastisk og helt unik specialpædagogisk og tværfaglig opgave. Derfor har vi en vigtig opgave i at tage godt imod nye kolleger. Det gør vi blandt andet ved at bygge bro til den socialpædagogiske praksis og ved at fokusere på kompetenceudvikling i hverdagen. Om jobbet Du bliver fastansat og en del af et 4-måneders introduktionsforløb, hvor du en del af din arbejdstid er i praksis og en del af tiden får du relevant og konkret undervisning. Undervejs har du sparring og arbejder sammen med din mentor, som følger dig gennem forløbet. Du modtager supervision og deltager i netværk på tværs af arbejdspladsen. Du vil gennem de første 4 måneder få en grundig introduktion til at arbejde på et socialpædagogisk botilbud. Du modtager blandt andet undervisning i temaer som neuropædagogik, sanseintegration, udviklingspsykologi, pædagogik og psykiatri, at forstå mennesker med udviklingshandicap, magtanvendelsesregler og livshistorier. De 4-måneders introforløb foregår i et samarbejde mellem Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne, mens efterfølgende job og ansættelse er dér, hvor der er behov og kompetencerne vurderes at matche. Vi vil rigtigt gerne have en kollega, som sætter pris på bredden og udviklingsmulighederne i jobbet. Har du interesse og lyst til at arbejde relationelt tæt med mennesker med udviklingshæmning bidrage med den viden og erfaring du har lære nyt om at arbejde på det specialiserede område få ny specialiseret viden, som du kan anvende i praksis udvikle dig som fagperson give og modtage feedback bidrage til et godt arbejdsmiljø. Vi ser gerne, at du er videbegærlig ift. det at arbejde på det specialiserede område er optaget af at give borgerne mulighed for at trives og få et godt og trygt liv ikke er bange for at tage fat og udviser ansvarlighed tænker tværfagligt for at skabe den bedste løsning er opmærksom på et godt og tæt samarbejde med kolleger og ledelse ser omskiftelighed og foranderlighed som en spændende del af din hverdag. Arbejdspladsen Landsbyen Sølund er Danmarks største bosted for voksne med betydelige og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Landsbyen Sølund har siden 1935 været et fællesskab for unikke beboere og dygtige og kreative medarbejdere. Skanderborg Fællesskaberne er en samlet organisation bestående af forskellige bo- og aktivitetstilbud i Skanderborg Kommune. Fælles for Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne er, at formålet er at skabe gode liv og sikre, at alle i Landsbyen Sølund og i Skanderborg Fællesskaberne trives med mulighed for håb, drømme og udvikling. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor mennesker møder mennesker du indgår i et introduktionsforløb de første fire måneder du deltager i netværk og får supervision du får undervisning i temaer målrettet målgruppen og arbejdspladsen du får dygtige kolleger, der brænder for at arbejde med målgruppen hvor vi har fokus på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø hvor vi har tillidsbaseret ledelse, medinddragelse og uddelegering af opgaver Vi vil gerne vise dig arbejdspladsen Vi vil gerne vise dig din mulige kommende arbejdsplads. Kig forbi til en kop kaffe, en rundvisning og få en snak med medarbejdere i Landsbyen og Skanderborg Fællesskaberne. Vi mødes den 19. januar kl. 9.00-11.00 på kursusgangen, Dyrehaven 10 C i Skanderborg. Flemming Jensen på telefon 87 94 82 12 / mail: flemming.jensen.solund@skanderborg.dk Ann Minet på mail: ann.minet@skanderborg.dk Rennie på mail: rennie.lundstroem@skanderborg.dk Åse Porup på mail: ase.porup@skanderborg.dk Ansøgningsfrist 19. januar 2023. Samtales afholdes den 26. og 27. januar 2023. Stillingerne er på 37 timer. Løn- og ansættelsesmæssige vilkår efter gældende overenskomst. Du kan finde flere oplysninger om Skanderborg Fællesskaber på www.bostederne.dk og om Landsbyen Sølund på www.solund.dk . I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.