Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Barselsvikar uddannet lægesekretær til sjælden ud-budt bookingstilling i Mave-Tarmkirurgi - Kirurgisk afdeling, Regionshospital Viborg

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vikariatet er ledig til besættelse 01.01.2023, løber frem til udgangen af 2023. Evt. med mulighed for fastansættelse. Om stillingen Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os. Vi søger en uddannet lægesekretær 37 timer/ugen til Mave-Tarmkirurgisk bookingenhed. Hvis du ønsker at specialisere dig yderligere indenfor booking og planlægning af patientforløb, har du her en unik mulighed for at opnå stor erfaring. Dine logistiske evner kommer helt sikkert i spil her, for at udnytte vores bookingkapacitet optimalt med at booke både ambulant og operation. Dine arbejdsopgaver i bookingenheden bliver hovedsageligt booking af kræftpakkeforløb, skopiforløb, akutte patienter samt udrednings- og behandlingsforløb. Desuden kommer du til at vejlede patienter i patientrettigheder mm. Du får i tæt samråd med afdelingens læger, afdelingens forløbskoordinatorer og de øvrige sekretærer i bookingenheden ansvar indenfor visitering af henvisninger. Lægesekretærerne i vores afdeling, både på sengeafdelingen og i bookingenheden har en nøgleposition som afdelingen ansigt udadtil, og er således en vigtig brik i puslespillet for at sikre patienten det bedst mulige forløb. Der er for afdelingens sekretærer udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har ansvar for diverse ugentlig opgaver. Ligeledes kan der i stillingen over tid blive indeholdt 3-4 søndagsvagter, jævnt fordelt henover året. Vi søger en kollega, som Er uddannet lægesekretær. Har logistiske evner og tager ansvar. Er i besiddelse af imødekommenhed, empati og engagement. Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt. Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer. Kan modtage og formidle ofte mange beskeder. Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale. Trives med en stor kontaktflade. Vi tilbyder Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse. Mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, og hvor to dage aldrig er ens. Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor. Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar. Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum. Du får en grundig introduktion med en erfaren kollega, som bliver tilknyttet som mentor. Om afdelingen Hvem er vi? Mave-, Tarm, brystkirurgisk og karkirurgisk afsnit, som er en del af det kirurgiske fællesskab, består af specialerne kirurgi, karkirurgi og brystkirurgi. Du bliver en del af en samlet sekretærgruppe, som i øjeblikket geografisk befinder sig i henholdsvis sengeafdeling, klinik samt mave-, tarmkirurgisk, brystkirurgisk og karkirurgisk sekretariat. I gruppen arbejdes der målrettet i forhold til at styrke koordineringen og opgaveløsningen/-glidning sekretariaterne imellem, for dermed at sikre den bedste kvalitet og service overfor patienterne og vore samarbejdspartnere. I sekretærgruppen trives vi med en uformel omgangstone; ser muligheder frem for begrænsninger og tør udfordre vanetænkning. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 2114 2923, mette.olesen@viborg.rm.dk. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 31. marts 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.