Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Erfaren socialrådgiver søges til Center for Sjældne Sygdomme, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Børn og Unge søger, pr. 1. februar 2023 eller snarest muligt derefter, en socialrådgiver på 37 timer/uge. Vi søger en socialrådgiver med erfaring inden for området, samt en person der er udadvendt og arbejder selvstændigt med høj faglighed. Hovedparten af dine opgaver vil være i Center for Sjældne Sygdomme (CSS), men du er samtidig en del af Børn og Unge, hvor du i samarbejde med anden socialrådgiver vil løse tværgående opgaver i afdelingen. Center for Sjældne Sygdomme (CSS) I CSS udredes og følges patienter (børn og voksne) med sjældne genetiske og komplekse sygdomme med multiorganinvolvering og med behov for et multidiciplinært og tværfagligt tilbud. CSS er højt specialiseret med lands- og landsdelsfunktion. Du vil sammen med centerets læger, sekretærer og sygeplejersker komme til at indgå i et engageret tværfagligt team i arbejdet omkring en kompleks gruppe af patienter i CSS. Om afdelingen Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling med mange snitflader og samarbejdspartnere. I Børn og Unge lægges der vægt på høj kvalitet i pleje og behandling af patienterne, og visionen er at være førende inden for alle fagområder. Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt. Børn og Unge er en stor afdeling med mere end 500 medarbejdere med mange fagligheder. Vi er afhængige af at samarbejde og forståelse på tværs fungerer - dette forventer vi også af dig. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og understøtter en kultur, hvor det at være professionel, seriøs og arbejdsom går hånd i hånd med humor og smil. Opgaver Da Center for Sjældne Sygdomme varetager behandling af både børn og voksne, spænder opgaverne tilsvarende over hele aldersspektret. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være rådgivning til patienter og deres pårørende vedrørende ansøgning om dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, orlov til pasning af svært syge børn, ansøgning om hjælpeforanstaltninger i hjemmet m.v. samarbejde med Centrets læger, sygeplejersker og sekretærer at tilbyde sparring samt undervisning til relevante faggrupper som arbejder med borgere med sjældne sygdomme samarbejde med AC’er og med socialrådgivere ved CSS på Rigshospitalet og socialrådgivere ved Patientforeningen Sjældne Diagnoser om udarbejdelse af materiale mhp styrkelse af kommunernes håndtering af patienter med sjældne sygdomme afholdelse af indledende møder med forældre til børn og unge med ny-diagnosticeret sygdom transitionssamtaler med unge patienter som nærmer sig 18 år at understøtte og styrke samarbejdet med kommunale samarbejdspartnere deltagelse i netværksmøder med eksterne parter fx skoleforvaltning, institutionsledelse o. lign. Kvalifikationer For at kunne komme i betragtning til jobbet skal du kunne indfri følgende krav: være uddannet socialrådgiver have erfaring med arbejde inden for hospitalssektoren, herunder erfaring med tværsektorielt samarbejde, fra tidligere stillinger kunne arbejde selvstændigt i en travl hverdag erfaring fra myndighedsarbejdet og gerne fra handicapområdet kendskab til området omkring sjældne sygdomme fra tidligere jobs have specialiseret viden om lovgivningen inden for social- og sundhedsområdet i forhold til både børn og voksne være vant til patienthåndtering af børn såvel som voksne med komplekse problemstillinger være god til at samarbejde, kunne arbejde tværfagligt samt på tværs af myndigheder bidrage med godt humør og fleksibilitet i opgaveløsningen Vi tilbyder spændende hverdag med omskiftlige opgaver engagerede kolleger sparring i dagligdagen med anden socialrådgiver i Børn og Unge og andre socialrådgivere på AUH at du bliver en del af et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, sekretærer stor indflydelse på dine opgaver og mulighed for selvstændighed i opgaveløsningen Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital. Ansøgningsfristen er den 6. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2, 2023. Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Lone Fredensborg, Chefsygeplejerske i Børn og Unge på 5150 0194. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.